WPF GP 2023 (švýcarská logika: překlad bookletu) - HALAS liga

Pokračuje seriál online turnajů WPF GP, od poledne pátku 28. dubna 2023 až do středeční noci 3. května 2023 pro vás švýcarští autoři připravili 19 úloh v logice. Originální anglický booklet s instrukcemi najdete zde.

Výsledky kola se počítají do celoročního pořadí HALAS ligy 2023.

Připojujeme průběžné pořadí HALAS ligy 2023 po dvou kolech:

Přejeme hodně zdaru při luštění.

- 28. 4. 2023 - diCarlo -

 

1. + 2. Arithmetic Square (17 + 11 bodů): Umístěte do každého políčka jedno z čísel 1 až 9 tak, aby každé bylo použito jednou. Zároveň musí platit všechny uvedené rovnice/nerovnice. Každou rovnici/nerovnici vyhodnocujte zleva doprava, či shora dolů (neplatí tedy priorita početních operací).

Výsledky i mezivýsledky mohou být i záporné a nemusí být ani celočíselné.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište číslice (ne písmena) v políčkách, zleva doprava.

Odpovědní kód příkladu: 987, 643, 521.

3. Word Search (Remaining Path) (46 bodů): Najděte pozici daných slov v tabulce a najděte spojnici zbylých písmen.

Slova se vždy vyskytují na přímé linii v jednom z osmi standardních směrů. Některá ze slov se v tabulce mohou vyskytnout vícekrát, ale pouze jedno je správně a ostatní jsou pro zmatení. Písmena nalezených slov se nesmí vyskytovat na hledané spojnici zbylých písmen.

Spojnice zbylých písmen začíná na písmeni v horním řádku tabulky. Prochází písmeny sousedícími v jednom z osmi standardních směrů a končí na písmeni v dolním řádku tabulky. Pokud existuje více spojnic, najděte takovou, která použije nejmenší počet písmen. Jakákoliv spojnice s nejmenším možným počtem písmen bude uznána jako správné řešení.

Odpovědní kód: Napište písmena podél nalezené spojnice.

Odpovědní kód příkladu: RTXITT nebo ETXITT

4. + 5. Shikaku (12 + 23 bodů): Rozdělte mřížku podél vyznačených čar na obdélníkové či čtvercové oblasti. Každé pole mřížky musí náležet do přesně jedné oblasti. Každá oblast musí obsahovat přesně jedno číslo, toto číslo udává počet polí dané oblasti.

Tečky v políčkách jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište číslo oblasti ve které políčko s tečkou leží. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 pro oblast s číslem 10.

Odpovědní kód příkladu: 086627

6. + 7. Infection (22 + 43 bodů): Do některých políček vepište číslici 1 až 4. Všechna pole obsahující číslici, musí být stranově propojená. Stranově sousedící pole nesmí obsahovat stejnou číslici. Každá číslice v poli udává počet stranově sousedících polí obsahující také číslici.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Použijte X pro prázdná políčka.

Odpovědní kód příkladu: 1XXXX, X2X23

8. + 9. Cave (35 + 51 bodů): Vyčerněte některá políčka tabulky tak, aby vám zbyla "jeskyně" - jedna propojená oblast, která neobklopuje žádnou černou oblast (nevznikají černé "ostrovy"). Jinak řečeno, všechny skupiny černých polí se musí propojit ke kraji tabulky. Všechna políčka s čísly jsou součástí jeskyně. Každé číslo udává počet políček jeskyně, která jsou z tohoto čísla "vidět" do čtyř směrů (vodorovně a svisle), včetně tohoto políčka samého.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Používejte “O” pro nezačerněná pole a “X” pro začerněná pole (pro odpověď můžete použít jakoukoliv dvojici různých písmen či číslic).

Odpovědní kód příkladu: OOXOO, XOOOO

10. + 11. Starry Sky (One or More) (48 + 70 bodů): Do prázdných polí tabulky umístěte hvězdy tak, aby každá šipka ukazovala na jednu či více hvězd. Na každou hvězdu ukazuje jedna či více šipek. Čísla nad a vlevo tabulky udávají počet hvězd v daném sloupci či řádku.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Používejte “O” pro políčka se hvězdou a “X” pro políčka kde hvězda není (pro odpověď můžete použít jakoukoliv dvojici různých znaků).

Odpovědní kód příkladu: XXXXX, XOXXO

12. + 13. Myopia (56 + 81 bodů): Nakreslete nekřižující se uzavřenou smyčku, která je složena pouze z vodorovných a svislých úseků mezi tečkami. Šipky v políčku ukazují na všechny směry (vodorovné a svislé), ve kterých je úsek smyčky nejblíže od středu daného políčka.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “O” pro políčka uvnitř smyčky a “X” pro pole vně smyčky (pro odpověď můžete použít jakoukoliv dvojici různých znaků).

Odpovědní kód příkladu: OOOXOO, XXOOOO

14. + 15. Pills (29 + 35 bodů): Do tabulky umístěte sadu pilulek. Pilulky mají tvar 3x1 nebo 1x3 a nesmí se překrývat. Každá pilulka má jinou hodnotu (počet teček uvnitř), jak je naznačeno napravo od tabulky. Čísla nahoře a vlevo od tabulky udávají počet teček, které jsou v daném sloupci/řádku uvnitř pilulek.

Odpovědní kód: Pro označené řádky vypište hodnotu pilulek pro každou buňku zleva doprava. Pokud je buňka uvnitř pilulky, zapište hodnotu dané pilulky, pokud je buňka vně, zapište 0. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 pro pilulku s hodnotou 10.

Odpovědní kód příkladu: 90000333, 92111888

16. + 17. Star Myopia (25 + 40 bodů): Umístěte do tabulky hvězdy tak, aby byly v každém řádku a sloupci právě dvě hvězdy. Hvězdy mají velikost jednoho políčka a nesmí se navzájem dotýkat, ani diagonálně.

Šipky v buňce ukazují na všechny nejbližší hvězdy ve čtyřech kolmých směrech. Pokud je ve stejné nejbližší vzdálenosti více hvězd, v políčku bude více šipek.

Čísla nad tabulkou jsou pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro všechny řádky (v pořadí shora dolů) udejte číslo sloupce, v němž se nachází první hvězda. Pro dvojciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro sloupec 10 udejte 0.

Odpovědní kód příkladu: 1535246261

18. + 19. Pentomino Division (Int. Star) (35 + 43 bodů): Rozdělte tabulku na pentomina (tj. oblasti s pěti stranově propojenými políčky) tak, aby každé políčko bylo součástí přesně jednoho pentomina. Nemůžete použít 2 či více pentomin stejného tvaru (pootočené či zrcadlově převrácené pentomino je považováno za stejné). Každé pentomino obsahuje přesně jednu hvězdu, která musí být ve vnitřních políčkách pentomina (vnitřní políčko je stranou spojené minimálně s dvěma dalšími buňkami daného pentomina). Některé hranice pentomin jsou již v tabulce dány.

Pentomina jsou dána, v každém pentominu jsou vyznačeny možné pozice hvězd. Písmena vyznačená v pentominech jsou pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Pro každé políčko udávejte písmeno pentomina, které v tomto poli leží.

Odpovědní kód příkladu: ZYFFF, PPWWL

přeložil Karel Štěrba

PřílohaVelikost
halasliga_logika_230227.pdf534.6 KB
halasliga_sudoku_230313.pdf537.81 KB

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer