WPF GP 2021 - německé sudoku: překlad bookletu

Osmým německým kolem se uzavře letošní ročník Sudoku WPF GP. Úlohy připravila autorská trojice Christoph Seeliger, Jonas Gleim a Silke Berendes. Luštit můžete v termínu 30. července až 2. srpna.

Napříč celou soutěží vám přinášíme překlady zadání úloh do češtiny, originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění a doufáme v bohatou českou účast.

- 30. 7. 2021 - Gotroch -

1.-6. Classic Sudoku (14, 19, 21, 22, 25, 28 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

7. Battenburg Sudoku (22 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Všechna místa kde spolu dvě lichá a dvě sudá čísla utvářejí 2×2 šachovnicový vzor (ve čtverci 2×2 jsou na každé diagonále čísla stejné parity) jsou v tabulce vyznačena.

8. Anti-Knight Sudoku (39 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Každá dvě políčka spojená jedním skokem šachového jezdce (do L) musí obsahovat dvě různá čísla.

9. X-Sums Sudoku (49 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Čísla okolo tabulky udávají součet prvních X číslic v daném řádku/sloupci. Hodnota X je přitom určena číslem ležícím v prvním políčku daného směru.

10. Median Sudoku (51 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Čísla zadaná u řádku/sloupce vně tabulky se musí objevit v jednom z nejbližších tří políček v onom řádku/sloupci. Z příslušné trojice čísel v nejbližších třech políčkách od kraje musí být toto zadané číslo velikostně uprostřed (tedy z ostatních dvou čísel trojice musí být jedno větší a jedno menší)

11. Consecutive Pairs Sudoku (55 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Pokud se mezi dvojicí sousedících  políček vyskytuje bílé kolečko, musí tyto dvě políčka obsahovat sousledné číslice (jejich rozdíl je 1). Ne všechna kolečka jsou v tabulce vyznačena, sousedící políčka bez uvedeného kolečka tedy mohou také obsahovat sousledné číslice.

12. Fortress Sudoku (61 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Číslo v šedém políčku musí být větší než všechna čísla v stranově sousedících bílých políčkách.

13. Arrow sudoku (94 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Číslice v políčku s kroužkem musí být součtem všech číslic podél příslušné šipky. Číslice v políčkách s oválem tvoří dvojciferné číslo čtené zleva doprava (či shora dolů) a toto číslo je také rovno součtu všech číslic podél příslušné šipky. Číslice podél šipky se mohou opakovat.

14. Windoku (100 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Stejná čísla se navíc nesmí opakovat v šedě vyznačených 3×3 čtvercích.

přeložil Jakub Hrazdira

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer