WPF GP 2021 - indické sudoku: překlad bookletu

Šestým kolem pokračuje soutěž Sudoku WPF GP. Úlohy jsou od početného týmu autorů z Indie a soutěžit můžete v termínu 4. až 7. června.

Napříč celou soutěží vám přinášíme překlady zadání úloh do češtiny, originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění a doufáme v bohatou českou účast.

- 4. 6. 2021 - Gotroch -

 

1.-5. Classic Sudoku (20, 25, 27, 32, 35 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

6. Outside Sudoku (30 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Čísla zadaná u řádku/sloupce vně tabulky se musí objevit v jednom z nejbližších tří políček v onom řádku/sloupci.

7. Odd/Even sudoku (37 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Políčka s kroužkem obsahují výhradně liché číslice, políčka s čtvercem obsahují výhradně sudé číslice.

8. Consecutive Pairs Sudoku (45 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Pokud se mezi dvojicí sousedících  políček vyskytuje bílé kolečko, musí tyto dvě políčka obsahovat sousledné číslice (jejich rozdíl je 1). Ne všechna kolečka jsou v tabulce vyznačena, sousedící políčka bez uvedeného kolečka tedy mohou také obsahovat sousledné číslice.

9. Irregular Sudoku (55 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených nepravidelných oblastech.

10. Scattered Sudoku (56 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených nepravidelných oblastech. Čísla se nesmí opakovat ani v devíti šedě zbarvených políčkách.

11. Little Killer Sudoku (91 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Čísla okolo tabulky udávají součet všech číslic v daném diagonálním směru.

12. Plus or Minus Sudoku (37 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Šedá vodorovná (svislá) linka v políčku indikuje, že číslo v daném poli je rovno součtu či rozdílu čísel ležících ve vodorovně (svisle) sousedících políčkách. Ne všechny možné linky jsou v tabulce vyznačeny, u políček bez šedé linky uvedené pravidlo může či nemusí platit.

13. Half-Consecutive Palindrome Sudoku (110 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Pro dvě šedé linie platí, že čísla ležící podél této linie tvoří palindrom (palindrom je takové číslo, které se čte stejně z obou směrů např. 631136). Pro druhé dvě šedé linie platí, že čísla ležící podél této linie tvoří sousledné palindromické páry (čísla na příslušných palindromických pozicích nejsou stejné, ale jsou vzájemně sousledné, tj. liší se o 1, např. 875487). Součástí úlohy je určit příslušné pravidlo pro každou linii.

přeložil Jakub Hrazdira

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer