WPF GP 2021 - francouzské/maďarské sudoku: překlad bookletu

Čtvrtým kolem pokračuje soutěž Sudoku WPF GP. Úlohy vytvořili ve spolupráci autoři z Francie a Maďarska. Luštit můžete v termínu 9. až 12. dubna.

Napříč celou soutěží vám přinášíme překlady zadání úloh do češtiny, originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění a doufáme v bohatou českou účast.

- 9. 4. 2021 - Gotroch -

1.-7. Classic Sudoku (10, 10, 11, 14, 22, 24, 35 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

8. Clone Sudoku (36 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. V tabulce se nachází podbarvené oblasti stejného tvaru. Čísla v těchto oblastech musí být na odpovídajících si pozicích identická. Čísla se mohou v podbarvené oblasti opakovat.

9. Symmetric Uneqal Sudoku (39 bodů): Do každého políčka vepište jednu číslici od 1 do 9 tak, aby se číslice neopakovaly v žádném řádku, sloupci ani v žádném z devíti vyznačených 3×3 čtverců. Dvojice políček středově souměrných podle středu tabulky (např. ř1s2 a ř9s8) musí obsahovat různé číslice.

10. Extra Regions Sudoku (44 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Stejná čísla se navíc nesmí opakovat ani v každé z podbarvených oblastí.
Pozn.: Oblasti budou v soutěžní úloze namísto šedých políček vyznačeny pomocí šedých čar.

11. Consecutive Pairs Sudoku (56 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Pokud se mezi dvojicí sousedících  políček vyskytuje bílé kolečko, musí tyto dvě políčka obsahovat sousledné číslice (jejich rozdíl je 1). Ne všechna kolečka jsou v tabulce vyznačena, sousedící políčka bez uvedeného kolečka tedy mohou také obsahovat sousledné číslice.

12. Frame Sudoku (66 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Čísla na okraji udávají vždy součet prvních tří čísel z daného směru.

13. Coded Pointing Evens Sudoku (59 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Čísla s šipkami okolo tabulky udávají počet sudých čísel na diagonálách ve vyznačeném směru. Některá z těchto čísel jsou nahrazena písmeny. Rozdílná písmena musí nahrazovat rozdílná čísla, ale mohou se rovnat již zadaným číslům.

14. Greater or Difference Sudoku (72 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Každé malé číslo ležící na hranici dvou políček označuje buď větší ze dvou čísel ležících v těchto políčkách, nebo rozdíl čísel ležící v těchto dvou políčkách.

15. Remote Clones Sudoku (102 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Od středů některých políček jsou zakresleny linie ve dvou směrech. Pro všechna taková políčka platí, že číslo N, které v daném políčku leží, zároveň indikuje, že v příslušných dvou směrech se musí vyskytovat ve vzdálenosti N shodná čísla. Ne všechny možné políčka s liniemi jsou zakresleny.

přeložil Jakub Hrazdira

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer