Zápis z e-mailové členské schůze spolku HALAS konané ve dnech 20. 12. - 27. 12. 2020

 
  • Datum konání: 20. - 27. prosince 2020
  • Místo konání: web http://sudokualogika.cz
  • Způsob hlasování: prostřednictvím e-mailových účtů členů spolku HALAS
  • Účast: 40 přítomných hlasujících (osobně či v zasoupení) z 56 členů spolku (viz Příloha 1)

Úvod

Z důvodu vládou vyhlášených opatření, která znemožňovala uskutečnění živé členské schůze, bylo dle znění zákona č. 191/2020 navrženo uskutečnit členskou schůzi za rok 2020 na webu spolku HALAS - http://sudokualogika.cz, s tím, že hlasování nad body programu schůze proběhne prostřednictvím e-mailových účtů členů spolku evidovaných v matrice spolku.

Informace o průběhu e-malové členské schůze byly členům představeny na stránce http://sudokualogika.cz/node/2445, dále byly členové upozorněny e-mailovou výzvou. V diskuzi na webu byly představeny body programu schůze, o kterých se bude hlasovat. K zajištění regulérnosti hlasování byla sestavena tříčlenná hlasovací komise - Jiří Hrdina, Pavel Kadlečík a Martina Macháčková, která dohlížela na  jeho průběh a provedla zpracování výsledků. Dne 20. 12. 2020 bylo zahájeno hlasování e-mailem členům z účtu info@sudokualogka.cz.

 

Program

Finální program členské schůze obsahoval 5 bodů k hlasování:

  • 1) Souhlas s provedenou formou členské schůze 2020.
  • 2) Schválení Finanční zprávy spolku HALAS za rok 2020 (její znění viz Příloha 2).
  • 3) Schválení Zprávy o činnosti spolku HALAS za rok 2020 (její znění viz Příloha 3).
  • 4) Návrh hlasování o členských poplatcích hovoří o tom, aby uhrazené členské poplatky za rok 2020 byly dobrovolné. Každý člen spolku, kdo uhradil poplatek za letošní rok 2020, má právo požádat o jeho použití k zaplacení poplatku za rok 2021. Členské poplatky za rok 2021 jsou povinné.
  • 5) Výbor spolku HALAS předkládá k vyjádření členské schůzi své stanovisko týkající se pobočného spolku (PS), s názvem Organizační výbor Mistrovství světa 2018 při Hráčské asociaci logických her a sudoku, z. s., o způsobu jeho ukončení. Stanovisko výboru spolku HALAS zní, aby PS byl ukončen formou likvidace a likvidační zůstatek převeden na účet spolku HALAS.

 

Výsledky hlasováni

Hlasování se zúčastnilo 40 z 56 členů spolku, tím se stala e-mailová členská schůze usnášeníschopná (prezenční listina viz Příloha 1).

Všechny body programu schůze byly schváleny nadpolovičním souhlasem přítomných členů, kokrétně:

Bod 1) 40 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

Bod 2) 39 členů bylo pro, 0 proti, 1 se zdržel.

Bod 3) 40 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

Bod 4) 36 členů pro, 2 proti, 1 se zdržel.

Bod 5) 20 členů pro, 9 členů proti, 10 se zdrželo.

Výsledky hlasování s komentáři členů spolku byly zapsány do Zprávy hlasovací komise (viz Příloha 4).

 

Diskuze 

Před a během hlasování probíhala živá debata na webu spolku. V takřka celém svém objemu se týkala bodu 5), ke kterému byly komentovány záležitosti týkající se pobočného spolku. Padaly argumenty ve smyslu, proč byl tento bod zařazen mezi hlasování bez přiložených detailů, aby se mohli členové lépe rozhodnout? Diskuze obsahovala málo příspěvků, kde by aktéři členům situaci a její stěžejní body lépe popsali. Na konci diskuze byla mlha zčásti rozehnána. 

zapsal Pavel Kadlečík

Seznam příloh

Příloha 1: Prezenční listina e-mailové členské schůze spolku HALAS 2020

Příloha 2: Finanční zpráva spolku za rok 2020

Příloha 3: Zpráva o činnosti spolku za rok 2020

Příloha 4: Zpráva hlasovací komise s výsledky hlasování

 

PřílohaVelikost
schuze2020_priloha1_prezencni_listina.pdf58.9 KB
schuze2020_priloha4_zprava_hlasovaci_komise.pdf83.8 KB

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer