WPF GP 2021 (bulharské sudoku: překlad bookletu)

Budoucnost živých turnajů je sice díky Covidu velmi nejasná, online soutěže však pokračují dál - již za pár dní nás čeká začátek nové sezóny - WPF GP 2021. Veškeré informace o již devátém ročníku této soutěže (která bude tradičně obsahovat 8 kol v sudoku a 8 v logice) najdete v příslušné sekci na našem webu: http://sudokualogika.cz/node/1349#zal_rozc, připomínáme i samotné stránky soutěže http://gp.worldpuzzle.org.

Úvodní sudoku kolo připravuje kolektiv autorů z Bulharska. Hrát můžete v termínu 15. až 18. ledna.

Napříč celou soutěží vám budeme opět přinášet překlady zadání úloh do češtiny, originální anglický booklet najdete zde.

Tři vybraná kola sudoku a logiky budou opět součástí našeho seriálu HALAS LIGA 2021 (první akcí bude na konci ledna Polské logické gépéčko).

Přejeme hodně zdaru při luštění a doufáme v bohatou českou účast.

- 13. 1. 2020 - Gotroch -

 

1.-5. Klasické sudoku (17, 20, 22, 28, 40 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

6. Sudé sudoku (22 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Šedě podbarvená políčka mohou obsahovat pouze sudé číslice.

7. Diagonální sudoku (35 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Stejná čísla se navíc nesmí opakovat na dvou vyznačených diagonálách.

8. Diagonally Consecutive Sudoku (43 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Všechna diagonálně sousedící pole, která obsahují po sobě jdoucí číslice (jejich rozdíl je 1), jsou označena čárou. Pokud mezi diagonálně sousedícími poli čára není, nesmí tato pole obsahovat po sobě jdoucí číslice.

9. Nepravidelné sudoku (62 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených nepravidelných oblastech.

10. Full Rank Sudoku (71 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Všechny řádky a sloupce (čteny zleva doprava, zprava doleva, shora dolů a zdola nahoru) tvoří 36 různých devíticiferných čísel. Když tato devíticiferná čísla seřadíme dle velikosti, tak čísla okolo tabulky udávají jejich pořadí od nejmenšího (1) po největší (36).

11. Frame Sudoku (78 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Čísla na okraji udávají vždy součet prvních tří čísel z daného směru.

12. Diagonal Tens Sudoku (51 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Všechny diagonálně sousedící dvojice polí, jejichž součet je 10, jsou označena čárou.

13. Extended Extra Regions Sudoku (111 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. V tabulce je vyznačeno několik čar pokrývajících vždy deset políček. Každá čára musí obsahovat všechna čísla od 1 do 9, přičemž čísla ležící na obou koncích čar musí být stejná.

 

přeložil Jakub Hrazdira

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer