MAČR 2020 - pravidla

Pravidla 1. online ročníku Mistrovství akademiků ČR v řešení sudoku 2020 (dále jen "soutěže"):

 • Soutěž zajištuje Hráčská asociace logických her a sudoku (dále jen "spolek HALAS")
 • Soutěž probíhá formou online na webu cs.sudokucup.com. Formou online je myšlen fakt, že hráči jsou spojeni se soutěží pomocí internetu, s jeho pomocí si vyzvednou soutěžní úlohy a odevzdávají svá řešení. Luštění úloh neprobíhá přímo v herním okně, je nutné si úlohy vytisknout.
 • Veškeré informace o soutěži jsou uvedeny na webu spolku HALAS - macr.sudokualogika.cz a na webu cs.sudokucup.com.
 • Soutěže se může zúčastnit kdokoliv, bez ohledu na národnost a věk. Před soutěží budou hráči zařazeni do kategorií, které jsou vypsány (viz sekce Kategorie). Soutěž, včetně jejích předchozích ročníků, je věnována dni studentů 17. 11., který hrál v dějinách naší země nemalou roli a kdy se studenstvo podílelo na uvědomění si významu hodnot svobody a demokracie.
 • Každý soutěžící bude vyzván k udělení souhlasu s pravidly soutěže a dále souhlasu se zveřejněním svého jména ve výsledkové listině. K obojímu budou soutěžící vyzváni při vyzvednutí hesla k soutěžnímu souboru a jsou to nezbytné podmínky účasti v soutěži. Ve stejný moment budou soutěžící, kteří chtějí být zařazeni do kategorií Akademik/Žák/Učitel, požádáni k vyběru své kategorie a k vyplnění názvu školy, ke které přísluší. 
 • Za účast v soutěži nic nedáte, s výjimkou dvou hodin vašeho času plného luštění sudoku.
 • Soutěž je zařazena do celoročního seriálu HALAS ligy 2020 v sudoku, do které jsou počítány výsledky všech českých hráčů spolu se zahraničními členy spolku HALAS. 
 • Soutěž řídí tým organizátorů (jmenovitě Jan Novotný, Jana Ondroušková a Karel Tesař, dále jen "organizátoři"), který odpovídá za regulérní průběh soutěže, tedy rovné podmínky pro všechny účastníky v duchu Soutěžního řádu spolku HALAS. Organizátoři zajišťují komunikaci s hráči, taktéž vyřizují protesty v soutěži. Kontaktním spojením s organizátory je emailová adresa info@sudokualogika.cz.
 • Soutěž je otevřena na 24 hodin, od 00:00 až po 23:59 dne 17. 11. 2020. Každý soutěžící má na odeslání řešení 120 minut od vyzvednutí hesla k soutěžnímu souboru formátu PDF po dobu otevření soutěže.
 • Soutěžní soubor obsahuje v úvodu přehled úloh a jejich bodovou hodnotu. Zároveň je tato hodnota vyznačena přímo u každé úlohy. Zadání pravidel jednotlivých úloh v soutěži a jejich bodové hodnoty jsou dále obsaženy v bookletu s příklady úloh zveřejněným před začátkem soutěže.
 • Pořadí na turnaji je určeno celkovým počtem bodů, které soutěžící získají za odeslání správného odpovědního kódu u každé úlohy. Při odevzdání kompletně správného řešení všech úloh získá hráč 10 bodů za každou celou ušetřenou minutu před koncem časového limitu.
 • O pořadí v případě rovnosti bodů rozhoduje čas posledního odeslání formuláře, ve smyslu, že čím dříve, tím lépe.
 • Pokud se stane, že má některá zadaná úloha více řešení, která splňují podmínky zadání, jsou body přidělovány za jakékoliv takové řešení (ale jen jedno). Pokud je úloha vadná a nemá řešení, je vyřazena z hodnocení a body za ní se nepřidělují.
 • Po skončení soutěže zveřejní organizátoři správná řešení všech úloh, vyhodnotí odevzdaná řešení a vyvěsí výsledky na web cs.sudokucup.com a macr.sudokualogika.cz. Organizátoři zároveň umožní soutěžícícm kontrolu jimi zaslaných řešení a jejich obodování. Pokud soutěžící není spokojen s vyhodnocením svých úloh organizátory, může ve lhůtě 48 hodin podat směrem k organizátorům protest. 
 • V případě, že hráč není s vyřešením sporu spokojen, podá protest k Výboru spolku HALAS, který do 10 dnů rozhodne a seznámí hráče a organizátory s rozhodnutím. Pokud dojde tímto rozhodnutím ke změně pořadí, jsou informováni všichni hráči na webových stránkách macr.sudokualogika.cz.
 • Pokud by během soutěže nastala neočekávaná situace a soutěžící by nebyl schopen odeslat odpovědní kódy k úlohám skrz odesílací formulář, nechť tak provede emailovou zprávou na info@sudokualogika.cz v časovém limitu 120 minut od vyzvednutí hesla k soutěžnímu souboru.
 • Organizátoři, spolek HALAS a další zainteresovaní, kteří pomáhají připravit tuto soutěž, vyzývají všechny účastníky k soutěžení v duchu fair play. Během soutěžení není povolena pomoc žádné další osoby, využití počítače či jiného výpočetního zařízení k získání řešení. V případě podvodného jednání účastníka soutěže mají organizátoři právo hráče vyřadit ze soutěže. Respektujte pravidla, respektujte ostatní soutěžící.

zpět na hlavní stránku Mistrovství akademiků 2020

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer