WPF GP 2020 - francouzská logika: překlad bookletu

Sedmým kolem pokračuje logické WPF Grand Prix. Luštit můžete od 7. do 10. srpna. Úlohy přichystal, stejně jako do nedávno proběhnuvšího GP v sudoku francouzský vícemistr světa z Prahy Bastien Vial-Jaime, který vždy zaujme svou neotřelou kreativitou.

Na své si tentokrát přijdou i milovníci sudoku, přestože sudoková sezona již skončila, neboť toto kolo obsahuje i dvě celkem štědře bodově ohodnocené úlohy klasického sudoku.

I tentokrát jsme pro Vás nachystali překlad zadání bookletu, byť se omlouváme za drobné zpoždění. Originální zadání v angličtině můžete stahovat zde. Přejeme příjemnou zábavu a hodně štěstí při luštění.

Celkem 800 bodů

1-2) Arithmetic Square (12 a 27 bodů): Umístěte do každého políčka jedno z čísel 1 až 9 tak, aby každé bylo použito jednou. Zároveň musí platit všechny uvedené rovnice/nerovnice. Každou rovnici/nerovnici vyhodnocujte zleva doprava, či shora dolů (neplatí tedy priorita početních operací).

Výsledky i mezivýsledky mohou být i záporné a nemusí být ani celočíselné.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište číslice (ne písmena) v políčkách, zleva doprava. (Odpovědní kód příkladu: 987, 643, 521)

 

3-4) Nurikabe (23 a 76 bodů): Začerněte některá políčka tak, aby byl obrazec rozdělen na oblasti; políčka stejné barvy jsou považována za součást jedné oblasti, jestliže spolu sousedí stranou. Každé číslo musí být součástí bílé oblasti složené z tolika políček, kolik udává toto číslo. Každá bílá oblast obsahuje právě jedno číslo. Všechna černá pole patří do jedné stejné oblasti. V tabulce se nesmí objevit čtverec 2x2, který by byl celý začerněný.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek udejte délky (počty políček) černých segmentů zleva doprava. Pokud v označeném řádku nejsou žádná černá pole, je odpovědní kód číslice 0. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 pro segment délky 10 (Odpovědní kód příkladu: 5, 31, 111)

 

5-6) Heyawake (Irregular) (24 a 73 bodů): Začerněte některá políčka tak, aby se žádné dvě černé políčka nedotýkaly stranou a všechny bílé políčka tvořily jednu spojitou plochu stranově propojených bílých políček. V mřížce jsou vyznačené oblasti, rozdělené tlustými čarami (hranicemi). Pokud je v oblasti číslo, znamená to, že v dané oblasti je tolik začerněných polí. Každá skupina za sebou ležících bílých políček ve vodorovném či svislém směru nesmí vést přes více než jednu hranici.

Regiony nemusí mít tvar obdélníku, pravidlo o nepřekračování hranice platí i v případě, že skupina bílých políček navštíví region opakovaně.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “O” pro bílá políčka a “X” pro černá políčka. Můžete použít i jiná dvě písmena či čísla. Ignorujte čísla a hranice oblastí. (Odpovědní kód příkladu: OXOXO,OOOO)

 

7-8) Masyu (28 a 67 bodů): Nakreslete uzavřenou nepřekrývající se smyčku, která prochází vodorovně či svisle středy políček. Smyčka nemusí procházet všemi políčky tabulky, ale musí procházet přes všechny kroužky. Přes bílý kroužek prochází čára rovně a alespoň v jednom sousedícím políčku se zlomí do pravého úhlu. V černém kroužku se čára zlomí do pravého úhlu a v obou směrech pokračuje rovně ještě alespoň jedno políčko.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Každé pole označte písmenem: pokud polem prochází smyčka přímo, použijte “I”, pokud se v poli smyčka lomí, použijte “L” a pokud polem smyčka neprochází, použijte “X”. (Odpovědní kód příkladu: LLXXX, LIILX)

 

9-10) Pentopia (40 a 56 bodů): Umístěte několik různých pentomin do tabulky tak, aby se vzájemně nedotýkala, a to ani diagonálně. Pentomina je při tom dovoleno libovolně otáčet a převracet. Šipky udávají, kterým směrem (pouze vodorovně a svisle) lze najít další nejbližší políčko s pentominem. Má-li stejnou vzdálenost od daného políčka několik pentomin, obsahuje políčko šipky do všech těchto směrů.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište písmena odpovídající pentominům vyskytujících se v daném řádku, zleva doprava. Pokud pentomino zabírá v řádku více políček, vepište odpovídající písmeno do odpovědi pouze jedenkrát. Pokud se v řádku nevyskytuje žádné pentomino, udejte “A”. (Odpovědní kód příkladu: PW, A, L)

 

11-12) Sudoku (35 a 57 bodů): Do každého prázdného políčka vepište číslo od 1 do 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci a regionu 3x3 políčka. 

Odpovědní kód: Vepište obsah označených řádků. (Odpovědní kód příkladu: 312485679, 256849137)

 

13-14) Skyscrapers (Mrakodrapy) (48 a 113 bodů): Do každého políčka vložte jedno z čísel 1 až X (X = počet polí v řádku) tak, aby se čísla v řádcích a sloupcích neopakovala. Čísla představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo tabulky udávají, kolik mrakodrapů je viditelných z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími. V úloze už mohou být některá čísla umístěna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte čísla okolo tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 45312, 23541)

 

15-16) Loop (Portals) (21 a 100 bodů): Do tabulky nakreslete jednu uzavřenou smyčku, která prochází vodorovně a svisle středy políček. Smyčka se nesmí křížit ani dotýkat sebe sama. 

V některých políčkách je vyznačen portál s oválným tvarem. Každý portál bude buď "neaktivní" (nebude obsahovat žádné číslo), nebo "párovaný" (bude obsahovat číslo, které je spárováno s jiným portálem). Když smyčka prochází políčkem s neaktivním portálem, musí pokračovat skrz toto políčko rovně. Když smyčka prochází políčkem s párovaným portálem, v tomto políčku se přeruší (zmizí v portálu) a pokračuje v políčku, které je spárováno s tímto portálem, přičemž do dalšího políčka pokračuje ve stejném směru, ve kterém vstoupilo do portálu.

Písmena v tabulce slouží pouze pro účely odpovědních kódů.

Odpovědní kód: Začněte písmenem A a dále pokračujte vpravo. Vypište všechna písmena, kterými smyčka popořadě prochází, až skončíte znovu u písmena A (to bude v odpovědi 2x). (Odpovědní kód příkladu: AGCFEBHIKLJDA)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer