WPF GP 2020 - německo-holandské sudoku: překlad bookletu

Sedmým kolem pokračuje soutěž Sudoku WPF Grand Prix. Úlohy tentokrát připravují ve spolupráci němečtí a holandští autoři a soutěže se můžete zúčastnit v termínu 26.6. - 29.6.

Jako obvykle přinášíme překlad zadání do češtiny, originální anglický booklet stahujte zde. Příjemnou zábavu a ať se daří.

- 26. 6. 2020 - Gotroch -

 

1.-6. Klasické sudoku (17, 17, 22, 24, 34, 38 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

7. First Seen Odd/Even sudoku (22 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Liché číslo na okraji tabulky určuje první liché číslo v daném směru. Sudé číslo na okraji tabulky určuje první sudé číslo v daném směru.

8. Offset sudoku (37 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Číslo ležící v šedém poli, musí být na N-té pozici v následujícím řádku (kde N je číslo, ležící v políčku vpravo od daného šedého pole).

9. Search Nine Sudoku (38 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. V některých políčkách jsou šipky, ty ukazují na číslo 9 v příslušném řádku či sloupci. Navíc platí, že políčko s číslem 9 je vzdáleno  přesně tolik políček, kolik ukazuje číslo  v poli se šipkou.

10. Thermo sudoku (48 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. V tabulce se objevují různé teploměry. Číslice v teploměrech musí vždy stoupat od menších k větším (nemusí být po sobě jdoucí) ve směru ode dna teploměru (dno je vyznačeno kroužkem).

11. Numbered Rooms Sudoku (60 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Čísla na okraji tabulky určují číslici, která musí ležet v N-tém políčku v příslušném směru (kde N je číslo, ležící v prvním políčku v daném směru).

12. Mathrax Sudoku (61 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Na průsečících některých čar se nachází kroužek, který může obsahovat buď písmeno (E nebo O) nebo číslo s matematickým znaménkem. Pokud se v kroužku nachází písmeno E (even = sudý), všechna čtyři políčka obsahují sudá čísla, pokud písmeno O (odd = lichý), všechna čtyři políčka obsahují lichá čísla. Pokud se v kroužku nachází číslo a matematické znaménko, pak se mezi oběma dvojicemi šikmo sousedících políček provede daná operace, jejíž výsledkem je ono číslo. Např. v kroužku je 24×, pak čtveřice čísel kolem může být 3,4,6,8, neboť 24=8×3=6×4.

13. Even Sandwich Sudoku (83 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Čísla na okraji tabulky udávají součty číslic ležících mezi čísly 1,5 a 9 v příslušném řádku/sloupci v pořadí zleva doprava/shora dolů. To v jakém pořadí jsou v řádku/sloupci  umístěna samotná čísla 1,5,9 není udáno.

14. German Whispers Sudoku (99 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Sousedící čísla podél každé šedé linie musí mít rozdíl minimálně 5.

přeložil Jakub Hrazdira

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer