WPF GP 2020 - české sudoku: překlad bookletu

Čtvrtým kolem pokračuje sudoku WPF Grand Prix a máte se na co těšit, protože zajímavou sadu úloh pro vás připravili čeští autoři Pavel Kadlečík, Petr Lichý, Jan Novotný a Karel Štěrba. Luštit můžete v termínu 27.3. - 30.3.

Jako obvykle přinášíme překlad zadání do češtiny, originální anglický booklet stahujte zde. Příjemnou zábavu a ať se daří.

- 27. 3. 2020 - Gotroch -

 

1.-6. Klasické sudoku (17, 19, 20, 22, 25, 27 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

7. Parity Sudoku (25 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. V tabulce je navíc vyznačeno několik šedých linií. Čísla na každé linii musí mít stejnou paritu (všechna sudá nebo všechna lichá)

8. Tic-Tac-Toe Winner Sudoku (29 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Každý čtverec 3×3 tvoří piškvorkové pole, kde proti sobě hrají sudá a lichá čísla. V každém ze čtverců je přesně jedna výherní kombinace (3 liché, nebo 3 sudé po sobě vodorovně, svisle nebo diagonálně). Tato kombinace je vyznačena šedou linií.

9. One Touch Sudoku (37 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Každé číslo 1 až 9 se dotýká rohem samo sebe právě jednou. Tyto body dotyku jsou vyznačeny kroužkem. Pokud je v úloze vynačeno méně než 9 kroužků, znamená to že některé kroužky obsahují dva páry dotýkajících se čísel.

10. Box Sequences Sudoku (40 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Pokud jsou dvě sousedící políčka spojena šedou linkou, musí tyto pole obsahovat sousledná čísla (čísla jejichž rozdíl je 1). Všechny možné posloupnosti tří a více sousledných čísel v rámci čtverců 3×3 jsou v tabulce vyznačeny šedou linkou. Kratší posloupnosti vyznačeny nejsou! (u příkladové úlohy např. čísla 2 a 3 v pravém horním čtverci)

11. Makodoku (40 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Všechny dvojice sousedních políček, jejichž součin je menší než 10 jsou v tabulce označeny křížkem. Všechny dvojice sousedních políček, jejichž součet je menší než 10 jsou v tabulce označeny symbolem plus. V situaci kdy dvojice splňuje obě pravidla, je vyznačen křížek. Všechny možné značky jsou vyznačeny.

12. Clock Faces Sudoku (41 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Čtyři čísla okolo bílého kolečka jsou seřazena podle velikosti ve směru hodinových ručiček, čtyři čísla okolo černého kolečka jsou seřazena podle velikosti proti směru hodinových ručiček. Všechna možná kolečka jsou vyznačena.

13. Nepravidelné sudoku (46 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených nepravidelných oblastech.

14. Hashtag Sudoku (50 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. V tabulce jsou navíc šedými liniemi vyznačeny čtyři diagonály, každá diagonála musí také obsahovat (bez opakování) čísla 1 až 9.

15. Palindrome Sudoku (59 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Čísla ležící podél každé vyznačené šedé linie tvoří palindrom (palindrom je takové číslo, které se čte stejně z obou směrů např. 12321)

16. Delimited Kropki Sudoku (103 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3. V tabulce jsou vyznačeny bílé a černé kroužky známé z úlohy Kropki. V této variantě ale pravidla pro Kropki platí jen pro ty dvojice čísel, které jsou spojeny (vodorovně, svisle, diagonálně) šedou linkou. Čísla v políčkách mimo linie se mohou chovat jakkoliv a neplatí pro ně žádná pravidla.

Pravidla kropki: Černým kroužkem jsou označeny dvojice sousedních políček, kde jedno číslo je dvojnásobkem druhého. Bílým kroužkem jsou označeny dvojice sousedních políček, kde se vyskytují sousledná čísla (jejich rozdíl je 1). Dvojice čísel 1-2 může být označena libovolným kroužkem (může být bílý i černý). Všechny možné kroužky jsou vyznačeny.

 

přeložil Jakub Hrazdira

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer