Začíná WPF GP 2020! (chorvatské sudoku: překlad bookletu)

Máme tu nový rok a fanoušci soutěžního luštění úloh nemusí dlouho čekat, neboť hned úvodní víkend roku 2020 dostanou první porci - začíná 8.ročník seriálu WPF GP. Tradičně nás čeká 8 kol v sudoku a 8 kol v logice. Jejich přehled společně se stručným vysvětlením soutěže najdete na našem webu v příslušné sekci: http://sudokualogika.cz/node/1349#zal_rozc, pochopitelně můžete zavítat i na samotné stránky soutěže http://gp.worldpuzzle.org. Na soutěži se i tento rok budou podílet čeští autoři, jedno kolo připraví jak v sudokářské, tak v logické části.

Úvodní sudoku kolo připravuje Chorvatsko, konkrétně jediný autor - Siniša Hrga. Hrát můžete v termínu 3. až 6. ledna.

Přejeme hodně zdaru při luštění a doufáme v bohatou českou účast.

Napříč celou soutěží vám budeme opět přinášet překlady zadání do češtiny, originální anglický booklet stahujte zde.

- 1. 1. 2020 - Gotroch -

 

1.-5. Klasické sudoku (21, 27, 28, 30, 35 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

6. Diagonální sudoku (21 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Stejná čísla se navíc nesmí opakovat na dvou vyznačených diagonálách.

7. Quadruple sudoku (24 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Každá sada čtyř malých číslic v průsečíku dvou čar značí číslice, které se nacházejí ve čtyřech sousedních políčkách.

8. Product sudoku (33 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Malá čísla, ležící na hranicích dvou diagonálně sousedících polí, vyjadřují součin číslic ležících v těchto dvou polích.

9. Antiwindoku (65 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Každý šedě podbarvený čtverec 3×3 obsahuje přesně 4 různé číslice.

10. Big Bands Sudoku (66 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. V tabulce je vyznačeno několik šedě podbarvených skupin - pásků. Každý takový pásek musí obsahovat jedno ze sedmiciferných čísel, uvedených vedle tabulky. Dané číslo je třeba vepisovat postupně do polí z jednoho konce pásku do druhého přes stranově sousedící políčka (jsou tedy dva možné směry zápisu).

11. Battenburg Little Killer Sudoku (77 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Všechna místa kde spolu dvě lichá a dvě sudá čísla utvářejí 2×2 šachovnicový vzor (ve čtverci 2×2 jsou na každé diagonále čísla stejné parity) jsou v tabulce vyznačena. Čísla okolo tabulky udávají součet všech číslic v daném diagonálním směru.

12. Irregular Alternating Stripes Sudoku (85 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených nepravidelných oblastech. V tabulce je dále vyznačeno několik šedých čar. Podél každé čáry se musí v políčkách za sebou střídat menší číslice z většími. Čísla se nikde na čáře nesmí opakovat.

13. Distance Sudoku (88 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Informace okolo tabulky ukazují vždy dvě čísla a jejich vzdálenost v daném řádku/sloupci (primo sousedící čísla mají vzdálenost 1, čísla ležící na opačných krajích tabulky mají vzdálenost 8). Čísla musí ležet v tabulce v takovém pořadí jak je uvedeno.

přeložil Jakub Hrazdira

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer