WPF GP 2019 - česko-slovenská logika: překlad bookletu

Ve dnech 5.7. - 8.7. proběhne sedmé kolo logického WPF GP. Obdobně jako u čtvrtého kola Sudoku WPF GP došlo k spolupráci Česka a Slovenska. Úlohy vytvořili Jan Novotný a Matej Uher.

Originální booklet aktuálního kola najdete na oficiálních stránkách WPF GP.

Přejeme všem účastníkům příjemnou zábavu při luštění a také hodně zdaru!

- 4. 7. 2019 - Gotroch -

Celkem 777 bodů:

Nepřehlédněte speciální instrukce u úloh 8 až 21.

1. Battleships (Námořní bitva) (25 bodů): Najděte, kde se v tabulce nachází znázorněná námořní flotila. Každý segment lodě zaplní jedno políčko. Lodě lze otáčet. Žádné dvě lodě se nedotýkají, ani rohem. Některé segmenty lodí či prázdná políčka (voda) jsou již v tabulce zakresleny. Čísla vlevo a nad tabulkou udávají, kolik políček je v daném řádku či sloupci obsazeno segmenty lodí.

Malá čísla nad tabulkou jsou pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý řádek v pořadí odshora dolů udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž je v daném řádku segment lodi. Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). Je-li řádek prázdný, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 1317171)

2. Fillomino (21 bodů): Rozdělte obrazec podél linií mřížky na oblasti (polyomina) tak, že dvě oblasti stejné velikosti se nesmějí dotýkat stranou. Uvnitř některých políček jsou čísla; každé číslo představuje velikost oblasti, ve které toto číslo leží. Každá oblast může obsahovat 0, 1 nebo i více zadaných čísel. (V obrazci tedy můžou vzniknout i “skryté oblasti” – oblasti, ve kterých není žádné zadané číslo. Taková oblast může mít např. i větší velikost než je rozsah zadaných čísel –  např. může vzniknout oblast velikosti 6, i když jsou v obrazci zadaná čísla pouze v rozsahu 1-5).

Tečky v polích slouží pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Napište, jakou velikost mají oblasti, v nichž se nacházejí políčka s tečkami, a to pro všechny tečky, zleva doprava. (Ignorujte, v jakém řádku tečka leží.) Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední číslici; např. použijte 0, pokud má oblast velikost 10. (Odpovědní kód příkladu: 82523655)

3. Yajilin (31 bodů): Začerněte některá z bílých polí, a pak nakreslete uzavřenou smyčku, která se neprotíná, sama sebe se nedotýká a prochází všemi zbývajícími bílými poli. Smyčka musí procházet přes stranově sousedící pole. Černá pole se nemohou navzájem dotýkat stranou. Šedá pole nemohou být součástí smyčky. Pokud tato pole obsahují šipku s číslem, pak toto číslo značí počet černých polí, která se nacházejí v obrazci ve směru šipky.

Čísla nad tabulkou slouží pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý řádek udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž je v daném řádku černé políčko (pozor, opravdu první černé políčko, šedá políčka se nepočítají!). Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). Je-li řádek prázdný, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 035353)

4. Endpoints (45 bodů): U úlohy bude uveden seznam možných symbolů, které znázorňují způsoby propojení stran v políčku černými čárami (takovým symbolem může být i prázdné políčko). Do každého pole mřížky zakreslete přesně jeden z těchto symbolů, tak aby se v každém řádku a každém sloupci žádný ze symbolů neopakoval více než jedenkrát. Míst, které jsou označena černým kolečkem se musí dotýkat přesně jeden symbol (jsou to tedy koncové body černých čar). Všechna taková místa ležící na stranách políček jsou označena.

Písmena u jednotlivých symbolů slouží pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek udejte pro jednotlivá políčka příslušné písmeno použitého symbolu, zleva doprava. (Odpovědní kód příkladu: XTRO, LJTX)

5. Easy as… (23 bodů): Zapište do tabulky uvedená písmena tak, aby se každé z nich vyskytovalo v každém řádku a každém sloupci právě jednou. Na okrajích tabulky je pak uvedeno, které písmeno je z daného směru vidět jako první. Některá pole mohou být označena křížkem, do těchto polí nesmíte vepsat žádné písmeno.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte písmena vně tabulky. Použijte “X” pro prázdná pole. (Odpovědní kód příkladu: CBXXA, BXXAC)

6. Teploměry (33 bodů): V tabulce jsou umístěny teploměry. V každém teploměru vyčerněte několik navazujících políček, počínaje políčkem s baňkou (některé teploměry mohou zůstat i prázdné). Čísla okolo tabulky udávají počet začerněných políček v příslušném řádku či sloupci.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte O pro začerněná políčka a X pro nezačerněná políčka. Můžete použít i alternativní způsob odpovědi se zaměněním O za X, ale v rámci své odpovědi můžete použít pouze jeden ze způsobů. (Odpovědní kód příkladu: OOXX, XOOX nebo XXOO, OXXO)

7. Futoshiki (25 bodů): Doplňte do každého prázdného políčka čísla 1 až X (X=počet polí v řádku) tak, aby se čísla nepakovala v žádném řádku ani sloupci. Zadaná čísla musí splňovat vztahy naznačené znaménky nerovnosti.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. (Odpovědní kód příkladu: 3214, 2143)

 

Instrukce pro úlohy 8 až 14: U úloh bude použita místo klasické čtvercové mřížky isometrická mřížka představující zobrazení v 3D prostoru. V takovém zobrazení čtvercová políčka vypadají jako kosočtverce, řádky a sloupce“ tedy nevedou v přímém směru, ale vstupují a opouštějí kosočtvercová políčka přes jejich protilehlé stěny.

U odpovědních kódů, které se odkazují na první sloupec zleva (u úloh Battleships a Yajilin), použijte číslo 1 pro první políčko zleva v řádku, číslo 2 pro druhé políčko zleva v řádku, atd.

8. Battleships (Námořní bitva) (ISO) (47 bodů):

Specialní pravidlo: Lodě mohou být „ohýbány“ podél řádků. Nebude použita standardní sada lodí jako o klasické úlohy.

Odpovědní kód: Pro každý řádek v pořadí odshora dolů udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž je v daném řádku segment lodi. Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). Je-li řádek prázdný, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 261)

9. Fillomino (ISO) (15 bodů):

Odpovědní kód: Napište, jakou velikost mají oblasti, v nichž se nacházejí políčka s tečkami, a to pro všechny tečky, zleva doprava. (Ignorujte, v jakém řádku tečka leží.) Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední číslici; např. použijte 0, pokud má oblast velikost 10. (Odpovědní kód příkladu: 124263)

10. Yajilin (ISO) (18 bodů):

Odpovědní kód: Pro každý řádek udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž je v daném řádku černé políčko (pozor, opravdu první černé políčko, šedá políčka se nepočítají!). Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). Je-li řádek prázdný, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 041)

11. Endpoints (ISO) (5 bodů):

Specialní pravidlo: Políčka na horní straně 3D pohledu nejsou vyžadována do odpovědi, neboť jejich orientace je pro účely odpovědi nejasná.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek udejte pro jednotlivá políčka příslušné písmeno použitého symbolu, zleva doprava. (Odpovědní kód příkladu: JLTR, TRLJ)

12. Easy as…(ISO) (41 bodů):

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte písmena vně tabulky. Použijte “X” pro prázdná pole. (Odpovědní kód příkladu: XACB, CBAX)

13. Teploměry (ISO) (77 bodů):

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte O pro začerněná políčka a X pro nezačerněná políčka. Můžete použít i alternativní způsob odpovědi se zaměněním O za X, ale v rámci své odpovědi můžete použít pouze jeden ze způsobů. (Odpovědní kód příkladu: XXOO, XOOO nebo OOXX, OXXX)

14. Futoshiki (ISO, Sudoku) (64 bodů):

Specialní pravidlo: Čísla se nesmí opakovat v žádném z vyznačených regionů.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. (Odpovědní kód příkladu: 3142, 2431)

 

Instrukce pro úlohy 15 až 21: U úloh bude použita místo klasické čtvercové mřížky hexagonová, kde mají políčka tvar šestiúhelníku. Řádky a sloupce“ vedou stále v přímém směru, vstupují a opouštějí šestiúhelníková políčka přes jejich protilehlé stěny. Informace vně tabulky se mohou objevovat u kterékoliv strany úlohy, ale vždy budou zřetelně označeny.

U odpovědních kódů, které se odkazují na první sloupec zleva (u úloh Battleships a Yajilin), použijte číslo 1 pro první políčko zleva v řádku, číslo 2 pro druhé políčko zleva v řádku, atd.

15. Battleships (Námořní bitva) (HEXA) (20 bodů):

Odpovědní kód: Pro každý řádek v pořadí odshora dolů udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž je v daném řádku segment lodi. Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). Je-li řádek prázdný, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 3227103)

16. Fillomino (HEXA) (48 bodů):

Odpovědní kód: Napište, jakou velikost mají oblasti, v nichž se nacházejí políčka s tečkami, a to pro všechny tečky, zleva doprava. (Ignorujte, v jakém řádku tečka leží.) Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední číslici; např. použijte 0, pokud má oblast velikost 10. (Odpovědní kód příkladu: 23512)

17. Yajilin (HEXA) (37 bodů):

Odpovědní kód: Pro každý řádek udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž je v daném řádku černé políčko (pozor, opravdu první černé políčko, šedá políčka se nepočítají!). Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). Je-li řádek prázdný, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 30303)

18. Endpoints (HEXA) (27 bodů):

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek udejte pro jednotlivá políčka příslušné písmeno použitého symbolu, zleva doprava. (Odpovědní kód příkladu: JA, OV)

19. Easy as…(HEXA) (31 bodů):

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte písmena vně tabulky. Použijte “X” pro prázdná pole. (Odpovědní kód příkladu: ABX, BXXXA)

20. Teploměry (HEXA) (29 bodů):

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte O pro začerněná políčka a X pro nezačerněná políčka. Můžete použít i alternativní způsob odpovědi se zaměněním O za X, ale v rámci své odpovědi můžete použít pouze jeden ze způsobů. (Odpovědní kód příkladu: OOX, XXXX nebo XXO, OOOO)

21. Futoshiki (HEXA) (115 bodů):

Úprava pravidel: X se rovná počtu políček v nejdelším řádku. U řádků s menším počtem políček než X některé z číslic budou chybět.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. (Odpovědní kód příkladu: 3241, 153)

přeložil Jakub Hrazdira

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer