WPF GP 2019 - srbské sudoku: překlad bookletu

V termínu 21.- 24. 6. pokračuje sedmým kolem sudokářská WPF GP. Úlohy tentokráte připravuji srbští autoři.

Jako obvykle přinášíme překlad zadání do češtiny, originální anglický booklet stahujte zde. Příjemnou zábavu a ať se daří.

- 19. 6. 2019 - Gotroch -

 

1.-6. Klasické sudoku (14, 14, 16, 24, 28, 40 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

7. Diagonální sudoku (25 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Stejná čísla se navíc nesmí opakovat na dvou vyznačených diagonálách.

8. Shaken Clones Sudoku (29 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. V tabulce se nachází podbarvené oblasti stejného tvaru – klony (za stejný tvar je považován i ten, který je otočen či zrcadlově převrácen).  Každý klon stejného tvarů musí obsahovat stejnou sadu číslic, přičemž čísla mohou v každém klonu ležet na jiných pozicích. Čísla se mohou v podbarvené oblasti opakovat.

9. Nepravidelné sudoku (34 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených nepravidelných oblastech.

10. Sudoku pevnost (41 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Číslo v šedém políčku musí být větší než všechna čísla v stranově sousedících bílých políčkách.

11. Renban sudoku (60 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Každá šedá skupina políček obsahuje určitou skupinu po sobě jdoucích čísel (např. 2-3-4-5). Jejich rozmístění po šedých políčkách je libovolné (např. 3-2-5-4).

12. Min-Max sudoku (60 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Každé číslo uvedené na okraji tabulky vyjadřuje součet největšího a nejmenšího čísla ležícího v prvních třech políčkách od kraje v příslušném řádku, sloupci.

13. Diagonálně sousledné sudoku (73 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Všechny dvojice políček, kde spolu diagonálně sousedí čísla, jejichž rozdíl je roven 1, jsou spojena linií.

14. Greater or Sum Sudoku (57 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Každé malé číslo ležící na hranici dvou políček označuje buď větší ze dvou čísel ležících v těchto políčkách, nebo součet obou čísel ležící v těchto dvou políčkách.

15. Sum by X Sudoku (85 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Čísla okolo tabulky udávají součet prvních X číslic od kraje v daném řádku/sloupci. Hodnota X je přitom určena číslem ležícím v prvním podbarveném políčku z daného směru.

přeložil Jakub Hrazdira

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer