WPF GP 2019 - česko-slovenské sudoku: překlad bookletu

V termínu 29. 3. - 1. 4. pokračuje čtvrtým kolem Sudoku WPF GP. Autorsky došlo pro toto kolo ke spolupráci mezi českými a slovenskými autory. Doufáme že budou za svou práci odměněni také plodnou česko-slovenskou účástí.

Jako obvykle přinášíme překlad zadání do češtiny, originální anglický booklet stahujte zde. Příjemnou zábavu a ať se daří.

- 28. 3. 2019 - Gotroch -

 

 

1.-5. Klasické sudoku (19, 21, 26, 34, 42 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

6. Overlapping sudoku (58 bodů): Úloha je tvořena dvěma propojenými klasickými sudoku. Vyplňte obě tabulky čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, žádném sloupci ani v ohraničených čtvercích 3×3.

Pozn.: U této úlohy budou mít odpovědní řádky délku 10 číslic.

7. Trio sudoku (15 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Políčka s kroužkem mohou obsahovat pouze číslice 1, 2 a 3. Políčka se čtvercem mohou obsahovat pouze číslice 4, 5 a 6. Prázdná políčka mohou obsahovat pouze číslice 7, 8 a 9.

8. Position sudoku (38 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Čísla na okrajích tabulky udávají pozici největší číslice mezi prvními třemi políčky z daného směru.

9. Windoku (34 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Stejná čísla se navíc nesmí opakovat ve čtyřech šedě vyznačených 3×3 čtvercích.

10. X-sčítání od kraje (52 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Čísla okolo tabulky udávají součet prvních X číslic v daném řádku/sloupci. Hodnota X je přitom určena číslem ležícím v prvním políčku daného směru.

11. Odd-Even Pairs Sudoku (54 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. V každé vyznačené dvojici šedých políček se musí vyskytovat přesně jedna lichá a přesně jedna sudá číslice.

12. Sousledné sudoku (92 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Všechna místa v tabulce, kde spolu stranově sousedí čísla, jejichž rozdíl je roven 1, jsou označena šedým obdélníčkem.

13. Mastermind sudoku (35 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Šedě vyznačený středový čtverec 3×3, porovnáváme s rohovými 3×3 čtverci a počet shod pro každou vodorovnou či svislou trojici polí je znázorněn pomocí bílých a černých koleček. Černé kolečko znamená, že v dané trojici existuje stejná číslice na stejném místě, bílé kolečko znamená, že v dané trojici existuje stejná číslice, ale leží na jiném místě. Křížek potom znamená, že neexistuje žádná shoda.

14. Set Double Block Sudoku) (80 bodů): V každém řádku, každém sloupci a každém čtverci 3×3 začerněte přesně dvě pole. Zbylé pole vyplňte číslicemi ze zadané sady tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Čísla na kraji tabulky udávají součet číslic, ležících v daném řádku (či sloupci) mezi dvěma černými poli.

Pozn.: V odpovědním kódu použijte písmeno B pro černé pole.

přeložil Jakub Hrazdira

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer