Světový rekord v sudoku při MS 2018 v Praze

Soutěž o světový rekord v sudoku proběhla během Mistrovství světa v řešení sudoku a logických úloh 2018 v Praze. Z kvalifikace postoupilo do finále 7 účastníků, kteří si to ve středu 7. listopadu 2018 rozdali o titul nejrychlejšího luštitele klasického sudoku podle pravidel světového rekordu. Shiyao Wang z Číny zvládla v druhém kole vyluštit tabulku sudoku za 54 s a stala se novou světovou rekordmankou.

Co rekordu předcházelo?

V souvislosti s pořádáním MS v Praze se zrodil nápad uspořádat soutěž v rychlostním řešení sudoku, jejíž vítěz by mohl být označen za současného nejrychlejšího řešitele klasického sudoku. Jak ale takovou soutěž pojmout? Kdo má právo startovat? Kolik a jak těžké tabulky se budou luštit? Nejen tyto otázky vyvstávaly před samotnou organizací soutěže.

Historie světového rekordu v sudoku

Pevným bodem, na který chtěl organizační tým soutěže soutěží navázat, byly předchozí pokusy o světové rekordy v luštění sudoku, které se uskutečnily na Slovensku a v roce 2010 i v Česku. Tabulky sudoku při zmíněných rekordních pokusech splňovaly následující pravidla:

 • Klasické sudoku o velikosti 9x9 polí, s devíti zvýrazněnými regiony o 3x3 polích a čísly 1-9.
 • V tabulce je zadáno 27 čísel, z čehož každé z čísel 1-9 je adáno právě třikrát.
 • Čísel je zadáno přesně tři v každém řádku, sloupci a zvýrazněném regionu o 3x3 polích.

Ustanovující světový rekord v sudoku se uskutečnil v únoru roku 2008 na 2. Mistrovství Slovenska v řešení sudoku v Žilině. Jednu rekordní tabulku sudoku řešilo podle zapsaných údajů 188 pokušitelů v pátém kole národního mistrovství. V čase 5 minut 25 sekund jako první sudoku vyluštil a světovým rekordmanem se stal Pavel Jaselský ze Slovenska. Ze soutěžního klání lze shlédnout záznam.

O rok později při MS v sudoku 2009, které se konalo ve slovenské Žilině, proběhla soutěž v rámci 5. soutěžního kola. Autorem sudoku byl jako v předešlém roce Ján Farkaš. Úloha se vyznačovalo značnou obtížností, což dokládá i skutečnost, že mezi 128 luštiteli z celého světa jí bylo schopno v limitu 10 minut vyřešit pouze 13 luštitelů. Pod úroveň světového rekordu se dostal jako jediný Vincent Bertrand z Belgie v čase 3 minuty 6 sekund a stal se novým rekordmanem.

V červnu 2010 během festivalu Pelhřimov - město rekordů byl ve spolupráci s SČHAK uskutečněn pokus o překonání světového rekordu v sudoku za účasti významných osobností našich sportovních dějin, Věry Čáslavské a Jarmily Kratochvílové. Dvou soutěžních kol se zúčastnili všichni tři tehdejší mistři republiky v sudoku - Jana Tylová, Jan Novotný a Jakub Ondroušek, autorem úloh byl Robert Babilon. Obě kola zvládl nejrychleji Jakub Ondroušek, druhé rychlejší v čase 1 minuta 25 sekund a ustanovil nový světový rekord v sudoku.

Soutěžní tabulky u uvedených pokusů si je možno vyluštit ZDE. Od roku 2010 se rychlost luštění nejlepších borců značně zrychlilo, ale k žádnému celosvětově známému pokusu o překonání rekordu z Pelhřimova nedošlo. Mnozí si též lámali hlavu, co vlastně by se za světový rekord v sudoku mělo považovat, ale dosud žádný konkrétní návrh s výraznu odezvou v komunitě sudokářů, jak by měla podoba světového rekordu vypadat, nepadl.

Příprava rekordu před MS

Zda je reálné, aby světový rekord mohl padnout znova, jsme vyzkoušeli na studentském turnaji tříčlenných družstev v Praze 10. dubna 2018. Jan Zvěřina, coby úřadující mistr republiky v sudoku, zvládl na flipchartu vyřešit sudoku vytvořené podle pravidel světového rekordu za 1 minutu a 17 sekund, tedy pod úrovní rekordu Jakuba Ondrouška z roku 2010. Řešená tabulka se objevila později v dlouhodobé soutěži v červenci 2018 (tabulka č.1) a pokus byl na místě zachycen na kameru - zpravazleva spolu s postupem řešení - abychom otestovali možnost natáčení luštění na rychlost.

Jedním z cílů organizátorů MS 2018 v Praze bylo pokusit se soutěží o světový rekord zapsat v Guinnesově knize rekordů. Za tímto účelem byla zkontaktována celosvětově působící agentura Guinness World Records (guinnessworldrecords.com), která nyní registruje všechny držitele rekordů. Pomocí jejich webu lze vyhledat rozličné rekordy spojené s luštěním sudoku i dalších logických her. Naši žádost o rekord jsme nazvali 'Fastest time to solve a classic sudoku' s tím, že by se pokus uskutečnil ve finále soutěže 'Sudoku World Record' s parametry pravidel řešeného sudoku, které odpovídají předchozím pokusům. Během září 2018 byla bohužel žádost odmítnuta s následujícím vysvětlením:

"Rekordy spočívající v řešení slovních hádanek, křížovek, sudoku či jiných logických úloh nemohou být standardizovány do takové míry, aby byly oceněny titulem Guinness Worlds Records. Důvodem je fakt, aby mohlo být vyhověno pravidlům fair play pro všechny účastníky vč. těch budoucích, všichni pokušitelé rekordu by museli řešit jednu a tu samou tabulku sudoku. Nicméně, to by umožnilo se naučit kompletní postup řešení dané tabulky dopředu. A tato skutečnost je v konečném důsledku v rozporu proti podstatě rekordního řešení sudoku na čas."

Nutno upozornit, že v některých článcích z internetových zdrojů o světovém rekordu v sudoku z minulosti je zmíněna Guinnessova kniha rekordů s dotyčným rekordem, bohužel se tyto informace týkají i našeho webu spolku HALAS. Pravdou ale je, že momentálně Guinness World Records neeviduje žádný rekord v řešení sudoku na čas. Zklamání z neúspěchu žádosti netrvalo dlouho i z důvodu, že pokud byste chtěli uspořádat rekord v podmínkách nastavené Guinnessem, vyžadovalo by to zvýšené nároky na kvalitu pořízeného audiovizuálního materiálu, zápisu rozhodčích a svědků rekordu, jakožto i způsobu zachycení časomíry. Tímto se nám více otevřela cesta uspořádat pokus o světový rekord, jak ho chceme my.

Důležitým partnerem pro uskutečnění rekordního pokusu při MS 2018 v Praze byla Agentura Dobrý den (www.dobryden.cz) z Pelhřimova, která se podílela na organizace světového rekordu v sudoku v roce 2010. Po prvotním oslovení nám potvrdili, že evidují rekord z roku 2010, na který můžeme naší soutěží navázat z důvodu nezměněných pravidel rekordního pokusu. V případě úspěšného pokusu bude rekord zapsán v České knize rekordů, která vychází i v anglickém jazyce, a budou nám nápomocni v případě dalších požadavků na zajištění regulérnosti soutěže. Pro nás to dále znamenalo garanci, že soutěž může proběhnout za podmínek, které odpovídají podobnému zdolávání rekordů u nás i ve světě. Naši představu soutěže i její zajištění jsme prezentovali WPF, kteří potvrdili, že podobná soutěž je zcela v gesci organizátorů MS v řešení sudoku a logických úloh.

Pravidla soutěže a průběh kvalifikace

Podoba soutěže o světový rekord v sudoku se vyvinula na základě našich přání a priorit:

 • umožnit překonat rekord co největšímu počtu soutěžících; odhadovali jsme, že je toho schopno kolem 15 - 20 luštitelů;
 • zároveň tím umožnit zúčastnit se finalového klání některým českým zástupcům, což by mohlo zvýšit zájem o soutěž alespoň u nás doma;
 • na druhou stranu regulovat počet finalistů, abychom byli schopni zajistit veškerý servis pro pohodlnost soutěžících ve finále, kvalitu pořízeného záznamu z akce a kvalitu zážitků pro obecenstvo na místě i později u diváků při sledování pořízených výstupů z finále;
 • zajistit taková pravidla soutěže, aby do finále postoupili opravdu ti nejlepší, tj. soutěžící s největší šancí světový rekord překonat;
 • ocenit při MS 2018 v Praze nejrychlejšího luštitele "lehkého" klasického sudoku na světě, který  ale zároveň musí prokázat schopnost logického myšlení, což je dáno pravidly rekordního sudoku se 27 zadanými čísly při dané konfiguraci čísel a což bylo snahou podpořit kvalitou připravených soutěžních tabulek ve smyslu jejich rozumné hratelnosti;
 • uspořádat soutěž, která by svým formátem mohla ovlivnit vývoj soutěží v sudoku v budoucnu a která se liší svým formátem od MS v sudoku, kde uspějí ti nejkomplexnější luštitelé, zatímco při rychlostním luštění sudoku hrají roli i další přednosti soutěžících.
Formát soutěže

Jak proběhne kvalifikace a finále soutěže o světový rekord bylo odvislé od herních prostor, které byly brány v potaz během příprav MS. Pro kvalifikaci byl vybrán hlavní hrací sál, kam se vešlo necelých 200 soutěžících. Pro finále se uvažovalo o foyeru hotelu, nakonec byl vybrán prostor pod schodištěm hotelu při jeho vstupu. Velikost herního prostoru zde nebyla neomezená a tudíž bylo rozhodnuto o počtu 7 finalistů, kteří budou mít možnost světový rekord překonat.

Kvalifikace soutěže o světový rekord byla dvoukolová, pravidla v obou kolech byla totožná a z obou kol postupovali do finále tři nejrychlejší soutěžící. Finalovou sedmičku pak doplnil Jakub Ondroušek jako současný držitel světového rekordu. Kvalifikaci si mohli zahrát všichni účastníci akreditovaní pro MS v řešení sudoku. V každém kole luštili účastníci 3 tabulky klasického sudoku na papíře, soutěžní arch i velikost tabulek měly stejné rozměry, které se použily při MS v sudoku. Všichni soutěžící luštili ve stejný moment a v každém kole bylo sebráno 10 nejrychlejších řešení, které byly následně podrobeny kontrole řešení rozhodčími. Parametry soutěžních tabulek množstvím zadaných čísel 1-9 ani jejich konfigurací neodpovídaly přesně pravidlům světového rekordu, což byl záměr, ale vždy se svými parametry pravidlům rekordního sudoku blížily. Předpokládaný celkový čas řešení kvalifikačních tabulek pro nejlepší řešitele byl 3 minuty 30 sekund až 4 minuty pro všechny tři tabulky. Soutěžící po dokončení řešení byli žádáni o zvednutí paže a pronesení slova 'finished'. Pak již dále nemohli svá řešení upravit.

Finále soutěže o světový rekord bylo v plánu na středeční večer během slavnostního programu MS. Na 7 účastníků čekalo luštění na flipchartech (vertikálních podložkách) s velikostí tabulek sudoku na papíře o velikosti A1 s pravidly rekordního sudoku. Finalisté luštili 2 soutěžní tabulky, v kterých mohli překonat světový rekord, čemuž předcházelo luštění jedné tréninkové tabulky, aby se všichni seznámili s herní podložkou. Hodinu před finalovým kláním byla porada všech finalistů s organizátory soutěže, aby byla finalistům osvětlena či zopakována všechna pravidla i správný průběh samotného řešení, který nemusí být ve vypjaté chvíli vždy pro soutěžícího automatický, ale je vyžadován pro splnění požadavků pro zápis o světový rekord. Pravidla soutěže byla:

 • před každým soutěžním kolem jsou finalisté otočeni zády ke svému flipachartu, na kterém je upevněna soutěžní tabulka;
 • hlavní rozhodčí (popř. moderátor) dává signál START začátku soutěžního kola;
 • po zaznění signálu START se mohou soutěžící otočit a začít luštit;
 • každý finalista může ukončit řešení svoji tabulky zvednutím paže a vyslovením hesla FINISHED, po tomto momentu již nemůže v řešení tabulky pokračovat ani činit jakékoli úpravy řešení;
 • každému soutěžícímu bude zaznamenám čas daný dobou mezi signálem START a zvednutím ruky;
 • soutěžní časy všech soutěžících jsou zaznamenávány dvěma časoměřiči, pro kontrolu průběhu korektnosti soutěže bude celé místo natáčeno na kameru;
 • po skončení obou kol jsou všechna korektní řešení srovnána pode výsledného času a nejlepší soutěžící bude odměněn jako Nejrychlejší řešitel klasického sudoku na světě ('Fastest Player of the Classic Sudoku in the World'), v případě pokoření času 1 minuta 25 sekund bude vyhlášen novým Světovým rekordmanem v sudoku ('Sudoku World Record Holder').
 • potvrzení regulérního průběhu soutěže, vč. správnosti rekordního řešení, musí stvrdit přítomný zástupce Agentury Dobrý den, která provádí zápis do České knihy rekordů.

Autorem soutěžních tabulek pro kvalifikaci a finále byl Pavel Kadlečík. Při jejich tvorbě byla snaha dbát na hratelnost tabulek, aby soutěžící mohli předvést v danou chvíli to nejlepší po stránce sudokových dovedností.

Kvalifikace soutěže o světový rekord

První kolo kvalifikace se konalo v pondělí 5. listopadu 2018 večer po programu soutěží MS v sudoku 2018. Vítězkou kola se stala Shiyu Chen z Číny, která zvládla vyřešit tři soutěžní tabulky v čase 3 minuty a 20 sekund. Druhým finalistou se stal Jan Mrozowski z Polska, který byl jen o 3 sekundy pomalejší. Třetí odevzdávala Cheran Sun z Číny, bohužel díky chybě v jednom políčku se nemohla stát třetí finalistkou. Třetím luštitelem s korektním řešením byl tak Takuya Sugimoto z Japonska, který odevzdal jen o zlomek času rychleji než jeho týmový parťák Kota Morinishi.

Druhé kolo kvalifikace následovalo časově hned po prvním. Nicméně během řešení byla odhalena chyba sazby, která ovlivnila průběh soutěže. Rozhodnutím organizátorů bylo kolo zrušeno a vyhlášeno nové kolo na úterní večer.

Třetí kolo kvalifikace, náhradní kolo za zrušené druhé kolo, se konalo v úterý 6. listopadu 2018 opět po programu soutěží MS v sudoku. Vítězkou kola se stala Shiyao Wang z Číny v čase 3 minuty a 13 sekund. Nedlouho po ní odevzdávali její čínští týmoví spoluhráči Letian Ming a Cheran Sun, kteří uzavřeli postupující šestici do středečního finále.

Výsledky prvního kola kvalifikace   Výsledky třetího kola kvalifikace
1. Shiyu Chen Čína 3:20   1. Shiyao Wang     Čína 3:13
2. Jan Mrozowski Polsko 3:23   2. Letian Ming Čína 3:20
  Cheran Sun Čína 3:43 X 3. Cheran Sun Čína 3:23
3. Takuya Sugimoto Japonsko 4:03     Kota Morinishi Japonsko 3:35
  Kota Morinishi Japonsko 4:04     Bastien Vial-Jaime Francie 3:40
  Letian Ming Čína 4:12 X   Tiit Vunk Estonsko 3:50
  Yannick Meyapin Francie 4:18     Yannick Meyapin Francie 3:54
  Shiyao Wang Čína 4:30     Weifan Wang Čína 3:58
  Seungjae Kwak Jižní Korea 4:42     Tawan Sunathvanichkul Thajsko 4:12
  Bastien Vial-Jaime Francie 4:52     Klára Vytisková Česko 4:13
   
Časy uvedené v tabulce jsou orientační (primárním účelem bylo určit pořadí, nikoli přesný výsledný čas).
X - Řešení Cheran Sun a Letiana Minga z prvního kola kvalifikace obsahovala jednopolíčkovou chybu. 

Největším smolařem kvalifikace byl zajisté Kota Morinishi, který skončil v obou kolech na prvním nepostupovém místě. Vynahradil si to ale vítězství na MS v sudoku. První tři nepostupová místa ve třetím kvalifikačním kole obsadili právě medailisté z MS v sudoku, dokonce i ve stejném pořadí, což napovídá, že nejlepší hráči v sudoku vůbec patří i mezi ty nejrychlejší luštitele klasického sudoku.

Řešené úlohy z kvalifikačních kol sutěže o světový rekord

Finále

Představení finalistů

Finalová sedmička představovala souboj asijského mládí proti dvou zástupcům středoevropského regionu (viz následná tabulka a fota). Z kvalifikace postoupili 4 Číňané - Shiyu, Shiyao, Letian a Cheran,  všichni ve věku do 18 let, a Takuya z Janponska. Místo pro starý kontinent vybojoval Jan z Polska a náš Jakub postoupil do finále coby současný držitel světového rekordu v sudoku.

Jak jsou na tom borci v luštění klasického sudoku, si vyzkoušeli i během MS v sudoku 2018, které proběhlo ve dvou dnech předcházející finále soutěže o světový rekord. Prvního kolo soutěže MS v sudoku obsahovalo 13 tabulek klasického sudoku na 30 minut. A jen jediný z finalistů soutěže o světový rekord,  Takuya, se v tomto kole umístil mezi všemi účastníky MS mimo nejlepší desítku. V rámci celkových výsledků MS 2018 se ale pouze tři účastníci soutěže o světový rekord dostali mezi nejlepších 10, což v kombinaci s předchozí skutečností napovídá, že se do finále dostali hráči opírající své dovednosti právě o luštění klasického sudoku.

Pozice     věk  MS 2018 MS 2018 (1. kolo)
1 Jakub Ondroušek Česko   4. 1.
2 Letian Ming Čína   6. 6.
3 Jan Mrozowski Polsko   5. 6.
4 Shiyu Chen Čína   13. 5.
5 Shiyao Wang Čína   39. 8.
6 Cheran Sun Čína   14. 2.
7 Takuya Sugimoto Japonsko   15. 32.
Soutěžní část MS v sudoku 2018 se konala 5. a 6. listopadu, tj. ve dnech, kdy probíhala kvalifikace soutěže o světový rekord v sudoku

 

Jakub Ondroušek

Letian Ming Jan Mrozowski Shiyu Chen Shiyao Wang Cheran Sun Takuya Sugimoto
Jakub Letian Jan Shiyu Shiyao Cheran Takuya
Finále - 1. kolo

Po zkušebním kole, kdy si soutěžící mohli vyzkoušet luštění na flipchartu, bylo odstartováno první souěžní kolo o světový rekord. Jako první dokončil tabulku Letian Ming, který ale bohužel nedal okamžitý pokyn zvednutím paže k zastavení časomíry a tak se vítězkou kola stala jeho krajanka Shiyao Wang, v čase 59 sekund. Letianův čas se pohyboval něco málo pod 59 sekundami v momentě, kdy doluštil tabulku on, zazanamenán byl však čas 61 sekund se zvednutím paži. Už tyto dva výkony vzbudili mezi přihlížející značný obdiv. Jako třetí dokončila zdárně tabulku Shiyu, bezprostředně následovaná Jakubem a po chvilce dokončil řešení i Jan. Nyní již bylo jisté, že světový rekord bude překonán, všech pět nejrychleších řešitelů dokončilo tabulky v čase lepším světového rekordu z roku 2010. Zbylí dva soutěžící, Cheran a Takuya, měli v tomto kole neplatná řešení.

Finále - 2. kolo

Otázkou druhého kola bylo, zda může být čas pod 1 minutu ještě překonán, předluštitelské časy soutěžní tabulky pro druhé kolo známé autorovi tomu ale nenasvědčovaly. Druhé kolo tuto mírnou obavu potvrdilo, s jedinou výjimkou. Po 54 sekundách zvedla ruku Shiyao Wang a za svůj obdivuhodný výkon si vysloužila titul nové světové rekordmanky v sudoku. Její čas byl v konzultaci s komisařem rekordu oficiálně potvrzen na hodnotě 54,44 s. Druhým nejrychlejším řešitelem druhého kola se s odstupem 25 sekund stal Jakub, následován Letiangem. Zdárně dokončili svá řešení už jen Cheran a Takuya a zapsali si z finalového klání taktéž platné pokusy.

Záznam obou finalových kol (pro spuštění klikněte na obrázek)

Po druhém soutěžním kole byly všechny časy u platných pokusů finalistů seřazeny od nejrychlejšího. Během finalového večera bylo celkem 8 dosažených časů rychlejších než stávající světový rekord z roku 2010. Nový světový rekord, který ustanovila Shiyao Wang, vylepšil ten stávající o více než 30 sekund.

Konečné pořadí soutěže o světový rekord v sudoku
1 Shiyao Wang 2.kolo 0:54.44 = nový světový rekord
  Shiyao Wang 1.kolo 0:59.28
2 Letian Ming 1.kolo 1:01.79
3 Shiyu Chen 1.kolo 1:14.06
4 Jakub Ondroušek 1.kolo 1:14.64
5 Jan Mrozowski 1.kolo 1:18.30
  Jakub Ondroušek 2.kolo 1:20.09
  Letian Ming 2.kolo 1:23.33
Hranice světového rekordu z roku 2010 - 1 minuta a 25 sekund
6 Cheran Sun 2.kolo 2:16.37
7 Takuya Sugimoto 2.kolo 2:49.39
 

Úlohy z finále soutěže o světový rekord
Úlohy z finále soutěže o světový rekord

Momentky z finále

Poděkování

Velký dík patří partnerovi soutěže o světový rekord, kterým byla společnost Ataccama zaměřující se na vývoj softwaru pro práce s daty. Jedno ze sídel společnosti se nachází v Praze.

Od nápadu uskutečnit soutěž o světový rekord až po jeho finále byli hlavní organizátoři MS 2018 v Praze - Zuzana Vytisková, Tomáš Křenek a Jan Zvěřina - této myšlence velmi nakloněni, po celou dobu ji podporovali a patří jim velký dík za to, že se soutěž podobného formátu mohla uskutečnit. Poděkování zaslouží i další dobré duše z řad organizátorů MS 2018, kteří pomohli uspořádat finalové klání soutěže. Díky moc a u příštího pokusu o světový rekord zase na viděnou.

Pavel Kadlečík

PřílohaVelikost
swr2018_qualification1_puzzles.pdf540.16 KB
swr2018_qualification3_puzzles.pdf617.42 KB
swr2018_qualifications_solution.pdf437.61 KB
swr2018_final_round_puzzles.pdf491.02 KB

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer