Startuje WPF GP 2019! (holandské sudoku: překlad bookletu)

Opět se rozjíždí luštitelský seriál WPF GP, tentokrát se jedná již o sedmý ročník. Tradičně nás čeká 8 kol v sudoku a 8 kol v logice. Jejich přehled společně se stručným vysvětlením soutěže najdete na našem webu v příslušné sekci: http://sudokualogika.cz/node/1349#zal_rozc, pochopitelně můžete zavítat i na samotné stránky soutěže http://gp.worldpuzzle.

Úvodní sudokové kolo připravují autoři z Holandska a soutěžit můžete v termínu 4. - 7. 1. Zveme všechny fanoušky sudoku a logiky k účasti, jedná se pravděpodobně o nejpočetněji zastoupenou online luštitelskou soutěž - loni se celého seriálu zúčastnilo okolo tisíce hráčů.

Napříč celou soutěží vám budeme opět přinášet překlady zadání do češtiny, originální anglický booklet stahujte zde.

- 4. 1. 2019 - Gotroch -

 

1.-6. Klasické Sudoku (19, 21, 32, 14, 24, 30 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

7. Nesousledné (32 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Nikde v tabulce spolu nesmí sousedit čísla, jejichž rozdíl je roven 1.

8. Renban Sudoku (41 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Každá šedá skupina políček obsahuje určitou skupinu po sobě jdoucích čísel (např. 2-3-4-5). Jejich rozmístění po šedých políčkách je libovolné (např. 3-2-5-4).

9. Battenburg Sudoku (46 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Všechna místa kde spolu dvě lichá a dvě sudá čísla utvářejí 2×2 šachovnicový vzor (ve čtverci 2×2 jsou na každé diagonále čísla stejné parity) jsou v tabulce vyznačena.

10. Consecutive Chains Sudoku (40 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Čísla v šedých oblastech musí tvořit řetězec po sobě jdoucích číslic od 1 do 9 tak, že každé následující číslo leží ve stranově sousedícím políčku. (Tedy číslice 2 musí ležet v políčku, které stranově sousedí s políčkem s číslici 1, obdobně 3 stranově sousedí s 2, atd.)

11. Mathrax Sudoku (58 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Na průsečících některých čar se nachází kroužek, který může obsahovat buď písmeno (E nebo O) nebo číslo s matematickým znaménkem. Pokud se v kroužku nachází písmeno E (even = sudý), všechna čtyři políčka obsahují sudá čísla, pokud písmeno O (odd = lichý), všechna čtyři políčka obsahují lichá čísla. Pokud se v kroužku nachází číslo a matematické znaménko, pak se mezi oběma dvojicemi šikmo sousedících políček provede daná operace, jejíž výsledkem je ono číslo. Např. v kroužku je 24×, pak čtveřice čísel kolem může být 3,4,6,8, neboť 24=8×3=6×4.

12. Součtové Sudoku (Killer) (62 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Některé oblasti jsou spojeny do košů, pro každý koš je uveden součet číslic, které v něm leží. Číslice v jednom koši se neopakují.

13. Max Ascending Sudoku (49 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Čísla na okrajích tabulky udávají délku nejdelší sekvence za sebou ležících čísel v příslušném směru u daného řádku/sloupce, která tvořící rostoucí posloupnost čísel. (V instruktážní úloze je například u 2.řádku zleva číslo 6, posloupnost je tvořena šesti čísly: 124568)

14. Big-Small Japanese Sums Sudoku (51 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Čísla na okrajích udávají součty skupin číslic (v daném pořadí), přičemž pro sloupce se tyto součty týkají skupin velkých čísel (5 až 9) a pro řádky skupin malých čísel (1 až 4). Každá skupina je tvořena jedním či více za sebou ležícími čísly dané kategorie (velká čísla či malá čísla) a jednotlivé skupiny dané kategorie musí být odděleny alespoň jednou číslicí opačné kategorie. (V instruktážní úloze jsou například u 8.sloupce uvedeny součty 20 a 15 – jednotlivé součty jsou pak tvořeny skupinami velkých číslic 785 a 69, které jsou odděleny malou 2)

15. Overlapping Irregular Sudoku (81 bodů): Úloha je tvořena dvěma propojenými nepravidelnými sudoku. Vyplňte obě tabulky čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku a žádném sloupci jednotlivých 9×9 tabulek. Zároveň se čísla nesmí opakovat ani ve všech ohraničených nepravidelných oblastech v rámci celé úlohy.

Pozn.: U této úlohy budou 3 odpovědní řádky, jeden o délce 15 číslic.

 

přeložil Jakub Hrazdira

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer