WPF GP 2018 - indické sudoku: překlad bookletu (HALAS liga)

O víkendu 13. - 16. 7. se koná sedmé kolo Sudoku WPF GP. Těšit se můžete na úlohy od indických autorů.

Originální booklet stahujte zde. Připomínáme že kolo se počítá do HALAS ligy. Ať se vám daří!

- 11. 7. 2018 - Gotroch -

1.-5. Klasické sudoku (18, 21, 24, 26, 30 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

6. Diagonální sudoku (30 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Stejná čísla se navíc nesmí opakovat na dvou vyznačených diagonálách.

7. Arrow sudoku (Šipky) (49 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Číslice v políčku s kroužkem musí být součtem všech číslic podél příslušné šipky. (Číslice podél šipky se mohou opakovat.)

8. Little Killer Sudoku (Zabijáček) (52 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Čísla okolo tabulky udávají součet všech číslic v daném diagonálním směru.

9. Sudoku N (57 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Pokud jakákoliv ze základních matematických operací (+ - × /) mezi čísly ve dvou stranově sousedících políčkách vede k výsledku rovnému N, pak je mezi těmito poli vyznačeno šedé kolečko. Všechna možná kolečka jsou vyznačena, tam kde kolečko není, výsledek nemůže být N. Hodnota N není udána, musí to být celé číslo z rozsahu 1 až 9.

10. Sudoku s teploměry (63 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. V tabulce se objevují různé teploměry. Číslice v teploměrech musí vždy stoupat od menších k větším (nemusí být po sobě jdoucí) ve směru ode dna teploměru (dno je vyznačeno kroužkem).

11. Scattered Sudoku (94 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených nepravidelných oblastech. Čísla se nesmí opakovat ani v devíti šedě zbarvených políčkách.

12. Odd Even Bridge Sudoku (41 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. V tabulce se vyskytuje několik polí s kroužkem, které jsou spojené čarou. Pro každou propojenou dvojici kroužků platí: je-li v kroužku liché číslo, tak toto číslo určuje počet lichých čísel na spojnici mezi kroužky, je-li v kroužku sudé číslo, tak toto číslo určuje počet sudých čísel na spojnici mezi kroužky. Samotná čísla v kroužcích do počtu nezahrnujeme. Některé kroužky mohou mít více spojnic – pak dané pravidlo platí pro každou spojnici zvlášť.

13. Spiral Sudoku (50 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Navíc v přesně ve třech z devítí ohraničených čtvercích 3×3 platí pravidlo, že číslice jsou v osmi obvodových políčkách čtverce seřazeny vzestupně (přičemž začátek a směr této posloupnosti je neznámý). Poloha těchto tří spirálových čtverců je také neznámá.

14. Subsets Sudoku (45 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. V tabulce je navíc vyznačeno několik propojených oblastí (košů). Pro každou dvojici spojených košů platí pravidlo, že čísla v menším z košů jsou podmonožinou čísel ve větším z košů (tedy všechna čísla vyskytující se v menším koši se musí vyskytovat také ve větším koši). Pro všechna čísla ležící na spojnici mezi koši platí, že daná čísla musí být také ve větším koši a zároveň nesmí být v menším koši. V jednotlivých koších se čísla nesmí opakovat.

přeložil Jakub Hrazdira

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer