WPF GP 2018 - slovenská logika: překlad bookletu

Ve dnech 29.6. - 2.7. pokračuje šesté (slovenské) kolo logické WPF GP. O přípravu úloh se postaral Matej Uher. Zajímavé je, že v soutěžní sadě se objevuje jen 5 typů úloh, přičemž každý typ je zastoupen 5 úlohami.

Originální booklet aktuálního kola najdete na oficiálních stránkách WPF GP. Přejeme všem účastníkům příjemnou zábavu při luštění a také hodně zdaru!

- 29. 6. 2018 - Gotroch -

Celkem 712 bodů

1.-5. Loops (Dutch) (5, 8, 22, 28, 32 bodů): Nakreslete uzavřenou nepřekrývající se smyčku, která prochází vodorovně či svisle středy políček. Smyčka musí procházet všemi políčky tabulky a každé pole navštíví přesně jedenkrát. Dále platí, že přes bílý kroužek prochází smyčka rovně a v černém kroužku se smyčka lomí do pravého úhlu

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Každé pole označte písmenem: pokud polem prochází smyčka přímo, použijte “I”, pokud se v poli smyčka lomí, použijte “L”. (Odpovědní kód příkladu: ILLLLI, ILIILI)

 

6.-10. Tetrominous (7, 22, 24, 26, 28 bodů): Rozdělte mřížku podél tečkovaných čar na tetromina (oblasti se čtyřmi stranově propojenými políčky) tak, že každé políčko mřížky je součástí přesně jednoho tetromina. Tetromina stejného tvaru (bez ohledu na rotaci či převrácení) se nesmí stranově dotýkat (dotek rohem je povolen). V mřížce bude zadáno několik písmen, každé políčko obsahující písmeno musí být součástí tetromina daného tvaru. Přehled tetromin a jejich písmenné označení bude uveden u tabulky. Tetromino může obsahovat i více stejných písmen. Je možné, že některé tetromina vůbec nemusí být v řešení použita.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište pro každé pole zleva doprava písmennou hodnotu tetromina zasahujícího do daného pole.(Odpovědní kód příkladu: ISSL, ILLL)

 

11.-15. Slovak Sums (13, 14, 21, 43, 53 bodů): Do některých prázdných políček vepište číslici 1 až 4 tak, aby každý řádek i sloupec obsahoval všechny 4 různé číslice. V mřížce je několik šedých políček, které obsahují informaci o součtu číslic ze všech stranově sousedících polí. Pokud jsou u tohoto součtu znázorněny kroužky, jejich počet značí, kolik ze stranově sousedících polí obsahuje číslici.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Použijte X pro práždná a šedá políčka. (Odpovědní kód příkladu: XX123, X3X12)

 

16.-20. Infection (12, 15, 35, 49, 64 bodů): Do některých políček vepište číslici 1 až 4. Všechna pole obsahující číslici, musí být stranově propojená. Stranově sousedící pole nesmí obsahovat stejnou číslici. Každá číslice v poli udává počet stranově sousedících polí obsahující také číslici.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Použijte X pro práždná políčka. (Odpovědní kód příkladu: 1XXXX, X2X23)

 

21.-25. Walls (21, 34, 37, 48, 51 bodů): Zakreslete linie (“stěny”) podél některých stran čtvercových políček. Mezi kterýmikoliv dvěmi políčky mřížky musí existovat cesta, procházející přes stranově propojená políčka, která zároveň neprochází skrz žádnou stěnu (Tedy stěny nikde nevytvářejí uzavřenou oblast). Každé číslo udává počet políček jeskyně, která jsou z tohoto čísla "vidět" (dvě pole na sebe vidí, pokud jsou ve stejném řádku či sloupci a není mezi nimi žádná stěna), včetně tohoto políčka samého.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište pro každé pole (zleva doprava) počet stěn okolo daného pole. Okraje mřížky považujte také za stěnu. (Odpovědní kód příkladu: 33102, 12132)

přeložil Jakub Hrazdira

 

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer