WPF GP 2018: slovenské sudoku: překlad bookletu

Šestým kolem pokračuje ve dnech 15.6. - 18.6. 2018 sudoku WPF Grand Prix. Slovenské kolo autorsky zajistil Matúš Demiger. Originál Bookletu můžete zhlédnout na oficiálních stránkách WPF GP.

Kdo si chce o víkendu užít slovenských úloh ještě více, doporučuji zavítat naživo do Bratislavy, kde se v sobotu a neděli koná Mistrovství Slovenska v řešení sudoku a logických úloh, o kterém jsme psali v naší novince zde.

- 15. 6. 2018 - Gotroch -

1.-5. Klasické sudoku (17, 29, 22, 19, 32 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

6. Quadruple sudoku (35 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Každá sada čtyř malých číslic v průsečíku dvou čar značí číslice, které se nacházejí ve čtyřech sousedních políčkách.

7. Expanded sudoku (31 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Řádky a sloupce mohou vést přes prázdná místa.

8. Toroidální sudoku (45 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených devítipolíčkových oblastech. Tyto oblasti mohou vést i přes kraje tabulky a v takovém případě na sebe navazují na opačné straně tabulky.

9. Sudoku s nerovnostmi (42 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Pokud je mezi dvěma políčky vyznačen znak nerovnosti (< nebo >), musí čísla v daných políčkách tuto nerovnost splňovat.

10. Windoku (97 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Stejná čísla se navíc nesmí opakovat ve čtyřech šedě vyznačených 3×3 čtvercích.

11. Zaokrouhlovací sudoku (79 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. V tabulce je navíc vyznačeno několik dvoupolíčkových košů. Pokud přečteme čísla ve dvou políčkách uvnitř koše jako dvouciferné číslo (zleva doprava) a zaokrouhlíme jej na desítky (čísla končící na 1-4 zaokrouhlujeme dolů, 5-9 nahoru), musí se výsledná hodnota shodovat s malým číslem vyznačeným uvnitř koše.

12. Sudoku posloupnosti (45 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Čísla ležící za sebou podél šedých linií musí být různá a musí tvořit aritmetickou posloupnost (např. 1-2-3-4 nebo 3-6-9).

13. Anti-sousledné sudoku (42 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Stranou sousedící políčka, mezi nimiž je značka X, nesmí obsahovat sousledná čísla (jejich rozdíl tedy nesmí být 1). Ne všechna možná X jsou v tabulce uvedena, pokud mezi dvěma políčky X není, čísla sousledná být mohou.

13. Min-Max sudoku (65 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Každé číslo uvedené na okraji tabulky vyjadřuje součet největšího a nejmenšího čísla ležícího v prvních třech políčkách od kraje v příslušném řádku, sloupci.

 

přeložil Jakub Hrazdira

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer