WPF GP 2018 - bulharská logika: překlad bookletu

Ve dnech 1.6. - 4.6. pokračuje páté kolo logické WPF GP. O přípravu úloh se postaral bulharský autor Deyan Razsadov. V soutěži vás čeká zajímavá kombinace známých klasických úloh, doplněných jejími variantami v nichž jsou použity větší políčka.

Originální booklet aktuálního kola najdete na oficiálních stránkách WPF GP, český překlad pak jako součást tohoto článku. Přejeme všem účastníkům příjemnou zábavu při luštění a také hodně zdaru!

- 1. 6. 2018 - Gotroch -

Celkem 655 bodů

1.-2. Arrows (Šipky) (50, 30 bodů): Do každého prázdného políčka na okraji obrazce zakreslete šipku. Každá šipka musí mířit do jednoho z osmi standardních směrů a musí ukazovat na alespoň jedno pole uvnitř obrazce. Každé číslo uvnitř obrazce značí, kolik šipek na toto pole ukazuje.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “A” pro šipku ukazující šikmo vlevo, “B” pro šipku ukazující kolmo a “C” pro šipku ukazující šikmo vpravo. (Odpovědní kód příkladu: CACCA, BCAAA)

3.-4. Snake (Had) (23, 32 bodů): V tabulce najděte "hada". Had je od začátku do konce propojen přes stranově sousedící políčka. Každé políčko může had navštívit maximálně jednou. Had se sám sebe nedotýká, ani rohem. Čísla okolo tabulky (jsou-li zadaná) udávají, kolik polí v daném řádku či sloupci je obsazeno hadem. Začátek a konec hada je v zadání vyznačen černými políčky. Had je 45 políček dlouhý (10 políček v příkladu).

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Používejte “O” pro políčka obsazená hadem  a “X” pro políčka kde had není (jako správné řešení bude uznáváno i pokud použijete reverzní označení “X“ a „O“). (Odpovědní kód příkladu: OOXXX,XXXOO nebo XXOOO,OOOXX)

5. Slitherlink (Ploty) (15 bodů): Nakreslete nekřižující se uzavřenou smyčku, která je složena pouze z vodorovných a svislých úseků mezi tečkami. Čísla uvnitř políček udávají, kolik stran daného políčka je součástí smyčky. Smyčku lze kreslit pouze podél tečkovaných čar.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Použijte O pro pole uvnitř smyčky a X pro pole vně smyčky. (Odpovědní kód příkladu: XXOOX, OXOXX)

6.-7. Skyscrapers (Mrakodrapy) (28, 20 bodů): Do každého políčka vložte jedno z čísel 1 až X (X = počet polí v řádku) tak, aby se čísla v řádcích a sloupcích neopakovala. Čísla představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo tabulky udávají, kolik mrakodrapů je viditelných z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími. V úloze už mohou být některá čísla umístěna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte čísla okolo tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 45312, 23541)

8.-9. Cave (Jeskyně) (29, 26 bodů): Vyčerněte některá políčka tabulky tak, aby vám zbyla "jeskyně" - jedna propojená oblast, která neobklopuje žádnou černou oblast (nevznikají černé "ostrovy"). Jinak řečeno, všechny skupiny černých polí se musí propojit ke kraji tabulky. Všechna políčka s čísly jsou součástí jeskyně. Každé číslo udává počet políček jeskyně, která jsou z tohoto čísla "vidět" do čtyř směrů (vodorovně a svisle), včetně tohoto políčka samého. (Jak jeskyně, tak i černé plochy mohou tvořit shluky velikosti 2x2 políčka.)

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek udejte délky segmentů jeskyně (ignorujte délky černých segmentů) zleva doprava. Pro dvouciferná čísla udejte pouze poslední číslici, např. pro segment délky 10 udejte číslici 0. Pokud v řádku není žádné políčko součástí jeskyně, udejte číslici 0. (Odpovědní kód příkladu: 22, 4) 

10. Fillomino (57 bodů): Rozdělte obrazec podél linií mřížky na oblasti (polyomina) tak, že dvě oblasti stejné velikosti se nesmějí dotýkat stranou. Uvnitř některých políček jsou čísla; každé číslo představuje velikost oblasti, ve které toto číslo leží. Každá oblast může obsahovat 0, 1 nebo i více zadaných čísel. (V obrazci tedy můžou vzniknout i “skryté oblasti” – oblasti, ve kterých není žádné zadané číslo. Taková oblast může mít např. i větší velikost než je rozsah zadaných čísel –  např. může vzniknout oblast velikosti 6, i když jsou v obrazci zadaná čísla pouze v rozsahu 1-5).

Tečky v polích slouží pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Napište, jakou velikost mají oblasti, v nichž se nacházejí políčka s tečkami, a to pro všechny tečky, zleva doprava. (Ignorujte, v jakém řádku tečka leží.) Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední číslici; např. použijte 0, pokud má oblast velikost 10. (Odpovědní kód příkladu: 82523655)

11. Magnety (71 bodů): Umístěte do tabulky magnetické a nemagnetické dílky o velikosti 2x1. Každý magnetický dílek má dvě poloviny, pozitivní (značeno +) a negativní (značeno -). Poloviny se stejným nábojem se nesmí dotýkat stranou. Čísla okolo tabulky udávají počet pozitivních a negativních polovin v příslušném řádku či sloupci. V případě že číslo není u řádku/sloupce udáno, může být počet jakýkoliv.

Tečky v políčkách jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište obsah daného políčka. Použijte “P“ pro pozitivní polovinu (+), “N“ pro negativní polovinu (-) a “X“ pro nemagnetický díl. Případně můžete použít (+, -, X) jako alternativní odpovědní systém, ale tyto dva dané systémy nesmíte ve vaší odpovědi mixovat.  (Odpovědní kód příkladu: PXPXNP nebo  +X+X-+)

12.-13. Ploty s velkými políčky (23, 23 bodů): Nakreslete nekřižující se uzavřenou smyčku, která je složena pouze z vodorovných a svislých úseků mezi tečkami. Čísla uvnitř políček udávají, kolik stran daného políčka je součástí smyčky. Smyčku lze kreslit pouze podél tečkovaných čar.

Některá pole v mřížce mohou mít větší velikost (a tedy i více úseků okolo).

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Použijte O pro pole uvnitř smyčky a X pro pole vně smyčky. Velká pole uvádějte pouze jednou. (Odpovědní kód příkladu: XOXOX, XOOOXX)

14. Mrakodrapy s velkými políčky (21 bodů): Do každého políčka vložte jedno z čísel 1 až X (X = počet polí v řádku) tak, aby se čísla v řádcích a sloupcích neopakovala. Čísla představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo tabulky udávají, kolik mrakodrapů je viditelných z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími. V úloze už mohou být některá čísla umístěna.

Některá políčka v úloze mají větší velikost a zaujímají více než jeden řádek čí sloupec. Některá pole (označená šedě) nesmí obsahovat žádné číslo.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte čísla okolo tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 2134, 4312)

15. Jeskyně s velkými políčky (51 bodů): Vyčerněte některá políčka tabulky tak, aby vám zbyla "jeskyně" - jedna propojená oblast, která neobklopuje žádnou černou oblast (nevznikají černé "ostrovy"). Jinak řečeno, všechny skupiny černých polí se musí propojit ke kraji tabulky. Všechna políčka s čísly jsou součástí jeskyně. Každé číslo udává počet políček jeskyně, která jsou z tohoto čísla "vidět" do čtyř směrů (vodorovně a svisle), včetně tohoto políčka samého. (Jak jeskyně, tak i černé plochy mohou tvořit shluky velikosti 2x2 políčka.)

Některá políčka v úloze mají větší velikost a zaujímají více než jeden řádek čí sloupec. Při počítání a psaní odpovědního kódu je uvažujeme jako jedno políčko.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek udejte délky segmentů jeskyně (ignorujte délky černých segmentů) zleva doprava. Pro dvouciferná čísla udejte pouze poslední číslici, např. pro segment délky 10 udejte číslici 0. Pokud v řádku není žádné políčko součástí jeskyně, udejte číslici 0. (Odpovědní kód příkladu: 21, 31) 

16. Fillomino s velkými políčky (55 bodů): Rozdělte obrazec podél linií mřížky na oblasti (polyomina) tak, že dvě oblasti stejné velikosti (= se stejným číslem) se nesmějí dotýkat stranou. Uvnitř některých políček jsou čísla; každé číslo představuje velikost oblasti, ve které toto číslo leží. Každá oblast může obsahovat 0, 1 nebo i více zadaných čísel. (V obrazci tedy můžou vzniknout i “skryté oblasti” – oblasti, ve kterých není žádné zadané číslo. Taková oblast může mít např. i větší velikost než je rozsah zadaných čísel –  např. může vzniknout oblast velikosti 6, i když jsou v obrazci zadaná čísla pouze v rozsahu 1-5).

Některá pole mají větší velikost.

Tečky v polích slouží pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Napište, jakou velikost (= počet polí, přičemž velké políčka počítejte jako jedno) mají oblasti, v nichž se nacházejí políčka s tečkami, a to pro všechny tečky, zleva doprava. (Ignorujte v jakém řádku tečka leží.) Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední číslici; např. použijte 0 pokud má oblast velikost 10. (Odpovědní kód příkladu: 34753)

17.-18. Antidomino Snaky Loop (37, 64 bodů): V tabulce najděte uzavřenou "hadovitou smyčku" složenou z kompletní sady dominových kostek (každá kostka je použita jedenkrát,  kostky se dvojicí stejných čísel nejsou použity). Domina jsou propojena přes stranově sousedící políčka. Každé políčko může být navštíveno smyčkou maximálně jednou. Smyčka se sama sebe nedotýká, ani rohem.

Každé políčko smyčky obsahuje polovinu dominové kostky s jedním číslem. Čísla se nesmí opakovat v žádném řádku ani sloupci. Stejná čísla nesmí být ani v polích dotýkajících se rohem. Na orientaci čísel nezáleží, čísla jsou pořád stejná bez ohledu na otočení domina (tedy ze 6 otočením nevznikne 9). Pro lepší přehled bude kompletní sada dominových kostek znázorněna vedle obrazce (v každé úloze může být použita jiná sada kostek)

Čísla okolo tabulky udávají počet polí v daném řádku či sloupci, které jsou součástí smyčky (označeno #). Číslo blíž tabulce udává součet všech čísel z “půldomin” v daném řádku či sloupci (označeno ∑). V úloze už mohou být vyplněna některá pole.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Používejte “X” pro políčka kde není smyčka, pro pole kde smyčka je, uveďte příslušné číslo. (Odpovědní kód příkladu: XX2543, 431X5X)

přeložil Jakub Hrazdira

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer