Vedlejší kategorie pro celoroční hodnocení HALAS ligy

Žhavou novinkou bychom chtěli doplnit celoroční hodnocení živých turnajů HALAS ligy v roce 2018. Vedle vyhodnocení celkového pořadí HALAS ligy proběhne na prosincovém pražském turnaji taktéž ocenění nejlepších hráčů za rok 2018 ve vedlejších kategoriích, zaměřených jednak na nejvíce bodované úlohy jednotlivých turnajů a dále na sprinterská kola, tj. kola kratší půl hodiny složená z méně obtižných úloh, která obvykle bývají organizátory zařazena do programu vybraných turnajů. Zajímavou kategorií by se mohla jevit taktéž kola složená pouze z úloh klasického sudoku, jež se oproti mezinárodní scéně v itinerářích českých turnajů takřka nevyskytují a která by navíc mohla být i pojítkem se světem požitkových hráčů sudoku všude kolem nás.

Vedle snahy o zatraktivnění celoročního seriálu turnajů si tato myšlenka klade za cíl jakési docenění dalších hráčských kvalit, které stojí za pokus rozvíjet. A v neposlední řadě by mohla být impulsem pro autory a organizátory našich turnajů, fantazii se meze nekladou.

- 4. 4. 2018 - diCarlo -

 

Vedlejšími kategoriemi pro celoroční hodnocení HALAS ligy 2018 jsou:

Lišák roku alias nejúspěšnější řešitel nejnáročnějších úloh v sudoku či v logice,
Sprinter roku alias nejúspěšnější řešitel sprintových kol sudokových či logických,
Klasik roku alias nejúspěšnější řešitel kol klasického sudoku.

Zařazení kategorií do kalendáře HALAS ligy (průběžně aktualizováno):

Konečné pořadí vedlejších kategorií za rok 2018 bylo vyhlášeno na posledním turnaji sezóny zvaném Vánoce ve Zlaté Praze 2018. Na první tři místa v dané kategorii pro rok 2018 dosáhli:

v kategorii Lišák sudoku

1. Jakub Ondroušek (15,0 bodů), 2. Jakub Hrazdira (13,8 bodů), 3. Matúš Demiger (13,4 bodů)

v kategorii Sprinter sudoku

1. Jakub Ondroušek (22 bodů), 2. Jan Zvěřina (18 bodů), 3. Jakub Hrazdira (12 bodů)

v kategorii Klasik sudoku

1. Jakub Ondroušek (20 bodů), 2. Matúš Demiger (18 bodů), 3. Jan Zvěřina (16 bodů)

v kategorii Lišák logiky

1. Jakub Ondroušek (10,8 bodů), 2. Jakub Hrazdira (8,4 bodů), 3. Jana Vodičková (8,0 bodů)

v kategorii Sprinter logiky

1. Jan Novotný (12 bodů), 2. Jana Vodičková (10 bodů), 3. Jakub Ondroušek (8 bodů)

Kompletní pořadí v jednotlivých kategoriích najdete pod odkazem zde či jsou přiloženy pod touto stránkou. Pro rok 2019 budou pravidla vedlejších kategorií zveřejněna na začátku roku.

 

Pravidla vedlejších kategorií pro rok 2018

Lišák roku

Na každém živém turnaji HALAS ligy se označí 5 nejobtížnějších úloh a pokud je hráč vyřeší, dostane za každou správně vyřešenou úlohu 1 bod. Primárně chceme zařadit nejbodovanější úlohy, kdyby ale došlo k situacím, že se úlohy nacházejí v jednom časově omezeném kole či by se v rámci turnaje jednalo o úlohy stejného typu, je na autorovi uvážit zařazení těchto úloh a spíše vybrat v duchu rozmanitosti některou z dalších zapeklitějších úloh. Smysl soutěže je tudíž více směřován k tomu, že lišák roku si troufne na obtížné úlohy i v situacích, kdy by je luštit nemusel.

Hráč tedy za každý turnaj získá až 5 bodů. Do soutěže je zařazeno všech 6 turnajů letošního ročníku HALAS ligy, pokud některý z luštitelů dosáhne bodového zisku na všech turnajích, nejhorší výsledek se mu bude škrtat. Šanci zúčastnit se tak dostávají i autoři jednotlivých turnajů. Po posledním turnaji dojde k ohodnocení hráče, který získal během roku nejvíce bodů (maximum bodů je 15 po úpravě bodování během roku). Lišák roku bude vyhlášen pro kategorii sudoku i pro kategorii logických úloh.

Pozn.: Během prvních turnajů v roce 2018 se ukazuje, že vymezení počtu 5 soutěžních úloh pro Lišáka roku na menších turnajích by vedlo i k zařazení úloh známých typů, které by v luštitelích nemuseli probudit "lišácké" dovednosti ke svému vyřešení. Z tohoto důvodu budou na turnajích menších (např. jednokolových) označeny pouze 3 úlohy pro Lišáka roku, na turnajích větších pak 5 úloh, které budou po turnaji následně přepočteny na standartizovanou hodnotu max. 3 bodů/turnaj pro možnost celoroční srovnání. Maximální hodnota za celou sezónu je tak 15 bodů.

 

Sprinter roku

Na vybraných turnajích HALAS ligy budou krátká sprintová kola zařazeny do celoroční soutěže o sprintera roku. Nejlepších 5 řešitelů získá za daný turnaj 6, 4, 3, 2 a 1 bod (za 1. až 5. místo v daném kole). Při shodě pořadí (= bodového zisku) v rámci kola získávají hráči i stejný počet bodů do hodnocení o sprintera roku.

Sprintovým kolem je míněno kolo turnaje HALAS ligy vyhlášené na maximálně 30 minut, které obsahuje lehké a středně těžké varianty známějších typů úloh. Autoři by měli sami zvážit, zda jsou nejlepší luštitelé schopni zvládnout celou sadu úloh v rámci jimi zvoleného časového limitu. Smyslem soutěže je ukázat na rychlostní předpoklady řešitelů ve spektru obecně známých typů úloh.

Pokud někdo dosáhne maximální účasti z vybraných turnajů pro celoroční hodnocení o sprintera roku, nejhorší výsledek se bude dotyčnému škrtat, aby se též autoři turnajů mohli soutěže účastnit. Po posledním turnaji dojde k ohodnocení hráče, který získal během roku nejvíce bodů. Soutěž bude vyhlášena pouze pro sprintová sudoková kola. Bližší informace o zařazení turnajů do této kategorie budou zveřejněna po upřesnění s autory turnajů, předpokladem je zařazení 4-5 turnajů během roku 2018. Pokud by se autoři chtěli přizpůsobit tomuto trendu i v logice, bude na konci roku vyhlášeno neoficiální pořadí i pro tuto kategorii.

Pozn.: Po prvních turnajích se ukázalo, že zařazení sprintových kol v logice může ukázat podobné sprinterské předpoklady jako tomu je v sudoku. Kategorie sprinter logiky byla tedy uvedena mezi vedlejší kategorie a autoři tak mají možnost dílčí kola turnajů zařadit pod křídla této celoroční soutěže. Narozdíl od sudokových sprinterských kol, logická sprintová kola netrpí větším časovým rozpětím kol (k 35 minutám) z důvodu větší variability úloh i delším vyžadovaným časem k vyřešení dané úlohy.

 

Klasik roku

Na vybraných turnajích HALAS ligy budou kola složená výhradně z úloh klasického sudoku zařazena do celoroční soutěže o klasika roku. Mezi klasická sudoku řadíme úlohy o velikosti 4x4, 6x6, 8x8, 9x9, 12x12 ad. s pravidly, že se všechna zadaná čísla nachází v každém řádku, sloupci a zvýrazněném regionu čtvercového či obdélníkového tvaru právě jednou. Nejlepších 8 řešitelů získá za daný turnaj 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 a 1 bod (za 1. až 8. místo v daném kole). Při shodě pořadí (= bodového zisku) v rámci kola získávají hráči i stejný počet bodů do hodnocení o klasika roku.

Po posledním turnaji dojde k ohodnocení hráče, který získal během roku nejvíce bodů (žádný výsledek se v této kategorii neškrtá). Bližší informace o zařazení turnajů do této kategorie budou zveřejněna po upřesnění s autory turnajů, předpokladem je zařazení 2-3 turnajů během roku 2018. Jelikož se jedná o kategorii, která nemá dosud výraznější zastoupení na turnajích HALAS ligy v podobě kol klasického sudoku, dovolujeme si v případě nezajištění dostatečného počtu turnajů pro celoroční hodnocení vyhlásit na konci roku pořadí jako neoficiální.

 


 

Úprava pravidel pro kategorii B

Na vybraných turnajích HALAS ligy lze řešit úlohy v kategoriích A a B. Kategorie A obsahuje úlohy bez omezení obtížnosti a výše uvedená pravidla pro vedlejší kategorie pro ně platí beze zbytku. Kategorie B je zařazována z důvodu většího zážitku ze hry pro méně ostřílené či nováčky a sada úloh je zpravidla oproštěna od úloh těžké obtížnosti. Abychom neupřeli možnost zúčastnit se vedlejších kategorií hráčům, kteří dávají přednost kategorii B, pro vyhodnocení vedlejších kategorií platí následující úpravy:

Do celoročního hodnocení pro Lišáka roku budou zařazeni i luštitelé z kategorie B, pokud je tato kategorie na daném turnaji vyhlášena. Pět nejobtížnějších úloh v sadě kategorie B bude v případě korektního řešení ohodnoceno 0,5 bodu za každou úlohu, maximální možný zisk z turnaje pro celoroční hodnocení je 2,5 bodu.

Sprintové kola kategorie B budou ohodnocena, pokud souběžně v kategorii A bude na daném turnaji také zařazeno kolo splňující podmínky pro celoroční soutěž o Sprintera roku. V kategorii B získá 1 bod vítěz kola, při bodové shodě více hráčů získavají po bodu všichni.

Klasik roku nebude vyhlašován v kategoriích B. Prosíme autory o uvážení, zda v případě zařazení kol klasického sudoku do soutěží neupřednostnit raději kolo, které by bylo společné pro obě kategorie A i B. V těchto případech by přítomnost lehčích úloh klasického sudoku 9x9 a 6x6 nemusela být v rozporu s autorovou koncepcí a výsledek kola bude započítán do celoročního hodnocení klasika roku. Lušitelé, kteří holdují pouze klasickému sudoku a na jiné varianty si netroufnou, by i tak mohli uspět v soutěži s ostatními, i když jinak zvolí luštit kategorii B.

PřílohaVelikost
lisak2018_logika.png192.47 KB
lisak2018_sudoku.png261.78 KB
sprinter2018_sudoku.png83.94 KB
sprinter2018_logika.png80.86 KB
klasik2018_sudoku.png70.33 KB

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer