WPF GP 2017: holandské sudoku: překlad booketu

Již za pár dní startuje pátý ročník WPF GP. Na oficiálních stránkách budete opět moci soutěžit v sudoku i logice. Tři vybraná kola každé kategorie budou také součástí našeho seriálu HALAS ligy (viz Kalendář HALAS ligy 2017). Více informací o aktuálním ročníku najdete v sekci věnované WPF GP.

Jako obvykle budeme pro každé kolo soutěže překládat do češtiny instruktážní booklet, počínaje prvním kolem sudoku, které se koná v termínu 13.-16.1. 2017. Úvod seriálu mají stejně jako loni na starost autoři z Holandska. Originální booklet stahujte zde. Přejeme všem českým účastníkům a členům HALAS příjemnou zábavu při luštění a také hodně zdaru!

- 11. 1. 2017 - Gotroch -

1.-6. Klasické sudoku (12, 29, 27, 36, 49, 22 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3.

7. Sudoku klony (21 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném  řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3. V tabulce se nachází podbarvené oblasti stejného tvaru. Čísla v těchto oblastech musí být na odpovídajících si pozicích identická.

8. Renban sudoku (47 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3. Každá šedá skupina políček obsahuje určitou skupinu po sobě jdoucích čísel (např. 2-3-4-5). Jejich rozmístění po šedých políčkách je libovolné (např. 3-2-5-4).

9. XV sudoku (23 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3. Všechny dvojice stranou sousedících polí, jejichž součet je 5, jsou označeny symbolem V. Všechny dvojice stranou sousedících polí, jejichž součet je 10, jsou označeny symbolem X. Dvojice, které neobsahují symboly V nebo X, nemohou obsahovat číslice, jejichž součet je 5 nebo 10.

10. Sousledné sudoku (64 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3. Šedý obdélníček označuje každou dvojici sousedních políček, kde se vyskytují sousledné číslice (jejich rozdíl je 1). Tam, kde obdélníček není, číslice se musí lišit alespoň o 2.

11. Bezdotykové sudoku(41 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3. Políčka se stejnými čísly se nemohou dotýkat rohem.

12. Sudoku s vzrůstajícími sekvencemi (69 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3. Čísla na okrajích tabulky udávají jaký je největší počet za sebou ležících čísel tvořících vzrůstající sekvenci v příslušném směru daného řádku/sloupce. (Například ve druhém řádku příkladové tabulky je to zleva sekvence o délce 6 tvořená čísly124568, z pohledu zprava pak sekvence o délce 3 - 179)

13. Mathrax sudoku (56 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3. Na průsečících některých čar se nachází kroužek, který může obsahovat buď písmeno (E nebo O) nebo číslo s matematickým znaménkem. Pokud se v kroužku nachází písmeno E (even = sudý), všechna čtyři políčka obsahují sudá čísla, pokud písmeno O (odd = lichý), všechna čtyři políčka obsahují lichá čísla. Pokud se v kroužku nachází číslo a matematické znaménko, pak se mezi oběma dvojicemi šikmo sousedících políček provede daná operace, jejíž výsledkem je ono číslo. Např. v kroužku je 24x, pak čtveřice čísel kolem může být 3,4,6,8, neboť 24=8x3=6x4.

14. Roztroušené + X-sčítání od kraje (53 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, v ohraničených nepravidelných oblastech a také v devíti šedých políčkách. Čísla okolo tabulky udávají součet prvních X číslic v daném řádku/sloupci. Hodnota X je přitom určena číslem ležícím v prvním políčku daného směru.

15. Seřazené sumy (51 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3. V tabulce je také 12 označených oblastí (součtových košů). Součet čísel ležících uvnitř každého koše je unikátní (tedy žádné dva koše nemají stejný součet). Součty jsou seřazeny podle velikosti (toto pořadí určuje malé číslo uvnitř koše). Koš označený číslem 1 obsahuje nejnižší součet, koš s číslem 12 má největší součet.

přeložil Jakub Hrazdira

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer