WPF GP 2016: ruská logika: překlad bookletu

5. 8. až 8. 8. 2016 proběhne poslední osmé kolo logického WPF Grand Prix. Toto kolo zajišťuje Rusko a autorem úloh je Andrey Bogdanov. Ten připravil také úlohy k treninku. Booklet můžete zhlédnout na oficiálních stránkách WPF GP, jeho překlad přinášíme zde. Připomínáme, že výsledky tohoto kola se počítají také do HALAS ligy, přejeme tedy českým hráčům hodně zdaru a podobně úspěšný výsledek jako v minulém sudokářském kole.

- 3. 8. 2016 - Gotroch -

Casual sekce (celkem 447 bodů):

1.-3. Co nepatří mezi ostatní? (1, 4, 11 bodů): Všechny položky ve skupině splňují určité pravidlo, dle kterého patří k sobě. Existuje tam však jedna výjimka, která toto pravidlo nesplňuje (v příkladu je to slovo THREE, které má jediné 5 písmen, ostatní mají 3).

Poznámka: Úlohy mohou vyžadovat znalosti angličtiny a/nebo všeobecných znalostí.

Odpovědní kód: Napište která položka ze seznamu nesplňuje pravidlo. (Odpovědní kód příkladu: THREE)

4.-6. Mini Quiz (3, 14, 11 bodů): Vyberte ke každé kvízové otázce správnou odpověď.

 Odpovědní kód: Napište písmena správných odpovědí na otázky. (Odpovědní kód příkladu: CBA)

7.-9. Zápalky (17, 7, 16 bodů): Odstraňte dvě zápalky tak, aby zbývající zápalky tvořily rovnici se správným výsledkem.

Písmena ve hlavičkách zápalek jsou pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Napište písmena dvou odstraněných zápalek, v abecedním pořadí. (Odpovědní kód příkladu: GJ)

10.-12. Dělení obrazce (5, 6, 29 bodů): Rozdělte obrazec na dvě shodné části (Tyto části musí mít stejný tvar a velikost, ale mohou být otočeny a/nebo zrcadlově převráceny

Písmena v obrazci jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Napište všechna písmena, která leží na linii oddělující obě shodné části, v pořadí od jednoho konce linie ke druhému. (Odpovědní kód příkladu: FMLSTZ nebo ZTSLMF)

13.-15. Alphametics (8, 15, 59 bodů): Nahraďte symboly jednocifernými číslicemi tak, aby každý ze symbolů (kromě čtverce) představoval rozdílné jednociferné číslo (stejný symbol = stejné číslo). Čtverce můžete nahradit libovolnými číslicemi (i včetně těch, které nahrazují ostatní symboly). Současně musí být uvedený výpočet správný. Vícečíselný řádek ve výpočtu nemůže začínat nulou.

Odpovědní kód: Udejte správně přiřazená čísla posledního řádku výpočtu. (Odpovědní kód příkladu: 39705336)

16.-17. Paint by Numbers (zakódovaný obrázek) (23, 66 bodů): Začerněte některá políčka v obrazci tak, aby čísla vlevo (nahoře) obrazce představovaly délky souvislých začerněných úseků v daném řádku (sloupci). Tyto délky jsou udávané v pořadí zleva doprava (shora dolů) a jednotlivé začerněné ůseky musí být oddělené alespoň jedním bílým políčkem. Pokud je na okraji udána 0, znamená to, že v daném řádku (sloupci) není žádné začerněné pole.

Pro snadnější počítání je v obrazci každých pět polí odděleno tučnější čarou.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “O” pro bílá pole a “X” pro začerněná pole. (Odpovědní kód příkladu: OOOXXXXOOOXXOO, XXXXXXOOXXXXOO)

18.-19. Scrabble (8, 64 bodů): Zapište do obrazce všechna slova ze seznamu ve stylu scrabble. Do každého políčka lze napsat pouze jedno písmeno a uvedená slova musí jít přečíst v sousedních políčkách v jednom přímém směru (zleva doprava nebo shora dolů). Každé ze slov ze seznamu se v obrazci vyskytuje přesně jedenkrát a nikde v tabulce nemůže vzniknout slovo, které v seznamu není. (tedy pokud spolu v obrazci sousedí stranou dvě políčka s písmenem, musí být součástí jednoho slova ze seznamu). Všechna slova tvoří jediný propojený celek.

Počáteční písmeno každého slova je v obrazci označeno kroužkem.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Ignorujte prázdná políčka. Pokud v řádku není žádné písmeno, udejte “X” (Odpovědní kód příkladu: OOPUZZLE, LISTM)

20.-22. Najděte rozdíly (3, 1, 4 bodů za každý nalezený rozdíl; 2, 13 bodů za nalezení všech 10 rozdílů): Najděte rozdíly mezi dvěma obrázky (neuvažujte otočení či zkreslení).

Rozdíly jsou zřetelně úmyslné, například věci, které zmizely, byly posunuty, změnily velikost, tvar či směr. Ignorujte linie mřížky a jemné grafické rozdíly. Každý čtverec mřížky obsahuje nejvýše jeden rozdíl a každý rozdíl nepřesahuje hranice tohoto čtverce.

Příkladová úloha má 3 rozdíly. První soutěžní úloha má 5 rozdílů, další dvě soutěžní úlohy 10 rozdílů. U úloh s 10 rozdíly obdržíte bodový bonus pokud naleznete všechny rozdíly.

 Odpovědní kód: Napište souřadnice (nejdříve řádek a pak sloupec - například ‘A1’) pro každý nalezený rozdíl. Rozíly můžete uvádět v jakémkoliv pořadí. Nepište žádné oddělovací znaky, jako jsou například mezery nebo čárky, mezi jednotlivé souřadnice. (Odpovědní kód příkladu: A1E3B2)

 

Competitive sekce (celkem 583 bodů):

 23.-24. Paint by Three (48, 33 bodů): Doplňte číslo do každého pole vlevo (nahoře) na okraji obrazce. Šedé pole musí obsahovat číslo dělitelné 3, bile pole musí obsahovat číslo, které není dělitelné 3. V žádném poli nesmí být číslo 0.

Poté začerněte některá políčka v obrazci tak, aby čísla vlevo (nahoře) obrazce představovaly délky souvislých začerněných úseků v daném řádku (sloupci). Tyto délky jsou udávané v pořadí zleva doprava (shora dolů) a každé dva začerněné ůseky musí být  oddělené alespoň jedním bílým políčkem.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte písmena vně tabulky. Použijte “X” pro prázdná pole. (Odpovědní kód příkladu: XXXXXXOOXOXO, XXOXOXXXOXXX)

 25.-26. Ying-Yang Slitherlink (18, 18 bodů): Nakreslete nekřižující se uzavřenou smyčku, která je složena pouze z vodorovných a svislých úseků mezi tečkami. Čísla uvnitř políček udávájí, kolik stran daného políčka je součástí smyčky. Smyčku lze kreslit pouze podél tečkovaných čar.

Všechna pole vně smyčky musí tvořit stranově propojenou plochu. Jakákoliv skupina 2x2 polí musí obsahovat alespoň jedno políčko ležící uvnitř smyčky a alespoň jedno políčko ležící vně smyčky.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek udejte délky (počty políček) segmentů ležících uvnitř smyčky, zleva doprava. Pro dvouciferná čísla udejte pouze poslední číslici, např. pro segment délky 10 udejte číslici 0. Pokud v řádku není žádné políčko ležící uvnitř smyčky, udejte číslici 0. (Odpovědní kód příkladu: 24, 221)

27.-29. Countries (52, 61, 52 bodů): Rozdělte obrazec na oblasti. Každá oblast je tvořena stranově propojenými poli a obsahuje přesně jedno písmeno. Číslo na okraji obrazce udává počet políček, které patří v daném řádku (sloupci) do oblasti, která zasahuje do nejbližšího pole v daném řádku (sloupci).

Výběr písmen nemá žádný význam a je pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište písmena příslušných oblastí do kterých patří jednotlivá políčka, zleva doprava. (Odpovědní kód příkladu: ABBBBBDD, CAAACDCD)

30.-32. Easy as… (8, 42, 24 bodů): Zapište do tabulky uvedená písmena tak, aby se každé z nich vyskytovalo v každém řádku a každém sloupci právě jednou. Na okrajích tabulky je pak uvedeno, které písmeno je z daného směru vidět jako první.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte písmena vně tabulky. Použijte “X” pro prázdná pole. (Odpovědní kód příkladu: CBXXA, BXXAC)

33.-35. Arrows (šipky) (34, 25, 32 bodů): Do každého prázdného políčka na okraji obrazce zakreslete šipku. Každá šipka musí mířit do jednoho z osmi standardních směrů a musí ukazovat na alespoň jedno pole uvnitř obrazce. Každé číslo uvnitř obrazce značí, kolik šipek na toto pole ukazuje.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “A” pro šipku ukazující šikmo vlevo, “B” pro šipku ukazující kolmo a “C” pro šipku ukazující šikmo vpravo. (Odpovědní kód příkladu: CACCA, BCAAA) 

36.-37. Had (22, 22 bodů): V tabulce najděte "hada". Had je od začátku do konce propojen přes stranově sousedící políčka. Každé políčko může had navštívit maximálně jednou. Had se sám sebe nedotýká, ani rohem. Čísla okolo tabulky (jsou-li zadaná) udávají, kolik polí v daném řádku či sloupci je obsazeno hadem.

Had má přesně 45 políček. Oba jeho konce a prostřední část jsou zadány.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Používejte “O” pro políčka obsazená hadem  a “X” pro políčka kde had není. (Jako správné řešení bude uznáváno i pokud použijete reverzní označení “X“ a „O“)  (Odpovědní kód příkladu: OOOXXOXOOO, OOXXXOOXOO nebo XXXOOXOXXX, XXOOOXXOXX)

38.-39. Skyscraper Domino Construction (14, 78 bodů): Doplňte dominové kostky čísly tak, aby byla v obrazci použita kompletní sada kostek. Pokud se stranou dotýkají dvě dominové poloviny (a nejsou součástí jedné dominové kostky) musí obsahovat stejné číslo. Na orientaci čísel nezáleží. Pro lepší přehled bude kompletní sada dominových kostek znázorněna vedle obrazce.

Číslice zároveň představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo obrazce udávají, kolik mrakodrapů je viditelných z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište všechna čísla, zleva doprava. Přeskočte prázdná místa mezi dominy. (Odpovědní kód příkladu: 2332, 5113)

přeložil Jakub Hrazdira

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer