WPF GP 2016: čínské sudoku: překlad bookletu

O víkendu 29. 4. až 2. 5. 2016 proběhne páté kolo sudokářské části online seriálu WPF Grand Prix. Soutěž, která otevře druhou polovinu seriálu, připravili čínští autoři a booklet slibuje zajímavé a neotřelé typy úloh. Český překlad pro vás připravil Kuba Hrazdira.

- 25. 4. 2016 - Krt -

1.-5. Klasické sudoku (19, 25, 28, 34, 39 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3.

6. Sousledné sudoku (24 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3. Šedý obdélníček označuje každou dvojici sousedních políček, kde se vyskytují sousledné číslice (jejich rozdíl je 1). Tam, kde obdélníček není, číslice se musí lišit alespoň o 2.

7. Poměrové sudoku (59 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3. Mezi některými dvojicemi políček je zadán poměr určený zlomkem, čísla v těchto políčkách musí splňovat tento poměr.

8. Sudoku pevnost (50 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3. Číslo v šedém políčku musí být větší než všechna čísla v stranově sousedících bílých políčkách.

9. Renban sudoku (65 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3. Každá šedá skupina políček obsahuje určitou skupinu po sobě jdoucích čísel (např. 2-3-4-5). Jejich rozmístění po šedých políčkách je libovolné (např. 3-2-5-4).

10. % sudoku (39 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném  řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3. Číslice umístěné podél šedé linie a podél šedých kruhů se nesmí opakovat. V obou kruzích je použita stejná sada 8 čísel.

11. # sudoku (66 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3. Číslice umístěné podél šedých linií se nesmí opakovat.

12. Sudoku mrakodrapy s nulou (70 bodů): Vyplňte tabulku čísly 0 až 8 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3. Číslice 1-8 představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo tabulky udávají, kolik mrakodrapů je viditelných z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími. Nula nemá na počet mrakodrapů vliv.

13. Hodinové sudoku (34 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3. Rámečky v tabulce musí obshaovat platný časový údaj z digitálních hodin. (Tedy např. 12:34 nebo 23:59 je v pořádku, naopak 72:94 je nesmysl.)

14. 24-Trio sudoku (48 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3. Trojice číslic umístěná podél každé šedé linie musí dávat výsledek 24 po použití dvou aritmetických operací (+, x, -, /). Na pořadí číslic v linii nezáleží. Příklad: čísla 3,9,5 dávají výsledek 24= (3 x 5) + 9.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer