WPF GP 2016: srbské sudoku: překlad bookletu

Druhé kolo sudokářské části WPF Grand Prix se blíží. Nepočítá se sice do HALAS ligy, ale to není důvod k neúčasti, ba naopak, trénovat se musí. Booklet s ukázkami typů úlohy si stáhněte na webu soutěže. Český překlad pro vás připravil Kuba Hrazdira a okomentoval ho slovy: „ Vypada to tentokrat na jednodusi kolo se spise znamyma ulohama.“

- 1. 2. 2016 - Krt -

1.-6. Klasické sudoku (16, 18, 21, 25, 29 a 36 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3.

7. Sudoku s palindromy (35 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3. Čísla podél zadaných čar musí vytvořit palindromy. (Palindrom je takové číslo, které se čte stejně zepředu jako zezadu, např. 12344321).

8. Antiknight (45 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3. Každá dvě políčka spojená jedním skokem šachového jezdce (do L) musí obsahovat dvě různá čísla.

9. Nesousledné (20 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3. Nikde v tabulce spolu nesmí sousedit čísla, jejichž rozdíl je roven 1.

10. Bezdotykové (25 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3. Políčka se stejnými čísly se nemohou dotýkat rohem.

11. XV Sudoku (39 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3. Všechny dvojice stranou sousedících polí, jejichž součet je 5, jsou označeny symbolem V. Všechny dvojice stranou sousedících polí, jejichž součet je 10, jsou označeny symbolem X. Dvojice, které neobsahují symboly V nebo X, nemohou obsahovat číslice, jejichž součet je 5 nebo 10.

12. Kropki (27 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3. Černý kroužek označuje každou dvojici sousedních políček, kde jedno je dvojnásobkem druhého. Bílý kroužek označuje každou dvojici sousedních políček, kde se vyskytují po sobě jdoucí číslice (např. 8-9). Dvojice 1-2 je označena libovolným kroužkem (může být bílý i černý). Všechny možné kroužky jsou vyznačeny.

13. Sudoku s teploměry (75 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3. V tabulce se objevují různé teploměry. Číslice v teploměrech musí vždy stoupat od menších k větším (nemusí být po sobě jdoucí) ve směru ode dna teploměru (dno je vyznačeno kroužkem).

14. Diagonální Frame sudoku (42 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3. Stejná čísla se navíc nesmí opakovat na dvou vyznačených diagonálách. Čísla na okraji udávají součet číslic v prvních třech polích od kraje (např. pro 12 u prvního sloupce je to 1+5+6=12).

15. Srbské Frame sudoku (76 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3. Okrajová čísla u řádků  udávají součet číslic ve 2. a 3. políčku od kraje (např. pro 10 vpravo u prvního řádku je to 1+9=10). Okrajová čísla u sloupců udávají součet číslic ve 3. a 4. políčku od kraje (např. pro 3 nahoře u prvního sloupce je to 1+2=3).

16. Pětkové sudoku (71 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3. Všechny dvojice stranou sousedících polí, jejichž součet nebo rozdíl je 5 jsou označeny. Dvojice, které nejsou označeny, nemohou obsahovat číslice, jejichž součet nebo rozdíl je 5.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer