Členská schůze (Praha, 13. 12. 2014)

Zápis z členské schůze Hráčské asociace logiky a sudoku (dále HALAS) konané dne 13. prosince 2014 na adrese Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12.

I. Dle přiložené prezenční listiny přítomno 27 členů a bylo předloženo celkem 18 platných plných mocí.

II. Na programu jednání členské schůze byly projednány tyto body:

  • a. zpráva výboru HALAS o jeho činnosti a činnosti celé HALAS v roce 2014 včetně zprávy o stavu financí
  • b. informace o předložené změně stanov k hlasování
  • c. hlasování o změně stanov HALAS a volba revizora
  • d. diskuze a zakončení

III. V úvodu členové výboru Jiří Hrdina a Raul Kačírek přivítali účastníky a vyhlásili pořadí a vítěze ročníku 2014 HALAS ligy v sudoku a logice. Těmi se stali Jakub Ondroušek a Jana Vodičková.

Následovala zpráva o činnosti HALAS v roce 2014, kterou přečetl Jiří Hrdina. Zmínil v ní především průběh turnajové činnosti jak na živých, tak on-line turnajích, informoval o soustředění reprezentantů, o výkonech reprezentace na londýnském mistrovství světa a o plánech pro rok 2015 jak na domácím, tak na světovém kolbišti.

Potom předstoupil před členy pokladník HALAS Raul Kačírek a seznámil v podrobné zprávě přítomné členy se stavem financí HALAS, rozdělením příjmů a výdajů a očekáváními v roce 2015. Vzhledem k ukončené sponzorské aktivitě jeho podání finanční budoucnosti nevyznělo nijak příznivě.

IV. Dále přednesli členové výboru pánové Hrdina a Kačírek informaci o připraveném hlasování o změně stanov, členům bylo nové znění přečteno a vysvětleno. Přítomní členové byli následně vyzváni k předložení plných mocí k zastupování při volbě. Těchto plných mocí bylo předloženo celkem 18 a bylo konstatováno, že celkovým součtem hlasovacích práv za 45 osob je schůze usnášeníschopná a lze přikročit k hlasování.

Raul Kačírek představil zároveň členské schůzi jediného kandidáta pro volbu revizora spolku a to Lenku Suchou, dosavadní revizorku, a omluvil její nepřítomnost.

Dále byl R.Kačírek zvolen poměrem hlasů 44 Pro, 0 Proti, 0 Zdržel skrutátorem hlasování a volby.

V. V 17:30 bylo provedeno hlasování o změně stanov s výsledkem 45 Pro, 0 Proti, 0 Zdržel a následovala volba revizora. Navržená kandidátka získala všech 45 hlasů.

Závěrem konstatoval R. Kačírek, že změna stanov byla členskou schůzí schválena a pro další období byla revizorkou zvolena ing. Lenka Suchá.

VI. V diskuzi byl především vznesen návrh na možné zařazení jarních a podzimních víkendových setkání členů do kalendáře HALAS ligy a její rozšíření některými turnaji ze seriálu Grand Prix WPF.

V 18:15 byla členská schůze ukončena.

zapsal: Kačírek

ověřil: Hrdina

Přednesené zprávy a návrh změny SŘ jsou přiloženy.

Přílohy:

A. Zpráva o činnosti

B. Finanční zpráva

C. Návrh změny Soutěžního řádu

PřílohaVelikost
Zápis z členské schůze HALAS 13122014rev1.pdf187.49 KB
Fin_zpráva 2014.pdf365.1 KB
Zpráva za rok 2014.pdf541.08 KB
Soutěžní řád - update.pdf213.22 KB

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer