Podrobnosti o turnaji Vánoce ve Zlaté Praze

Program

 • Otevření sálu 10:00
 • 1.kolo sudoku 10:30 - 11:00
 • 2.kolo sudoku 11:15 - 12:45
 • oběd sladký s hořkými nápoji
 • logika 13:15 - 14:35
 • 3. kolo sudoku 14:45 - 15:35
 • opravy, protesty, zamítání
 • pokud se diCarlovi zdaří tak i drobná zábavná vložka 15:40 - 16:15
 • vyhlášení turnaje, vyhlášení HALAS ligy, dekorace 16:15 - 16:30
 • schůze 16:31 - 17:30
 • úklid prostor 17:31 - 17:45
 • posléze do hospody

Členská schůze

 • Úvodní slovo zástupce výboru, zhodnocení činnosti
 • Vyhlášení pořadí a dekorování vítězů HALAS ligy ročník 2014
 • Předložení závěrečné zprávy sdružení za rok 2014
 • Diskuze a návrhy členů k uplynulému roku působení sdružení HALAS a k roku 2015
 • Hlasování o schvalení rozpočtu, zprávy o činnosti, zprávy o hospodaření za minulé období a revizní zprávy
 • Volba revizora sdružení
 • Hlasování o změně stanov Hráčské asociace logických her a sudoku, o.s.
 • Závěr, odjezd na obvyklé místo večerního posezení

Pokud víte, že se nebudete schopni schůze zúčastnit, pověřte prosím plnou mocí spřátelenou osobu a nechte ji hlasovat za sebe, abychom měli naši členskou schůzi usnášeníschopnou.

- 11. 12. 2014 - Krt -

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer