5. turnaj WPF Sudoku Grand Prix — český návod

WPF Sudoku Grand Prix je projekt Světové hádankářské federece a jedná se o seriál osmi online turnajů v řešení sudoku. Základní informace naleznete ZDE.

První turnaj seriálu pořádala Česká republika a proběhl od 25. do 27. ledna 2013 na serveru sudokucup, kde naleznete informace, zadání, řešení i výsledky.

Druhý turnaj seriálu pořádala Indie a proběhl od 9. do 11. února na serveru logicmatersindia, kde nalezente informace, zadání, řešení i výsledky.

Třetí turnaj seriálu pořádalo Německo a proběhl od 23. do 24. února na serveru Logic Masters Deutschland, kde naleznete informace, zadání a výsledky. (Stránky jsou v němčině, v pravém horním rohu je však vlaječka pro přepnutí do angličtiny.)

Čtvrtý turnaj seriálu pořádalo Srbsko a proběhl od 20. do 22. dubna na serveru logicmatersindia, kde naleznete informace, zadání, řešení i výsledky.

Pátý turnaj seriálu pořádá Velká Británie a proběhne od 11. do 13. května na serveru UK Puzzle Association, kde naleznete informace a v tuto chvíli také instruktážní booklet s ukázkami typů soutěžních úloh.

Chceme vám usnadnit orientaci na stránce i mezi úlohami překladem důležitých položek, bookletu především. Budete-li mít otázky, neváhejte se ptát.

Instruktážní booklet je ke stažení ZDE.

Přímo v bookletu hledejte obrázky, případně anglický text. Nyní následuje český překlad anglického textu. Vlastní doplňující komentáře vepisujeme kurzívou.

Tento turnaj je britským kolem WPF Sudoku Grand Prix (Sudoku GP). Informace o GP se dočtete na http://www.worldpuzzle.org/sudokugp/. (Nebo též česky na našich stránkách.)

Úvod. Toto jsou instrukce k Mistrovství v sudoku Velké Británie 2013, organizovanému na půdě UK Puzzle Assiciation. Jedná se o online soutěž v sudoku, kterou je třeba si vytisknout. Soutěží se proti časovému limitu. Jakékoliv otázky týkající se těchto instrukcí pokládejte ve fóru(Dotazy v češtině pokládejte v komentářích k tomuto článku, pokusíme se je zodpovědět nebo Vám zprostředkujeme kontakt s organizátory a předáme Vám jejich odpovědi.) 

Mistrovství v sudoku Velké Británie. Výsledky účastníků s britským občanstvím budou zpracovány v rámci Mistrovství v sudoku Velké Británie. Nejlepší britský účastník se stane Mistrem Velké Británie, tři nejlepší britští účastníci se kvalifikují na MS v Pekingu (Čína). Více informací o kvalifikaci naleznete zde.

Mezinárodní účast je vítána.

WPF Sudoku Grand Prix 2013. Tato soutěž je také součástí turnajů WPF Sudoku GP. Pokud chcete svůj výsledek započítat do seriálu turnajů Sudoku GP, musíte se zaregistrovat na adrese http://www.worldpuzzle.org/sudokugp/ , jestliže jste to ještě neudělali.

Registrace. Abyste se mohli soutěže zúčastnit, musíte se zaregistrovat na http://forum.ukpuzzles.org/ucp.php?mode=register. Během registrace je třeba vyplnit vaše jméno a národnost.

Časový harmonogram. Krátce před začátkem soutěže bude na http://www.ukpuzzles.org/contests.php?contestid=30 zpřístupněno heslem chráněné zadání soutěže ve formátu PDF. Doporučujeme stáhnout si toto PDF dříve, než si vyzvednete heslo.

Soutěž začíná v pátek 10.5. ve 12:00 BST (GMT + 1), kdy bude zpřístupněno heslo k PDF souboru se zadáním soutěže. Po obdržení hesla máte 2 hodiny (120 minut) na řešení úloh a jejich odevzdávání. Po uplynutí časového limitu nebude možné odeslat vaše řešení. Soutěž končí v úterý 14.5. v 0:00 BST (GMT + 1), proto doporučujeme vyzvednout si heslo nejpozději v pondělí 13.5. ve 22:00 BST (GMT + 1).

Odesílání řešení. Odesílat svá řešení můžete na http://www.ukpuzzles.org/answers.php?contestid=30. V každé úloze jsou dva řádky či sloupce označeny písmeny A a B. Odpovědní kód je obsah A a obsah B, oddělené čárkou, bez mezer. Řádky zaznamenávejte zleva doprava, sloupce shora dolů. Odpovědní kód pro sudoku, uvedené jako příklad v bookletu, je v tomto tvaru: 724156398,786145329.

Očekáváme velkou účast, proto budou vaše protesty potvrzovány jen ve výjimečných případech. Proto je VELMI DŮLEŽITÉ, abyste si zkontrolovali, že jsou vaše odpovědní kódy v pořádku. Po stisknutí tlačítka Submit Answers budou vaše odpovědi odeslány serveru. Můžete odesílat svá řešení, kolikrát chcete, avšak pouze kódy obdržené při posledním odeslání budou započítány.

Pokud během vašeho řešení vyvstanou nějaké urgentní problémy, oznamujte je na chairman@ukpuzzles.org. Jestliže budou během soutěže problémy se stránkami soutěže, pošlete své odpovědi e-mailem před vypršením dvouhodinového časového limitu soutěže. Takto zaslané odpovědní kódy budou brány v úvahu pouze v případě problémů se stránkami soutěže.

Bodování a bonus. Rozdělení bodů k úlohám najdete v bookletu. Soutěžící, kteří odešlou svá řešení před vypršením časového limitu kompletně správně, získají 6 bodů za každou ušetřenou celou minutu (počítáno podle času posledního odeslání odpovědních kódů na server). Pozdní odesílání řešení nebude akceptováno, takže doporučujeme, abyste odesílali svá řešení průběžně, raději než je posílat všechna najednou na konci časového limitu.

Přestože bodové ohodnocení úloh obecně odpovídá jejich náročnosti a času, který je potřeba k jejich vyřešení, může se stát, že váš dojem se bude lišit.

Kodex chování. Očekáváme, že všichni soutěžící budou řešit úlohy čestně a v duchu fair-play. Není dovoleno využít jakoukoliv externí pomoc ani asistenci jiných osob. Je přísně zakázáno hovořit o úlohách nebo je zveřejňovat jakýmkoliv způsobem, jestliže soutěž ještě neskončila. Organizátoři mají právo diskvalifikovat soutěžící, kteří porušují pravidla chování. Takové rozhodnutí je finální.

Poděkování. Soutěž zorganizoval, připravil a koordinoval Tom Collyer. Úlohy z bookletu připravili Tom Collyer a Gareth Moore. Poděkování patří hráčům Nick Baxter, Deb Mohanty, Liane Robinson a Thomas Snyder za otestování soutěžních úloh.

Jednotlivé typy úloh

Obtížnost úloh v bookletu nemusí reflektovat obtížnost odpovídající soutěžní úlohy. Úlohy v bookletu jsou pouze ilustrativní 

Aby se základní pravidla úloh neopakovala zbytečně dokola, budete ve většině zadání vídat formulaci „Dodržujte základní pravidla sudoku“, což znamená „Do každého políčka sudoku vložte číslo od 1 do 9 tak, aby se každé číslo objevilo právě jednou v každém řádku, sloupci a vyznačené oblasti.“

1 Linked 6x6 Sudoku

V každé z tabulek vložte do každého políčka sudoku číslo od 1 do ž tak, aby se každé číslo objevilo právě jednou v každém řádku, sloupci a vyznačené oblasti. Tabulky jsou spolu provázané: čísla na stejných pozicích v těchto tabulkách se musí lišit. (Např. je-li v políčku v prvním řádku a prvním sloupci v levé tabulce číslo 5, nesmí být číslo 5 v políčku v prvním řádku a prvním sloupci v pravé tabulce.)

2 Classic Sudoku (klasické sudoku)

Do každého políčka sudoku vložte číslo od 1 do 9 tak, aby se každé číslo objevilo právě jednou v každém řádku, sloupci a vyznačené oblasti.

3 Surplus Sudoku

Do každého políčka sudoku vložte číslo od 1 do 7 tak, aby se každé číslo objevilo právě jednou v každém řádku a sloupci. V každé vyznačené oblasti o velikosti 8 polí musí být každá číslice alespoň jednou.

4 Deficit Sudoku

Do každého políčka sudoku vložte číslo od 1 do 7 tak, aby se každé číslo objevilo právě jednou v každém řádku a sloupci. V každé vyznačené oblasti o velikosti 6 polí se číslice nesmí opakovat.

5 Odd-Even-Big-Small Sudoku

Dodržujte základní pravidla sudoku. Okolo tabulky najdete čtyři různé symboly, které udávají vlastnosti vždy prvních dvou políček od kraje. Tyto symboly jsou: "odd" - liché číslo (1, 3, 5, 7), "even" - sudé číslo (2, 4, 6, 8), "big" - velké číslo (5, 6, 7, 8) a "small" - malé číslo (1, 2, 3, 4).

6 Classic Sudoku (klasické sudoku)

Do každého políčka sudoku vložte číslo od 1 do 9 tak, aby se každé číslo objevilo právě jednou v každém řádku, sloupci a vyznačené oblasti.

7 Diagonal Sudoku (diagonální sudoku)

Dodržujte základní pravidla sudoku. Stejná čísla se navíc nesmí opakovat na dvou vyznačených diagonálách.

8 Odd Sudoku (liché sudoku)

Dodržujte základní pravidla sudoku. V podbarvených polích musí být liché číslice (1, 3, 5, 7, 9).

9 Killer Sudoku

Dodržujte základní pravidla sudoku. Malá čísla udávají součet vepsaných číslic v ohraničených plochách (koších). V těchto koších se čísla nesmí opakovat.

10 Irregular Sudoku (nepravidelné sudoku)

Do každého políčka sudoku vložte číslo od 1 do 9 tak, aby se každé číslo objevilo právě jednou v každém řádku, sloupci a vyznačené nepravidelné oblasti.

11 XV Sudoku

Dodržujte základní pravidla sudoku. Všechny dvojice stranou sousedících polí, jejichž součet je 5, jsou označeny symbolem V. Všechny dvojice stranou sousedících polí, jejichž součet je 10, jsou označeny symbolem X. Dvojice, které neobsahují symboly V nebo X, nemohou obsahovat číslice, jejichž součet je 5 nebo 10.

12 Consecutive Sudoku (sousledné sudoku)

Dodržujte základní pravidla sudoku. Všechna sousedící pole, která obsahují po sobě jdoucí číslice, jsou označena čárou. Pokud mezi sousedícími poli čára není, nesmí tato pole obsahovat po sobě jdoucí číslice.

13 Thermo Sudoku (teploměry)

Dodržujte základní pravidla sudoku. V tabulce se objevují různé teploměry. Číslice v teploměrech musí vždy stoupat od menších k větším (nemusí být po sobě jdoucí) ve směru ode dna teploměru (dno je vyznačeno kroužkem).

14 Arrow Sudoku (šipky)

Dodržujte základní pravidla sudoku. V tabulce se nacházejí šipky. Číslice v kroužku označuje součet všech číslic v políčkách, kterými šipka prochází. Číslice se na šipce mohou opakovat.

15 Extra Regions Sudoku (extraregiony)

Dodržujte základní pravidla sudoku. V podbarvených oblastech se číslice také nesmí opakovat.

16 Palindrome Sudoku (palindromy)

Dodržujte základní pravidla sudoku. Sekvence čísel podél linií se čtou stejně z obou stran. (Např. 1234321.)

- 29. 4. 2013 - Bet -

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer