2. turnaj WPF Sudoku Grand Prix — český návod

WPF Sudoku Grand Prix je projekt Světové hádankářské federece a jedná se o seriál osmi online turnajů v řešení sudoku. Základní informace naleznete ZDE.

První turnaj seriálu pořádala Česká republika a proběhl od 25. do 27. ledna 2013 na serveru sudokucup, kde naleznete informace, zadání, řešení i výsledky.

Druhý turnaj seriálu pořádá Indie a proběhne od 9. do 11. února na serveru logicmatersindia, kde nalezente informace a v tuto chvíli také instruktážní booklet s ukázkami typů soutěžních úloh.

Chceme vám usnadnit orientaci na stránce i mezi úlohami překladem důležitých položek, bookletu především. Budete-li mít otázky, neváhejte se ptát.

Instruktážní booklet je ke stažení ZDE.

Přímo v bookletu hledejte obrázky, případně anglický text. Nyní následuje český překlad, na němž se podíleli Betty a Krtek. Vlastní doplňující komentáře vepisujeme kurzívou.

WPF Sudoku Grand Prix 2013

Indické kolo na Logic Masters India (http://logicmastersindia.com/2013/02S/)

Datum: 9. až 11. února 2013

Autor: Deb Mohanty

WPF Sudoku Grand Prix

Tento turnaj je indickým kolem WPF Sudoku Grand Prix (Sudoku GP). O GP se dočtete více na http://www.worldpuzzle.org/sudokugp/. (Nebo též česky na našich stránkách.) Pokud chcete svůj výsledek započítat do seriálu turnajů Sudoku GP, musíte se zaregistrovat na výše uvedené adrese, jestliže jste to ještě neudělali.

Tento turnaj bude také součástí měsíčních LMI sudoku soutěží. Máte však  možnost zúčastnit se pouze Sudoku GP a nezapočítávat svůj výsledek do LMI ratingu.

A také se můžete zúčastnit indického turnaje jen tak pro radost jako jediného bez započítávání kamkoliv. Nebo si můžete zadání vytisknout, klidně i později, a vůbec se nemusíte stresovat časovým limitem a posíláním řešení. Luštit si doma pro radost. (Ale reprezentace ČR ve výsledkových listinách je také správná. wink)

Jak se zúčastnit?

Tento instruktážní booklet uvádí všechny typy sudoku, které se v soutěži objeví. Je velmi důležité pochopit pravidla všech těchto úloh. Pokud máte jakékoliv dotazy, ptejte se organizátorů na http://logicmastersindia.com/t/?tid=571, nejlépe dříve, než soutěž začne. (Dotazy v češtině pokládejte v komentářích k tomuto článku, pokusíme se je zodpovědět nebo Vám zprostředkujeme kontakt s organizátory a předáme Vám jejich odpovědi.) 

Pokud se účastníte LMI soutěže poprvé, doporučujeme pročíst si FAQ na http://logicmastersindia.com/t/?tid=381.

Seznam typů sudoku

Seznam typů sudoku je uveden v tabulce (viz booklet), pravidla jsou vysvětlena na následujících stránkách. Budete mít 120 minut (2 hodiny) času, abyste vyřešili co možná nejvíce sudoku. Konkrétní bodové ohodnocení jednotlivých úloh a systém udělování časového bonusu bude oznámen několik dní před soutěží. V Sudoku GP jste hodnoceni pouze podle Vašeho pořadí, ne podle bodového zisku.

Obecná pravidla

Aby se základní pravidla úloh neopakovala zbytečně dokola, budete ve většině zadání vídat formulaci „Dodržujte základní pravidla sudoku“, což znamená „Do každého políčka sudoku vložte číslo od 1 do N (kde N je velikost tabulky) tak, aby se každé číslo objevilo právě jednou v každém řádku, sloupci a vyznačené oblasti.“

Každá tabulka sudoku bude označena maximálně dvěma šipkami s písmenem. Řešíte-li úlohy na papíře, je třeba do odpovědního formuláře přepsat čísla z těchto označených řádků, sloupců či jiných tvarů (např. diagonál) v daném pořadí (od šipky až na druhou stranu tabulky), včetně čísel, která byla zadána. Např. odpověď pro ukázkové sudoku v bookletu je 162897453, 517698432.

Dodržujte pravidla fair-play

Jakákoliv pomoc „zvenku“ během luštění je zakázána. Jedná se zejména o pomoc dalších osob, připravené poznámky, knihy, kalkulačky, počítače, mobilní telefony… a cokoliv dalšího, co není výslovně povoleno dále.

Je možné využívat psací potřeby, gumy, čisté papíry (včetně běžného milimetrového papíru), pravítka, nůžky, lepicí pásky a LMI webové prostředí k řešení sudoku.   

Veškerá vaše soutěžní činnost může být kontrolována, zda splňuje výše uvedená pravidla. Organizátoři si vyhrazují právo diskvalifikovat soutěžícího, u kterého jsou přesvědčeni, že pravidla porušil.

Jednotlivé typy úloh

1 Classic Sudoku (klasické sudoku – velikost 9x9)

Do každého políčka sudoku vložte číslo od 1 do 9 tak, aby se každé číslo objevilo právě jednou v každém řádku, sloupci a vyznačené oblasti.

2 Classic Sudoku (klasické sudoku – velikost 9x9)

Do každého políčka sudoku vložte číslo od 1 do 9 tak, aby se každé číslo objevilo právě jednou v každém řádku, sloupci a vyznačené oblasti.

3 Sudoku XV (XV sudoku – velikost 9x9)

Dodržujte základní pravidla sudoku. Všechny dvojice stranou sousedících polí, jejichž součet je 5, jsou označeny symbolem V. Všechny dvojice stranou sousedících polí, jejichž součet je 10, jsou označeny symbolem X. Dvojice, které neobsahují symboly V nebo X, nemohou obsahovat číslice, jejichž součet je 5 nebo 10.

4 Diagonal Sudoku (diagonální sudoku – velikost 9x9)

Dodržujte základní pravidla sudoku. Stejná čísla se navíc nesmí opakovat na dvou vyznačených diagonálách.

5 Toroidal Sudoku (toroidní sudoku – velikost 8x8)

Dodržujte základní pravidla sudoku. Některé z vyznačených oblastí přechází mezi horním a spodním
okrajem, a/nebo mezi levým a pravým okrajem tabulky. Příklad má, narozdíl od soutěžní tabulky, velikost jen 7x7.

6 Killer Sudoku (součtové sudoku – velikost 9x9)

Dodržujte základní pravidla sudoku. Malá čísla udávají součet vepsaných číslic v ohraničených plochách (koších). V těchto koších se čísla nesmí opakovat.

7 Odd Sudoku (liché sudoku – velikost 9x9)

Dodržujte základní pravidla sudoku. V podbarvených polích musí být liché číslice (1, 3, 5, 7, 9).

8 Renban Groups (renban sudoku – velikost 9x9)

Dodržujte základní pravidla sudoku. Podbarvená pole v rámci každé vyznačené oblasti 3x3 obsahují po sobě jdoucí čísla (např. 2, 3, 4 nebo 6, 7, 8, 9).

9 Coded Pair (zakódované dvojice – velikost 9x9)

Dodržujte základní pravidla sudoku. Každé písmeno kóduje dvojici číslic (např. A značí 8, 9) v celé tabulce - stejná písmena stejnou dvojici, různá písmena různé dvojice. Ve dvojici nezáleží na pořadí číslic.

10 Quad Sum Sudoku (velikost 9x9)

Dodržujte základní pravidla sudoku. Každý kroužek označuje čtyři čísla, která s ním sousedí. Jedno z nich je součtem tří zbývajících (v příkladu jsouto  čtveřice: 2+2+3=7, 1+2+4=7, 2+3+4=9, 1+2+6=9).

11 Repeated Neighbours (velikost 9x9)

Dodržujte základní pravidla sudoku. Podbarvená pole musí stranou sousedit s opakujícími se čísly (v příkladu - pole v 1. řádku a 3. sloupci má sousedy 2, 2, 6, opakuje se číslice 2). Naopak, bílá pole musí mít rozdílné sousedy.

12 Braille Sudoku (velikost 6x6)

Dodržujte základní pravidla sudoku, výjimkou je využití pouze šesti číslic z rozmezí 1-9 (součástí řešení je i odhalit, které číslice to jsou; v příkladu byly použity číslice 4, 5, 6, 7, 8, 9). K zadání tabulky jsou dána čísla 1-9 v Braillově písmu. Doplňte tečky do tabulky tak, abyste vytvořili platné číslice z předloženého Braillova písma a zároveň vyřešili takto zadané klasické sudoku. Pro Vaši potřebu je navíc přidána prázdná tabulka (nechcete-li řešit úlohu v tečkách, ale chcete-li si ji přepsat do čísel, můžete ji k tomuto účelu využít).

13 Thermo Sudoku (teploměry - velikost 9x9)

Dodržujte základní pravidla sudoku. V tabulce se objevují různé teploměry. Číslice v teploměrech musí vždy stoupat od menších k větším (nemusí být po sobě jdoucí) ve směru ode dna teploměru (dno je vyznačeno kroužkem).

14 Magic Square Sudoku (velikost 9x9)

Dodržujte základní pravidla sudoku. Navíc je jeden z vyznačených čtverců 3x3 magickým čtvercem, to znamená, že součet číslic v jeho řádcích, sloupcích i na obou diagonálách je 15. V příkladu je magickým čtvercem pravý horní čtverec. - Bylo vyřazeno ze soutěže!

15 Odd Even Big Small (velikost 8x8)

Dodržujte základní pravidla sudoku. Okolo tabulky najdete čtyři různé symboly, které udávají vlastnosti vždy prvních dvou políček od kraje. Tyto symboly jsou: "odd" - liché číslo (1, 3, 5, 7), "even" - sudé číslo (2, 4, 6, 8), "big" - velké číslo (5, 6, 7, 8) a "small" - malé číslo (1, 2, 3, 4).

16 Disjoint Groups (velikost 9x9)

Dodržujte základní pravidla sudoku. Zároveň se stejná čísla nesmí opakovat ani na stejných pozicích v devíti vyznačených čtvercích 3x3.

17 Odd Even Frame (velikost 9x9)

Dodržujte základní pravidla sudoku. Čísla na okraji udávají vždy buď součet všech lichých číslic v prvních třech polích od kraje, nebo součet všech sudých číslic v prvních třech polích od kraje. (V příkladu - 1. sloupec shora - 5+7=12, 2. sloupec shora - 4+6=10...).

18 Outside Or Skyscraper (velikost 9x9)

Dodržujte základní pravidla sudoku. Čísla uvnitř tabulky představují výšku budovy stojící v daném políčku. Čísla okolo mřížky vždy udávají buď kolik budov je viditelných z daného směru (vyšší budova zakryje všechny nižší budovy za ní), nebo číslo, které se musí objevit na první, druhé nebo třetí pozici od kraje. - Bylo vyřazeno ze soutěže!

19 Point To Next (velikost 9x9)

Dodržujte základní pravidla sudoku. Je-li číslice N umístěna v poli se šipkou, musí být číslice N+1 umístěna na jednom z polí, na které šipka ukazuje. V příkladu šipka v 1. řádku a 5. sloupci obsahuje číslici 4, na jednom z polí v 1. řádku a 6., 7., 8. nebo 9. sloupci musí být číslice 5 - najdeme ji v 6. sloupci.

20 Linked Classics (velikost 2x9x9)

Dodržujte základní pravidla sudoku. Zadány jsou dvě propojené tabulky - každý řádek z první tabulky je přesným duplikátem nějakého řádku z druhé tabulky. Označíme-li si řádky první tabulky příkladu shora dolů písmeny A, B, C, D, E, F a řádky druhé tabulky čísly 1, 2, 3, 4, 5, 6, pak jsou řádky A a 1, B a 2, C a 5, D a 6, E a 3, F a 4 shodné. Příklad má, narozdíl od soutěžní tabulky, velikost jen 2x6x6.

PřílohaVelikost
LMIMT_M201302S_IB.pdf274.23 KB

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer