MČRL 2021 - Zpráva rozhodčího a zpráva pořadatele

Zpráva rozhodčího

Letošní Mistrovství ČR v logických úlohách proběhlo z hlediska rozhodčího bez větších komplikací. K rozhodčímu nebyl vznesen žádný oficiální protest proti výsledkům. Některé sporné body popsané ve zprávě pořadatele byly vyřešeny vesměs přímo pořadateli soutěže a jejich rozhodnutí bylo soutěžícími respektováno. I z mého zpětného pohledu se s rozhodnutími ztotožňuji.

Kromě pořadateli uvedených případů se mnou byly diskutovány dvě další sporné situace. Byť  šlo jen o neoficiální konzultace stojí za to se o nich zmínit.

Situace 1)

V týmové soutěži, kde se skládala úloha z jednotlivých dílků bylo mimo jiné bodováno vyznačení jednotlivých dílků v obrazci. Jednomu z týmů chyběla jediná dělicí čára mezi regiony a nebyly mu body uznány. Protest nebyl podán i z toho důvodu, že neuznání bodů nakonec nemělo vliv na celkový výsledek týmu.

Neviděl jsem tedy bohužel která dělicí čára chyběla. Chybu je možné hodnotit tak, že úkol opravdu splněn nebyl. Na druhé straně by mohl být aplikován VEPŘ (rozhodnutí ve prospěch řešitele) s tím, že je chyba tak nepatrná, že řešení je už zřejmé. Já se spíše kloním k tomu takové řešení neuznat v analogii s chybějícím posledním číslem v sudoku, kde už je řešení také jasné, ale body neuznáváme.

Nicméně je to věc do diskuse. Pokud bychom ovšem drobné chyby promíjeli, nabízí se poměrně obtížná otázka, co je a není drobná chyba. Komplikovaná navíc různorodostí logických úloh.

Situace 2)

Druhá debata se týkala definice průniku v sudoku úloze Římské průniky. Otázka zněla, jestli je možné považovat I za průnik čísel II a VII.

V zadání úlohy je uvedeno „průnik (tj. společné znaky) „. Přesnější definice by asi zněla „všechny společné znaky“, ale mám za to, že pojem průnik je natolik notoricky známý ze školské matematiky, že není nutné ho podrobně definovat. Tím spíš, že byl i uveden příklad průniku čísel II a VIII. Takže moje odpověď na původní otázku zní ne.

sepsal Jiří Hrdina

 

Zpráva pořadatele o rozhodování v soutěži jednotlivců MČRL 2021

Rozhodl jsem se uvést, co jsme během soutěže řešili v zázemí, co se týče ohodnocení výsledků. Pokud tyto řádky pomohou v budoucnu jinému pořadateli, budeme rádi. Soutěž co soutěž se objeví věc, která se hráči nezdá nebo si ji vykládá jinak než autor či organizátor (tj. pisatel textu zadání a hodnotitelé). A dále dochází k faktickým chybám v zadáních.

Situace se řeší podle Soutěžního řádu HALAS. Ne vždy se hráč obrátí na pořadatele či na osobu rozhodčího, nechá to být, některé věci vyřeší organizátoři sami, což vlastně navenek hráči ani neví nebo danou věc ví pouze dotčení hráči. Z tohoto důvodu by se mohlo hodit mít povědomí, před co jsou organizátoři postaveni.

Každý hráč, organizátor či autor může mít nastavený metr rozhodování jinak, takže níže uvedená rozhodnutí můžete považovat za správná či naopak za chybná. Cílem není říci, že  byly správné, ale popsat je.  Rozdílnost pohledů na konkrétní věci panovala při MČRL 2021 i v našem zázemí, kde se podílelo na opravování během soutěže jednotlivců celkem pět z nás.

------

V 1. kole měla úloha Ploty (1E.1) za 3 body celkem 3 řešení. Uznávali jsme všechny řešení odpovídající pravidlům úlohy Ploty.

Ani nevím, kde se stala chyba, úlohu luštilo vícero předluštitelů, ale ne všichni. Nebyla to úloha z „hlavní várky“, patřila mezi kousky přidělávané později, takže pozornost zřejmě nebyla při kontrole stoprocentní.

-----

V 2. kole byl pár úloh nazvaných jako Heyawake sourozenci. Levá a pravá tabulka byly spojeny pravidlem, pokud začerníte černé pole v tabulce jedné, v druhé již nemůže být začerněno. Abyste vyřešili obě tabulky, museli jste si mimo pravidel Heyawake značit pole, kde se uplatňovalo výše uvedené pravidlo. Bez druhé tabulky nebylo (či nemuselo být) řešení jedné tabulky jednoznačné, pro udělení dílčích bodů za jednu z tabulek jste tak museli vyřešit tabulku druhou alespoň z části.

Několik odevzdaných řešení obsahovalo řešení jedné z úloh, které odpovídalo pravidlům Heyawake, ale neodpovídalo pravidlům jednoznačnosti pro obě tabulky dohromady (levé a pravé). Začala diskuze, zda řešení jedné úlohy, které ale neodpovídá jednoznačnému řešení obou úloh, uznat či ne. V textu zadání to nebylo popsáno. Kdyby se udílely body pouze za kompletní vyřešení obou tabulek (tj. bez dílčích bodů), nebylo by o čem mluvit.

Padly opačné názory, tak jsme hlasovali, 2 hlasy byly pro uznání bodů za dílčí řešení, které ale neodpovídá řešení obou provázaných úloh dohromady, 2 hlasy byly proti uznání. V remízovém stavu jsme ctili autorské řešení a myšlenku úlohy a žádné z takto dosažených řešení jsme neuznali. Nikdo z hráčů se nám po kontrole ohodnocených řešení s námitkou neozval.

Pokud hráč měl tabulku skoro vyřešenou a nezbýval čas si potvrdit umístění všech černých polí pomocí druhé tabulky, nabízelo se to pro zisk dílčích bodů hráčům zkusit doluštit. Příkladem levá tabulka úlohy 2A.1 lze vyřešit až na poslední začerněné pole úplně sama. K určení posledního začerněného pole mi stačí první úvaha pro region s číslem 5 v úloze pravé. Pravá úloha 2A.1 lze dokonce vyřešit sama zcela. Řešit obě úlohy najednou však podle mého názoru celé řešení urychlí natolik, že za stejný čas stihnete tabulky obě, než když se budete snažit doluštit horko těžko pouze jednu a na druhou se koukat takřka nebudete.

------

Čtvrté kolo soutěže jednotlivců bylo zaslíbeno úlohám japonské provenience a řešené úlohy byly zamýšleny v jejich originálním znění. V textu zadání úlohy Hebi-ichigo, která se na našich soutěžích už dříve objevila, chyběla informace, že kukuči hada zabraňuje černé pole. Tedy pokud se had dívá směrem, kde se nachází černé pole, může se za tímto polem v daném směru nacházet další had, protože na něj druhý had přes černé pole nevidí. Několik hráčů připsalo k úloze 4F.3, u které se toto pravidlo uplatnilo, že nemá řešení. Okamžitě při hodnocení kola jsme body hráčům nepřidělili, při následné poradě nad pravidly úlohy jsme hráče upozornili, ať se k nám přihlásí a 10 bodů jim bylo připsáno.

Texty zadání japonských úloh byly překládány z originálního znění a tato část bohužel unikla. Při tvorbě úloh muselo být pravidlo použito, chyba se stala v tom, že úlohy vznikly již před rokem, textové zadání až nyní. Doporučením budiž psát textová zadání úloh pro autora ne tak známých ve chvíli, kdy je vytvoří.

------

V 5. kole neseděly body u úlohy 5D.1 a 5D.2 na čelní straně s tím, co bylo uvedeno přímo u úlohy. Číslovky 2 a 4 byly na stránce s úlohami prohozeny. Pokud hráč vyluštil obě úlohy správně, dostal 6 bodů (2+4 body). Pokud hráč vyluštil pouze jednu úlohu, udělili jsme mu 4 body.

Chyba vznikla z důvodu, že na straně 5 byla nejmenší (a zároveň nejlehčí) úloha úmyslně prohozena s úlohou druhou, aby se na stránku „vměstnaly“ všechny úlohy v co největší velikosti. Přidělování bodů proběhlo až v dalším kroku, takže jsem si na věc s prohozením úloh v ten moment už nevzpomněl. A při kontrole to již nebylo odhaleno.

------

V 6. kole „Skoro jako playoff“ bylo textové zadání úloh známé hráčům před začátkem kola. Úloha 6E – Easy as ABCD Extra byla myšlena jako bezdotyková diagonální verze úlohy Easy as. V textu zadání nebyla uvedena diagonální pravidla kompletní, pouze z části. Naštěstí padl dotaz od hráčů a pravidlo diagonál bylo uvedeno na pravou míru před startem kola. Následně bylo kolo zahájeno s tím, aby hráči luštili úlohu 6E jako diagonální, i když textové zadání u úlohy bylo nepřesné.

sepsal Pavel Kadlečík

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer