ABC TEST - Seznam řešených úloh

1 - Mrakodrapy (SKYSCRAPERS)
2 - Hvězdy (STAR BATTLE)
3 - Fillomino (FILLOMINO)
4 - LITS (LITS)
5 - Had (SNAKE)
6 - Scrabble (SCRABBLE)
7 - Ploty (SLITHERLINK)
8 - Šipky (ARROWS)
9 - Lodě (BATTLESHIPS)
10 - Magnety (MAGNETS)
11 - Překvapení (SURPRISE)
 
1 - Mrakodrapy (SKYSCRAPERS)
Do každého políčka vložte jedno z čísel 1 až X (X = počet polí v řádku) tak, aby se čísla v řádcích a sloupcích neopakovala. Čísla představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo tabulky udávají, kolik mrakodrapů je viditelných z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími.
 
2 - Hvězdy (STAR BATTLE)
Umístěte do tabulky hvězdy, které mají velikost jednoho políčka a nesmí se navzájem dotýkat, ani diagonálně. V každém řádku, sloupci a zvýrazněné oblasti se nacházejí právě dvě hvězdy (v příkladové úloze jedna hvězda).
 
3 - Fillomino (FILLOMINO)
Rozdělte obrazec podél linií mřížky na oblasti tak, že dvě oblasti stejné velikosti se nesmějí dotýkat stranou. Uvnitř některých políček jsou čísla; každé číslo představuje velikost oblasti, ve které toto číslo leží. Každá oblast může obsahovat 0, 1 nebo i více zadaných čísel. (V obrazci tedy můžou vzniknout i “skryté oblasti” – oblasti, ve kterých není žádné zadané číslo. Taková oblast může mít např. i větší velikost než je rozsah zadaných čísel –  např. může vzniknout oblast velikosti 6, i když jsou v obrazci zadaná čísla pouze v rozsahu 1-5).

4 - LITS (LITS)
V každé ohraničené oblasti začerněte právě 4 políčka navzájem propojená stranami (skládající písmena L, I, T a S) tak, aby byly splněny následující podmínky:

(1) Všechna začerněná pole v tabulce jsou propojená stranami;

(2) v tabulce se nesmí objevit čtverec 2x2, který by byl celý začerněný;

(3) jestliže se hranou navzájem dotýkají dvě tetromina z rozdílných oblastí, nesmí se jednat o tetromina stejného typu (L, I, T nebo S), za stejný typ považujeme tetromina libovolně převrácená či otočená.

5 - Had (SNAKE)
V tabulce najděte "hada". Had je od začátku do konce propojen přes stranově sousedící políčka. Každé políčko může had navštívit maximálně jednou. Had se sám sebe nedotýká, ani rohem. Čísla okolo tabulky (jsou-li zadaná) udávají, kolik polí v daném řádku či sloupci je obsazeno hadem.

Začátek a konec hada je v zadání vyznačen černými políčky, pokud je zadán.

6 - Scrabble (SCRABBLE)
Zapište do obrazce všechna slova uvedená v seznamu. Do každého políčka lze napsat pouze jedno písmeno a uvedená slova musí jít přečíst v sousedních políčkách v jednom přímém směru (zleva doprava nebo shora dolů). Každé ze slov ze seznamu se v obrazci vyskytuje přesně jedenkrát a nikde v tabulce nemůže vzniknout slovo které v seznamu není. Každé slovo má na obou svých koncích buď prázdné pole, či okraj obrazce. Všechna slova tvoří jediný propojený celek.

V obrazci jsou zadána písmena, která musí být použita. Všechny výskyty zadaných písmen jsou uvedeny, jinak řečeno, písmeno se nemůže vyskytovat nikde jinde v obrazci.

7 - Ploty (SLITHERLINK)

Nakreslete nekřižující se uzavřenou smyčku, která je složena pouze z vodorovných a svislých úseků mezi tečkami. Smyčku lze kreslit pouze podél tečkovaných čar. Čísla uvnitř políček udávají, kolik stran daného políčka je součástí smyčky.
 
8 - Šipky (ARROWS)
Do každého prázdného políčka na okraji obrazce zakreslete šipku. Každá šipka musí mířit do jednoho z osmi standardních směrů a musí ukazovat na alespoň jedno pole uvnitř obrazce. Každé číslo uvnitř obrazce značí, kolik šipek na toto pole ukazuje.

9 - Lodě (BATTLESHIPS)
Nakreslete do tabulky vyobrazenou námořní flotilu. Každý segment lodě zaplní jedno políčko. Lodě lze jakkoli otáčet, přičemž se žádné dvě lodě nedotýkají, a to ani rohem. Políčko, které není zaplněno lodí je považováno za „moře“. Několik políček s „mořem“ je již zadáno v podobě písmene X.

Čísla na okrajích tabulky označují počet políček v daném řádku či sloupci obsazených loděmi.

10 - Magnety (MAGNETS)
Umístěte do tabulky magnetické a nemagnetické dílky o velikosti 2x1 pole. Každý magnetický dílek má dvě poloviny, pozitivní (značeno +) a negativní (značeno -). Poloviny se stejným nábojem se nesmí dotýkat stranou. Čísla okolo tabulky udávají počet pozitivních a negativních polovin v příslušném řádku či sloupci. V případě že číslo není u řádku či sloupce zadáno, může být počet jakýkoliv.
 
11 - Překvapení (SURPRISE)
Text zadání společně s příkladem bude uveden až v soutěžním bookletu.
 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer