Zápis z mimořádné členské schůze ze dne 15. 6. 2013

Mimořádnou členskou schůzi svolal výbor v souladu se stanovami na 15. 6. 2013 v 17:15 hod. do KD Rubín, Makovského náměstí 1, Brno-Žabovřesky.

Před zahájením schůze představili členové výboru hlavní bod programu: Změna stanov - zapracování bodu práce s mládeží.

Hlasování se týká změny stanov občanského sdružení Hráčská asociace logických her a sudoku, o.s. Zúčastnění svým odevzdaným hlasem vyjádřili souhlas / nesouhlas se změnou stanov, které jsou přílohou č. 1 tohoto zápisu. Změny stanov se týkají čl. II. Cíle činnosti, kde jsou nově zařazeny body týkající se práce s mládeží, čl. III. Náplň a formy činnosti, kde v bodu 2) je nově zařazen bod týkající se práce s mládeží.                             

Předsedající schůze Ing. Karel Tesař zmocněný k tomu výborem, schůzi zahájil v 17:15 hod.

Na základě prezenční listiny (viz. příloha č. 2) konstatoval, že na členské schůzi je osobně přítomno 39 členů z celkového počtu 69 a 15 členů zastoupených na základě plné moci. Členská schůze je tedy usnášeníschopná.

  1. Provedeno hlasování o změně stanov:

                                                                                  počet hlasů:

 

PRO…………………………………………………                        54

 

PROTI………….……………………………………                       0

 

ZDRŽEL SE………..………………………………                        0

 

  1. Předsedající konstatuje, že změna stanov byla schválena 54 hlasy z 69 možných (78.2 %).
  2. Po dotazu na účastníky schůze, zda nežádají či nenavrhují další body k projednání či hlasování předsedající konstatuje, že program mimořádné členské schůze byl vyčerpán. Schůze se končí v 17:45 hod.

Zapsal:  Ing. Karel Tesař

Ověřil:   ing. Raul Kačírek

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer