Přehled variant sudoku ve Studentské lize 2023

Příkladové obrázky jsou vygenerovány z programu Sudoku Graphic Creator, lze si je zahrát online v odkazech na herní prostředí F-Puzzles.com nebo Penpa+.

 

Sudoliché sudoku

Doplň čísla 1-9 do všech prázdných polí tabulky tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci ani oblasti 3x3. Šedá pole mohou obsahovat pouze sudá čísla.

k vyluštění na f-puzzles  -   k vyluštění na penpa+

Windoku

Doplň čísla 1-9 do všech prázdných polí tabulky tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci ani oblasti 3x3. Šedé oblasti 3x3 obsahují taktéž každé číslo 1-9 právě jednou.

k vyluštění na f-puzzles  -   k vyluštění na penpa+

Diagonální sudoku

Doplň čísla 1-9 do všech prázdných polí tabulky tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci ani oblasti 3x3. Čísla se neopakují ani na dvou vyznačených hlavních diagonálách.

k vyluštění na f-puzzles  -   k vyluštění na penpa+

Sousledné

Doplň čísla 1-9 do všech prázdných polí tabulky tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci ani oblasti 3x3. Navíc jsou vyznačeny všechny dvojice sousedních čísel, které se liší o jedničku.

k vyluštění na f-puzzles  -   k vyluštění na penpa+

Srovnávací (GT)

Doplň čísla 1-9 do všech prázdných polí tabulky tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci ani oblasti 3x3. Vepsaná čísla musí splňovat vyznačené nerovnosti.

Extraregiony

Doplň čísla 1-9 do všech prázdných polí tabulky tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci ani oblasti 3x3. V podbarvených oblastech se číslice také nesmí opakovat.

Součtovka

Doplň čísla 1-9 do všech prázdných polí tabulky tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci ani oblasti 3x3. Malá čísla uvnitř koše udávají součet čísel, které se v něm nacházejí.

Rozdílovka

Doplň čísla 1-9 do všech prázdných polí tabulky tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci ani oblasti 3x3. Malá čísla uvnitř koše udávají rozdíl čísel, které se v něm nacházejí.

Součinovka

Doplň čísla 1-9 do všech prázdných polí tabulky tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci ani oblasti 3x3. Malá čísla uvnitř koše udávají součin čísel, které se v něm nacházejí.

Podílovka

Doplň čísla 1-9 do všech prázdných polí tabulky tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci ani oblasti 3x3. Malá čísla uvnitř koše udávají podíl čísel, které se v něm nacházejí.

 

Varianty nové (zařazeny v roce 2023)

Bezdotykové

Antiknight

Antidiagonála

Klony

Součet 21

Varianty bývalé (vyřazeny v roce 2021)

Teploměry

Doplň čísla 1-9 do všech prázdných polí tabulky tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci ani oblasti 3x3. Číslice na každém teploměru musí jít ve vzrůstajícím pořadí od baňky k opačnému konci.

Palindromy

Doplň čísla 1-9 do všech prázdných polí tabulky tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci ani oblasti 3x3. Sekvence čísel podél linií se čtou stejně z obou stran. (Např. 1254521.)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer