Přehled variant sudoku ve studentské lize

Sudoliché

Doplň čísla 1-9 do všech prázdných polí tabulky tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci ani oblasti 3x3. Šedá pole mohou obsahovat pouze sudá čísla.

Windoku

Doplň čísla 1-9 do všech prázdných polí tabulky tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci ani oblasti 3x3. Šedé oblasti 3x3 obsahují taktéž každé číslo 1-9 právě jednou.

Diagonální

Doplň čísla 1-9 do všech prázdných polí tabulky tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci ani oblasti 3x3. Čísla se neopakují ani na dvou vyznačených hlavních diagonálách.

Sousledné

Doplň čísla 1-9 do všech prázdných polí tabulky tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci ani oblasti 3x3. Navíc jsou vyznačeny všechny dvojice sousedních čísel, které se liší o jedničku.

Srovnávací (GT)

Doplň čísla 1-9 do všech prázdných polí tabulky tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci ani oblasti 3x3. Vepsaná čísla musí splňovat vyznačené nerovnosti.

Extraregiony

Doplň čísla 1-9 do všech prázdných polí tabulky tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci ani oblasti 3x3. V podbarvených oblastech se číslice také nesmí opakovat.

Součtovka

Doplň čísla 1-9 do všech prázdných polí tabulky tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci ani oblasti 3x3. Malá čísla uvnitř koše udávají součet čísel, které se v něm nacházejí.

Rozdílovka

Doplň čísla 1-9 do všech prázdných polí tabulky tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci ani oblasti 3x3. Malá čísla uvnitř koše udávají rozdíl čísel, které se v něm nacházejí.

Součinovka

Doplň čísla 1-9 do všech prázdných polí tabulky tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci ani oblasti 3x3. Malá čísla uvnitř koše udávají součin čísel, které se v něm nacházejí.

Podílovka

Doplň čísla 1-9 do všech prázdných polí tabulky tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci ani oblasti 3x3. Malá čísla uvnitř koše udávají podíl čísel, které se v něm nacházejí.

Teploměry

Doplň čísla 1-9 do všech prázdných polí tabulky tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci ani oblasti 3x3. Číslice na každém teploměru musí jít ve vzrůstajícím pořadí od baňky k opačnému konci.

Palindromy

Doplň čísla 1-9 do všech prázdných polí tabulky tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci ani oblasti 3x3. Sekvence čísel podél linií se čtou stejně z obou stran. (Např. 1254521.)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer