Pravidla Soutěže tříčlenných družstev v řešení sudoku pro rok 2020

Pravidla soutěže

 • Soutěž je pořádána Hráčskou asociací logických her a sudoku (dále organizátor).
 • Soutěž tříčlenných družstev v řešení sudoku je určena pro žáky základních a středních škol.
 • Soutěží se ve dvou kategoriích:
  • Kategorie ZŠ: žáci základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
  • Kategorie SŠ: žáci středních škol (v případě víceletých gymnázií 4 poslední roky
 • V obou kategoriích probíhá jeden ročník soutěže v sekvenci tří postupových kol:
  • Školní kolo (nepovinné) – zajišťuje si každá škola sama na základě zaslaných podkladů
  • Regionální kola
  • Celostátní finále
 • Obecná ustanovení
  • Soutěžící i ostatní účastníci soutěže musí respektovat pokyny organizátora.
  • Při zjištění porušení pravidel může organizátor rozhodnout o vyloučení týmu ze soutěže.
  • O případných sporných otázkách či stížnostech rozhoduje organizátor soutěže.
  • Zadání úloh i jejich řešení bude zveřejněno po skončení jednotlivých fází soutěže na webových stránkách soutěže.

Školní kolo

 • Organizaci školního kola si zajišťuje každá škola samostatně. Každá škola je povinna řídit sepokyny pro organizaci školního kola, které jí budou zaslány spolu s materiály pro školní kolo.
 • Školní kolo je nepovinné.
 • Školní kolo slouží k výběru reprezentantů školy na regionální kola a k jejich tréninku.
 • Materiály pro školní kolo zašle organizátor nejpozději 1 měsíc před konáním regionálního kola kontaktním učitelům (účastníci minulých ročníků a další zájemci). O existenci materiálů dále zveřejní zmínku na stránkách soutěže http://sudokualogika.cz/node/2288. V případě zájmu o zaslání materiálů pro školní kolo je nutné kontaktovat hlavního organizátora prostřednictvím e-mailu: info@sudokualogika.cz.
 • Při řešení úloh je povoleno používat psací potřeby a gumu. Žádné další pomůcky (kalkulačka apod.) nejsou povoleny.

Regionální kolo

 • Regionální kola se konají na jaře 2020 v těchto městech: Brno, Strážnice, Poděbrady, Praha, Jičín, Opava, Teplice a Nový Bor.
 • V případě zájmu o pořádání regionálního kola v dalších městech je možné nás kontaktovat přes e-mail: info@sudokualogika.cz.
 • Pro každé regionální kolo stanoví organizátor maximální počet týmů, které může vyslat jedna škola. Tento počet závisí na kapacitě soutěžních prostor a zájmu škol.
 • Termín a místo konání, pokyny pro přihlašování a rámcový časový harmonogram rozešle organizátor nejpozději 1 měsíc před konáním každého regionálního kola. Při přihlašování je nutné respektovat pokyny dané organizátorem, především termín ukončení přihlašování.
 • Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku týmů na účast v regionálním kole před ukončením přihlašování v případě, že již bude naplněna kapacita soutěžních prostor a již nebude dále možné tuto kapacitu rozšiřovat.
 • Při řešení úloh je povoleno používat psací potřeby a gumu. Žádné další pomůcky (kalkulačka apod.) nejsou povoleny.
 • Vyhlášení výsledků kola bude provedeno na místě podle časového harmonogramu pro jednotlivá regionální kola. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách soutěže.

Celostátní finále

 • Do finále přímo postupují dva nejlepší týmy z jednotlivých regionálních kol v každé kategorii (v případě účasti 5 a více škol), kteří ve stanoveném termínu v propozicích Celostátního finále odpoví na pozvánku do soutěže. Při účasti na regionálním kole méně než 5 škol v dané kategorii, postupuje přímo do finále vítězný tým.
 • V případě nenaplnění kapacity finále týmy s přímým postupem může pozvat organizátor další týmy podle celkového počtu bodů napříč všemi regionálními koly.
 • Organizátor může pozvat na Celostátní finále školu, jejíž žáci mají v daném roce dlouhodobě dobré výsledky v soutěži jednotlivců pro žáky a studenty na stránkách http://www.fed-sudoku.eu/student, na kterých probíhá denní liga jednotlivců, pokud již tato škola nebyla pozvána na základě výsledků z regionálního kola. Tato možnost slouží především pro kvalifikaci škol, pro které jsou pořádaná regionální kola nedostupná jak z místního, tak z časového hlediska.
 • Právo účasti ve finále získává škola, nikoliv konkrétní tým. Každá škola proto může v případě potřeby měnit složení členů týmu libovolně.
 • Při řešení úloh je povoleno používat psací potřeby a gumu. Žádné další pomůcky (kalkulačka apod.) nejsou povoleny.
 • Vyhlášení výsledků kola bude provedeno na místě podle časového harmonogramu pro Celostátní finále. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách soutěže.

Pravidla Soutěže tříčlenných družstev v řešení sudoku pro rok 2019 jsou ke stažení zde.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer