Croco-puzzle: Slovníček: Z

(naposledy aktualizováno 26. 11. 2016)

zpět na všechna počáteční písmena

Zahlenfelder

Návod: Do některých políček zapište čísla od 1 do 9 tak, aby se žádná dvě čísla vzájemně nedotýkala, ani diagonálně. Čísla vlevo a nad mřížkou udávají, kolik čísel se má do daného řádku či sloupce umístit, a čísla vpravo a pod mřížkou udávají součet těchto čísel.

Kód řešení: Označené řádky, - pro prázdná políčka. (V příkladu by kód řešení byl: '8-1-- -2--5')

Zweideutiges Masyu (Dvojznačné masyu)

     

Návod: Tato úloha má právě dvě řešení, přičemž je třeba najít obě. Proto je tabulka zobrazena dvakrát. Pořadí těchto řešení nehraje při zadávání kódu řešení žádnou roli.

Do tabulky zakresli okružní cestu, která spojuje vodorovně a svisle středy některých políček a prochází všemi políčky s kroužkem. V políčkách s černým kroužkem musí cesta odbočovat pod úhlem 90 stupňů a následujícími políčky v obou směrech procházet rovně. Políčky s bílým kroužkem musí cesta procházet rovně a alespoň v jednom z následujících políček odbočovat pod úhlem 90 stupňů.

Kód řešení: Označené řádky: L pro odbočení, I pro rovný úsek cesty, - pro prázdné políčko. (V příkladu by kód řešení byl: '-ILIL LILI- oder LILI- -ILIL')

Zyklus

     

Návod: Zakreslete cestu, která začíná u A a končí u B, prochází vodorovně nebo svisle od jednoho středu pole k druhému, žádným polem neprochází více než jednou a neprochází černými políčky. Cesta musí procházet všemi políčky se symbolem. Symboly se při tom v průběhu cesty musí opakovat cyklicky.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; L pro políčka, v nichž cesta odbočuje, I pro políčka, kterými cesta prochází rovně a X pro všechna ostatní políčka (také start a cíl). (V příkladu by kód řešení byl: 'XXLLX LLXII')

Zylindrische ABC-Box

     

Řešení jako ABC-Box, navíc:

Pozor: Písmena v řádcích se považují za nekonečný sled (levý a pravý okraj tedy spolu sousedí). Údaje u řádků platí pro jeden průchod tímto sledem, při tom však není jasné, kde v řádku je začátek údajů. První a poslední údaj u řádku se nesmí vztahovat na dvě části téže skupiny.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo (tak, jak je zapsáno v tabulce a bez údajů na okraji) (V příkladu by kód řešení byl: 'BBCB AABC')

zpět na všechna počáteční písmena

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer