Croco-puzzle: Slovníček: X

(naposledy aktualizováno 26. 11. 2016)

zpět na všechna počáteční písmena

X-Summen-Sudoku

     

Návod: Zapište do tabulky čísla od 1 do 9 tak, aby se každé číslo vyskytovalo v každém řádku, každém sloupci a každém tučně ohraničeném území právě jednou. Čísla na okraji udávají součet prvních číslic z daného směru v daném řádku či sloupci, přičemž první číslice z daného směru udává, kolik číslic se sčítá.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo.1) (V příkladu by kód řešení byl: '526431 361524')

XYZ

     

Návod: Rozdělte diagram podél tečkovaných čar na jednotlivé bloky tak, aby každý blok obsahoval právě jedno písmeno. Písmena informují o souměrnosti bloku, v němž leží: Z znamená, že blok je středově, avšak nikoliv osově souměrný, Y znamená, že blok je osově, avšak nikoliv středově souměrný. A X znamená, že daný blok má osu i střed souměrnosti.

Kód řešení: Pro označené řádky zleva vpravo počet políček, která patří ke stejnému bloku. (V příkladu by kód řešení byl: '13 22')

zpět na všechna počáteční písmena

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer