Croco-puzzle: Slovníček: W

(naposledy aktualizováno 19. 12. 2016)

zpět na všechna počáteční písmena

Walls

    

Návod: Do každého prázdného políčka zakreslete vodorovnou nebo svislou čáru tak, aby čísla v políčkách udávala počet čar, vycházejících z daného políčka.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo, I pro svislou a – pro vodorovnou čáru, X pro zadaná čísla. (V příkladu by kód řešení byl: 'IX-I XIX-')

Weiße Koralle (Bílý korál)

Návod: Začerněte některá políčka v diagramu tak, aby při tom vznikl korál. Korál je souvislý, nikde se sám sebe nedotýká, a to ani diagonálně, a neobsahuje plochy 2x2. Čísla na okraji udávají délky jednotlivých bloků složených z prázdných polí v daném řádku nebo sloupci, ovšem nemusí být ve správném pořadí. Mezi dvěma bloky musí být alespoň jedno začerněné políčko.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro prázdná políčka, 1 pro černá políčka. (V příkladu by kód řešení byl: '10110 00101')

Wortbahnhöfe (nádraží se slovy)

Návod: Zakreslete do mřížky okružní cestu, která vede vodorovně a svisle od jednoho středu pole ke druhému a prochází všemi políčky. Cesta se kříží na vyznačených místech, nikde jinde. Políčky s písmeny musí cesta procházet rovně. Písmena podél okružní cesty musí v daném pořadí složit zadané slovo.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; L pro políčko, v němž cesta zahýbá, I pro políčko, kterým cesta prochází rovně a X pro políčko, kde se cesta kříží. (V příkladu by kód řešení byl: 'LXLII LLLLI')

zpět na všechna počáteční písmena

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer