Croco-puzzle: Slovníček: V

(naposledy aktualizováno 26. 11. 2016)

zpět na všechna počáteční písmena

Variables Masyu

     

Návod: Nejprve začerněte některé z bílých kroužků. Pak do tabulky zakreslete okružní cestu, která prochází všemi políčky s kroužky. Dílčí úseky okružní cesty procházejí vodorovně a svisle od jednoho středu pole k druhému. V políčkách s černým kroužkem musí cesta odbočovat pod úhlem 90° a v obou sousedních políčkách (před a za kroužkem) probíhat rovně. Políčky s bílým kroužkem musí cesta procházet rovně a alespoň v jednom ze sousedních políček (před nebo za kroužkem) odbočovat pod úhlem 90°. Okružní cesta nesmí procházet žádným políčkem vícekrát.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo.: L pro políčka s odbočkou, I pro políčka, jimiž cesta prochází rovně, a – (minus) pro políčka bez cesty. (V příkladu by kód řešení byl: 'I-LIL -ILLI')

V-W

     

Návod: Zapište do mřížky uvedený počet párů V-W, přičemž každé písmeno přijde do jiného prázdného pole a V musí být přímo svisle nebo diagonálně nad W. Různá písmena spolu nesmějí vodorovně sousedit. Pokyny vně mřížky udávají, kolik písmen se v daném řádku či sloupci vyskytuje. Při tom V platí za 1 a W za 2.

Kód řešení: Uvedené řádky zleva vpravo, - pro prázdná a černá políčka. (V příkladu by kód řešení byl: '-W-V- VVV-W')

Verstecken (Schovávaná)

     

Návod: V každém orámovaném území začerněte právě jedno políčko tak, aby se černá políčka nedotýkala vodorovně ani svisle a všechna ostatní políčka zůstala vzájemně propojená. Pak do každého území zakreslete právě jeden kroužek tak, aby mezi dvěma kroužky v jednom řádku či sloupci bylo vždy minimálně jedno černé políčko. Čísla na okraji udávají počet kroužků v daném řádku či sloupci.

Kód řešení: Označené řádky, O pro kroužek, X pro černé políčko a – pro prázdné políčko. (V příkladu by kód řešení byl: '-X--X -X-O-')

Vier gewinnt (Piškvorky)

Návod: Do každého bílého políčka zakreslete černý nebo bílý kroužek tak, aby v žádném směru (vodorovně, svisle ani diagonálně) nestály čtyři stejné symboly za sebou.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro bílé kroužky, 1 pro černé kroužky. Při zadávání kódu řešeni ignorujte šedá políčka. (V příkladu by kód řešení byl: '01101 1001')

zpět na všechna počáteční písmena

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer