Croco-puzzle: Slovníček: T

(naposledy aktualizováno 26. 11. 2016)

zpět na všechna počáteční písmena

Tapa Q

Návod: Začerněte některá z políček tak, aby všechna černá políčka navzájem vodorovně a svisle souvisela a žádná z oblastí 2x2 nebyla kompletně začerněná. Políčka s čísly se nesmí začernit. Čísla udávají, kolik vodorovně, svisle a diagonálně sousedících polí je začerněno.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro prázdná pole a bílá políčka s čísly, 1 pro černá pole a začerněná políčka s čísly. (V příkladu by kód řešení byl: '10011 10001')

Teiler-Sudoku (Sudoku s děliteli)

     

Návod: Do diagramu zapište čísla od 1 do 9 tak, aby se v každém řádku, každém sloupci a každé tučně orámované oblasti každé číslo vyskytovalo právě jednou. Je-li mezi dvěma políčky odkaz, musí být dělitelem dvoumístného čísla, tvořeného těmito políčky (zleva vpravo resp. shora dolů).

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo. V případě vícemístných čísel platí pro kód řešení zásadně, že se zadává pouze poslední číslice. (V příkladu by kód řešení byl: '312465 645312')

Total False Tapa

Návod: Začerněte některá z černých políček tak, aby všechna černá políčka byla navzájem vodorovně nebo svisle propojená a žádná oblast 2x2 nebyla úplně začerněná. Políčka s čísly se nesmí začernit. Čísla udávají, kolik políček kolem pole s číslem (sousedících vodorovně, svisle nebo diagonálně) je začerněno: každé číslo odpovídá skupině vodorovně a svislesouvisejících černých polí, více skupin je při tom odděleno jedním nebo několika bílými políčky. Umístění a pořadí čísel v políčku při tom nehrají roli.

Pozor: Úplně všechny údaje jsou špatně. Platí to jak pro počet čísel v políčku, tak pro čísla samotná. Je-li např. v některém políčku zapsáno 1/2, nesmí být žádná skupina černých políček kolem tohoto pole tvořena jedním nebo dvěma políčky a počet skupin kolem políčka nesmí být roven 2 (protože jsou zadaná 2 čísla). Vedle každého políčka s číslem musí být alespoň jedno černé políčko.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro prázdná políčka a políčka s čísly, 1 pro černá políčka. (V příkladu by kód řešení byl: '10101 10010')

Trinudo

     

Návod: Rozložte tabulku na oblasti o velikosti 1, 2 a 3 a do každého políčka zapište číslo. Čísla uvnitř jedné oblasti musí být stejná a udávat velikost této oblasti. Oblasti o stejné velikosti se při tom nesmějí vodorovně ani svisle dotýkat, diagonálně však ano. Zadaná čísla mohou patřit ke stejné oblasti a v tabulce mohou být oblasti, z nichž není ještě známé žádné číslo.

Kód řešení: Oba označené řádky zleva vpravo. (V příkladu by kód řešení byl: '32312 13231')

Trix

     

Návod: Tabulku rozložte na bloky o velikosti 3 tak, aby zbyla právě jen políčka s kroužky. Políčka s černým kroužkem smějí vodorovně, svisle i diagonálně sousedit pouze s bloky tvaru L, políčka s bílým kroužkem musí vodorovně, svisle nebo diagonálně sousedit alespoň s jedním blokem tvaru I.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo: L pro políčko patřící do bloku tvaru L, I pro políčko patřící do bloku tvaru I a O pro políčko s kroužkem.1) (V příkladu by kód řešení byl: 'LLIILL LOLLLI')

Twilight Tapa

Návod: Začerněte některá z políček tak, aby všechna černá políčka navzájem vodorovně a svisle souvisela a žádná z oblastí 2x2 nebyla kompletně začerněná. Políčka s čísly se smí začernit. Čísla udávají, kolik vodorovně, svisle a diagonálně sousedících polí má barvuodlišnou od barvy daného políčka s čísly: každé číslo odpovídá skupině vodorovně a svislepospojovaných políček této barvy, několik skupin je při tom odděleno jedním nebo několika políčky opačné barvy. Umístění a pořadí čísel v políčku při tom není důležité.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro prázdná pole a bílá políčka s čísly, 1 pro černá pole a začerněná políčka s čísly. (V příkladu by kód řešení byl: '11010 01111')

Twopa

Návod: Ve dvou totožných tabulkách začerněte některá z prázdných polí tak, aby všechna černá pole na sebe vodorovně a svisle navazovala a nevznikla žádná plocha 2x2, která by byla celá začerněná. Políčka s čísly se nesmí začernit. Čísla udávají, kolik polí, sousedících s daným číslem vodorovně, svisle či diagonálně, je začerněných: každé číslo odpovídá skupině vodorovně a svisle spojených černých polí, několik skupin je přitom odděleno jedním nebo několika bílými poli. Poloha a pořadí čísel v políčku nehrají roli. Pro každé políčko s čísly při tom platí, že černá pole kolem něj nejsou u obou tabulek umístěná stejně.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 znamená prázdné políčko nebo políčko s čísly, 1 začerněné políčko. Při tom je jedno, která z obou tabulek je vlevo a která vpravo. (V příkladu by kód řešení byl: '00100 00110 11100 11000 nebo 00110 00100 11000 11100')

zpět na všechna počáteční písmena

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer