Croco-puzzle: Slovníček: L

(naposledy aktualizováno 23. 8. 2018)

zpět na všechna počáteční písmena

Lampen (lampy)

    

Návod: Do políček na okraji zapište číslo od 0 do n, přičemž n je velikost mřížky. Tato čísla představují lampy, které svítí přímým směrem do osmi směrů (svisle, vodorovně, diagonálně), a jejich dosvit v každém směru odpovídá hodnotě lampy. Zadaná čísla udávají, kolika lampami je dané políčko osvětleno.

Kód řešení: Nejprve lampy nahoře, pak dole, vždy zleva vpravo. Pak lampy vlevo, poté vpravo, vždy shora dolů.1) (V příkladu by kód řešení byl: '001 031 003 202')

1) V případě vícemístných čísel platí pro kód řešení zásadně, že se zadává pouze poslední číslice.

Länder (státy)

     

Návod: Rozložte mřížku na tolik oblastí, kolik různých písmen v tabulce je. Stejná písmena se při tom musí nacházet ve stejné oblasti a různá písmena v různých oblastech. Čísla na okraji udávají počet políček oblasti, do které patří první políčko daného řádku či sloupce. Všechny oblasti se musí dotýkat okraje tabulky.

Kód řešení: V označených řádkách pro každé políčko písmeno, označující příslušnost daného políčka k oblasti. (V příkladu by kód řešení byl: 'AABCC BAABC').

Landkarte (mapa)

    

Návod: Do orámovaného území zapište číslo od 1 do 4 tak, aby se území se stejnými čísly nedotýkala, a to ani diagonálně.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo. (V příkladu by kód řešení byl: '3232 123')

LITS

Začerněte některá políčka tak, aby v každém ohraničeném území byla právě čtyři související černá pole, aby všechna políčka byla navzájem vodorovně či svisle propojena a aby nebyl kompletně začerněn žádný čtverec 2x2. Chápeme-li černá políčka v jednotlivých územích jako tetromina, nesmí se vodorovně ani svisle dotýkat stejná (ani otočená či zrcadlová) tetromina.

Obsluha myší
1. kliknutí: černé pole
2. kliknutí: bílé pole (označené křížkem)
3. kliknutí: obsah pole se vymaže

Obsluha na klávesnici
#, ^ nebo Q: černé pole
-, / nebo W: bílé pole (označené křížkem)
mezera: vymazání obsahu pole

LITS+

Začerněte některá políčka. V každém ohraničeném území musí být začerněna buď právě čtyři související políčka nebo žádné. Všechna začerněná políčka musí být navzájem vodorovně či svisle propojena a nesmí být kompletně začerněn žádný čtverec 2×2. Také nesmí žádný čtverec 2×2 zůstat kompletně bílý. Chápeme-li černá políčka v jednotlivých územích jako tetromina, nesmí se vodorovně ani svisle dotýkat stejná (ani otočená či zrcadlová) tetromina.

Obsluha:

Obsluha myší

1. kliknutí: černé pole
2. kliknutí: bílé pole (označené křížkem)
3. kliknutí: obsah pole se vymaže

Obsluha na klávesnici

#, ^ nebo Q: černé pole

-, / nebo W: bílé pole (označené křížkem)

mezera: vymazání obsahu pole

LITS-Nanro-Permakultur

    

Návod: Mřížku rozdělte podél tučných hranic jednotlivých bloků na úlohu LITS a úlohu Nanro tak, aby každý blok patřil k jedné z úloh a aby obě úlohy byly ortogonálně spojené.

Pak vyřešte úlohy LITS a Nanro podle známých pravidel.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo, minus (-) pro prázdná políčka, X pro černá políčka. (V příkladu by kód řešení byl: 'X---2 -XX-2')

Loop Loop

    

Návod: Podél tečkovaných linií zakreslete uzavřenou cestu, která nemusí procházet všemi body mřížky. Čísla v políčkách jsou vně plotu a udávají velikost daného vnějšího území. Každé vnější území při tom obsahuje právě jedno číslo.

Čísla na okraji udávají délku nejdelšího souvislého prostoru uvnitř plotu v daném řádku či sloupci.

Kód řešení: Označené řádky, 0 pro políčka vně plotu a 1 pro políčka uvnitř plotu. (V příkladu by kód řešení byl: '10011 00010')

Lügner-Extragebietssudoku

    

Návod: Zapište do tabulky čísla od 1 do n tak, aby se v každém řádku, v každém sloupci a v každém tučně ohraničeném bloku každé číslo vyskytovalo právě jednou.

Kromě toho se musí každé číslo vyskytovat právě jednou v každém šedě podbarveném bloku.

Pozor! Právě jeden šedě podbarvený blok lže: v něm neplatí, že se každé číslo vyskytuje právě jednou.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo. V příkladu by kód řešení byl: '526134 265341')

zpět na všechna počáteční písmena

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer