Croco-puzzle: Slovníček: J

(naposledy aktualizováno 23. 11. 2016)

zpět na všechna počáteční písmena

Japanische Bahnhöfe (Japonská nádraží)

    

Návod: Začerněte některá políčka. Čísla na okraji mřížky udávají délky bloků černých polí v daném řádku či sloupci, a to ve správném pořadí. Mezi dvěma bloky musí ležet aspoň jedno bílé políčko. Do zbylých polí zakreslete okružní cestu, která vede vodorovně nebo svisle středy políček. Na označených místech cesta protíná sama sebe, nikde jinde se však už nekříží. Políčky s čísly musí cesta procházet rovně a ve vzestupném pořadí.

Kód řešení: Označené řádky: L pro odbočky, I pro rovnou cestu, X pro křižovatky a černá políčka.  (V příkladu by kód řešení byl: 'XLILXI LXLLLI')

Japanische Koralle (japonský korál)

Návod: Začerněte některá políčka v mřížce a do zbývajících zapište zadaná čísla tak, aby se v žádném řádku ani sloupci nevyskytovalo jedno číslo vícekrát. Čísla na okraji udávají součty bloků čísel následujících za sebou (bez vloženého černého políčka) ve správném pořadí. Černá políčka při tom tvoří korál. Korál je souvislý, nikde se sám sebe nedotýká, ani diagonálně, a neobsahuje žádné oblasti tvořené 2x2 políčky.

Kód řešení: Obsah označených řádků, S za černé políčko. (V příkladu by kód řešení byl: 'SSS14, 24S3S')

Japanische Produkte (japonské součiny)

Návod: Některá políčka v mřížce začerněte a do zbývajících zapište zadaná čísla tak, aby se v žádném řádku ani sloupci jedno číslo nevyskytovalo vícekrát. Čísla na okraji udávají ve správném pořadí součiny čísel v jednotlivých blocích, oddělených černými políčky. Pokud je blok tvořen jedním číslem, je zde uvedeno toto číslo.

Kód řešení: Oba označené řádky, S za černé políčko. (V příkladu by kód řešení byl: 'S312, S1S3')

Japanische Schlange (japonský had)

     

Návod: Začerněte některá políčka v tabulce tak, aby tato políčka tvořila hada, který se nikde sám sebe nedotýká, ani diagonálně. Do zbylých políček zapište čísla z uvedeného rozsahu tak, aby se v žádném sloupci a v žádném řádku žádné číslo nevyskytovalo vícekrát. Čísla na okraji udávají ve správném pořadí součty bloků za sebou následujících čísel (bez černého políčka, které je odděluje). Blok může být tvořen i jedním číslem.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo, - pro černá políčka. (V příkladu by kód řešení byl: '-852-61 3--41-7')

Japanische Summen mit alternativem Zahlensatz

(Japonské součty s alternativní sadou čísel)

    

Návod: Začerněte některá políčka v tabulce a do zbývajících zapište zadaná čísla tak, aby četnost výskytu jednotlivých čísel v každém řádku a každém sloupci odpovídala zadání pod tabulkou. Čísla na okraji udávají ve správném pořadí součty bloků tvořených za sebou následujícími čísly (bez černého políčka mezi nimi). Jsou zde uvedena i osamocená čísla. V řádcích a sloupcích, které nemají na okraji žádné číslo, nejsou tyto součty známy.

Kód řešení: Označené řádky, S pro černé políčko. (V příkladu by kód řešení byl: '11SS S31S')

Japanische Summen mit Null (japonské součty s nulou)

Návod: Začerněte některá políčka v mřížce a do zbývajících zapište zadaná čísla tak, aby se v žádném řádku ani sloupci jedno číslo nevyskytovalo vícekrát. Čísla na okraji udávají ve správném pořadí součty číslic v blocích oddělených černými políčky. Je-li blok tvořen pouze jedním políčkem, je zde uvedeno číslo z tohoto políčka.

Kód řešení: Oba označené řádky, S za černé políčko. (V příkladu by kód řešení byl: '1S23, 2S1S')

JaTaHoKu

   

Návod: 1. Tapa: V mřížce označte některá pole tak, aby byly splněny následující podmínky: V každém řádku, sloupci a v každé silně orámované oblasti je označeno N polí. Všechna pole jsou vzájemně ortogonálně propojena a nikde netvoří oblast 2x2. Čísla uvnitř tabulky jsou pokyny pro řešení Tapa.

2. Sudoku: Do označených polí zapište čísla 1 až N tak, aby se v každém řádku, sloupci a silně orámovaném území každé číslo vyskytovalo právě jednou.

3. Japonské součty (Japanische Summen): Čísla nahoře a vlevo vně tabulky udávají ve správném pořadí součty čísel v blocích propojených polí, vyskytujících se ve směru pohledu. Jsou zde uvedena i osamocená čísla.

4. Mrakodrapy (Hochhäuser): Čísla vně tabulky dole a vpravo udávají vždy, kolik domů lze vidět z daného směru v příslušném řádku či sloupci; nižší mrakodrapy jsou při tom zakryty vyššími.

Některá čísla vně tabulky jsou nahrazena otazníky. Dvoumístná čísla znázorňují dva otazníky.

Kód řešení: Obsah označených řad, - pro prázdná políčka a políčka s pokyny. (V příkladu by kód řešení byl: '1-342--3-142')

zpět na všechna počáteční písmena

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer