Croco-puzzle: Slovníček: I

(naposledy aktualizováno 21. 12. 2016)

zpět na všechna počáteční písmena

Illiterate Loop

     

Návod: Do tabulky zakreslete okružní cestu, která prochází od jednoho středu pole k druhému vodorovně nebo svisle a projde každým polem přesně jednou. Čísly zadanými pod tabulkou při tom nesmíte nikdy projít v uvedeném ani obráceném pořadí.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; L pro políčko s odbočením, I pro políčko, kterým cesta prochází rovně. (V příkladu by kód řešení byl: 'LILIII ILILLL')

Innen-Knapp-Daneben-Rundweg

Návod: Podél tečkovaných čar nakreslete uzavřenou cestu (ohradu), která nemusí procházet všemi body mřížky. Čísla v políčkách udávají, kolik z hran daného políčka je použito pro ohradu. Čísla uvnitř ohrady jsou ovšem těsně vedle, tedy o jednu větší nebo o jednu menší. Ohrada se nesmí křížit ani sama sebe dotýkat.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro políčka mimo ohradu, 1 pro políčka uvnitř ohrady. (V příkladu by kód řešení byl: '0001 1100')

Inversed Masyu

Návod: Do tabulky nakreslete okružní cestu, která prochází všemi políčky bez kroužku. Dílčí úseky okružní cesty procházejí vodorovně a svisle od jednoho středu políčka ke druhému. V políčkách s černým kroužkem musí cesta odbočovat pod úhlem 90° a v obou políčkách před a za kroužkem musí procházet rovně. Políčky s bílým kroužkem musí cesta procházet rovně a alespoň v jednom políčku před a za kroužkem musí odbočovat pod úhlem 90°. Okružní cesta nesmí procházet žádným políčkem vícekrát.

Kód řešení: Pro každý řádek shora dolů počet nevyužitých políček v řádku. (V příkladu by kód řešení byl: '2000')

Inverses LITS (Opačný LITS)

Návod: Začerněte některá pole tak, aby v každém území zůstala bílá právě 4 políčka, která tvoří tetromino (je zde možné i tetromino O!) Stejná tetromina se však nesmí dotýkat. Otočené a (zrcadlením) obrácené verze tetromin se při tom považují za stejné. Všechna černá políčka musí být vzájemně vodorovně a svisle propojena. Nesmí být zcela začerněna žádná oblast o velikosti 2x2 políček.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro prázdná políčka, 1 pro černá políčka. (V příkladu by kód řešení byl: '11101 00000')

zpět na všechna počáteční písmena

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer