Croco-puzzle: Slovníček: G

(naposledy aktualizováno 2. 11. 2016)

zpět na všechna počáteční písmena

Galaxien

Návod: Tabulku rozložte podél naznačených čar na bloky. V každém bloku musí být přesně jeden kroužek, který je umístěn ve středu souměrnosti daného bloku.

Obsluha

Abyste nakreslili čáru od jednoho středu políčka ke druhému, stiskněte tlačítko myši a táhněte od jednoho políčka k druhému. Chcete-li čáru vymazat, opakujte tento proces.

Kliknutím na čáru, která je součástí mřížky, vytvoříte dělicí přepážku. Dalším kliknutím přepážku opět zrušíte.

Ovládání klávesnicí:

Tlačítkem Esc přepnete do režimu kurzoru.

Chcete-li nakreslit čáru od jednoho středu políčka k jinému, stiskněte tlačítko SHIFT a pohybujte kurzorem (šipky). Při zopakování tohoto procesu čáru opět vymažete.

V režimu dělicích čar zakreslíte pomocí #, * a Q dělicí čáru mezi políčky a pomocí mezery ji opět vymažete.

Gebietstapa

Návod: Začerněte některá z prázdných políček tak, aby všechna černá políčka vodorovně a svisle souvisela a žádná oblast 2x2 nebyla kompletně začerněná. Políčka s čísly se nesmí začernit. Čísla mají dvojí význam: Za prvé udávají, kolik vodorovně, svisle a diagonálně sousedících polí je začerněno: každé číslo odpovídá skupině vodorovně a svisle souvisejících černých polí, více skupin je odděleno jedním nebo několika bílými políčky. 

Za druhé čísla udávají, kolik souvislých oblastí je začerněno v daném (ohraničeném) území: každé číslo odpovídá jedné takové oblasti a udává počet políček této oblasti. Oblasti se při tom nesmějí vodorovně ani svisle dotýkat. Umístění a pořadí čísel v políčku není v prvním ani ve druhém případě důležité.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro prázdná políčka a políčka s čísly, 1 pro černá políčka. (V příkladu by kód řešení byl: '11010 00000')

Geradeweg

Návod: Do diagramu zakreslete okružní cestu, která probíhá vodorovně a svisle od jednoho středu pole ke druhému a prochází všemi políčky s číslem. Čísla udávají délku segmentů, které se daného čísla dotýkají.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; L za políčka, v nichž cesta odbočuje, I pro políčka, kterými cesta prochází rovně a X za prázdná políčka. (V příklady by kód řešení byl: 'IXLLX ILLXI')

Gitterbastelrätsel

    

Návod: Zadaná slova zapište do tabulky zleva vpravo respektive shora dolů.

Kód řešení: Písmena v označených řádcích zleva vpravo. (V příkladu by kód řešení byl: 'SAA RAUCH')

Graffiti

    

Návod: Začerněte některá pole a do mřížky zakreslete okružní cestu, která prochází středy všech nezačerněných políček. Čísla na okraji udávají ve správném pořadí velikost černých bloků v daném řádku nebo sloupci.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo: I pro políčka, kterými cesta prochází rovně, L pro políčka, v nichž cesta zahýbá, a X pro černá políčka. (V příkladu by kód řešení byl: 'XXIXIX XXIXLL')

zpět na všechna počáteční písmena

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer