Croco-puzzle: Slovníček: F

(naposledy aktualizováno 19. 12. 2016)

zpět na všechna počáteční písmena

Fillomino-Walls-Permakultur

    

Návod: Rozdělte diagram na úlohu fillomino a úlohu walls tak, aby každé políčko patřilo k jedné nebo ke druhé úloze a obě úlohy byly ortogonálně spojené.

Pak vyřešte fillomino podle následujících pravidel: Diagram rozdělte na bloky a do každého políčka zapište číslo. Všechna čísla v rámci jednoho bloku musí být stejná a musí udávat počet políček patřících k tomuto bloku. Bloky o stejné velikosti se při tom nesmí vodorovně ani svisle dotýkat, diagonálně však ano. Zadaná čísla mohou patřit ke stejnému bloku a mohou existovat bloky, z nichž ještě není známé žádné číslo – a jejich velikost může být i větší než největší zadané číslo.

Walls vyřešte podle těchto pravidel: Do každého prázdného políčka zakreslete vodorovnou nebo svislou čáru tak, aby čísla v políčkách udávala počet čar, které z daného políčka vycházejí.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo, I pro svislou a – pro vodorovnou čáru, jinak číslo (i když je to zadání, patřící k úloze walls). Pro dvoumístná čísla pouze jednu číslici.1) (V příkladu by kód řešení byl: '33I-2 55I11')

1) V případě vícemístných čísel platí pro kód řešení zásadně, že se zadává pouze poslední číslice.

Fisch-Paare (dvojice ryb)

Návod: Do mřížky umístěte ryby tak, aby se každá ryba diagonálně dotýkala právě jedné jiné ryby a jinak se žádné ryby vzájemně nedotýkaly, ani diagonálně. Čísla na okraji udávají, kolik ryb je v daném řádku nebo sloupci. V černých políčkách nesmí být žádné ryby.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro prázdná a černá políčka, , 1 pro políčka s rybami. (V příkladu by kód řešení byl: '01000 10001')

Five Cells

    

Návod: Mřížku rozdělte na pentomina tak, že podél tečkovaných čar zakreslíte jejich stěny. Čísla udávají, kolika stěnami je dané políčko ohraničeno. Pentomina se při tom mohou opakovat a stejná pentomina se smějí libovolně dotýkat.

Kód řešení: Pro označené řádky zleva vpravo počet políček, která leží mezi stěnami pentomin. (V příkladu by kód řešení byl: '132 1131')

Fußballspielersuche (Hledání fotbalistů)

Návod: Zakroužkujte některá čísla tak, aby se každé číslo od 1 do 11 vyskytovala v každé ze dvou barev právě jednou. Políčka se zakroužkovanými čísly se nesmí dotýkat, a to ani diagonálně.

Kód řešení: Pro každý řádek počet zakroužkovaných políček. (V příkladu by kód řešení byl: '21111')

zpět na všechna počáteční písmena

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer