Croco-puzzle: Slovníček: B

(naposledy aktualizováno 21. 12. 2016)

zpět na všechna počáteční písmena

BACA-U-Bahn

     

Návod:
1. BACA: Do každého řádku a každého sloupce zapište písmena A až C, každé právě jednou. Ostatní políčka se začerní. Písmena na okraji udávají, které písmeno je z daného směru první. Čísla na okraji udávají ve správném pořadí délky souvislých bloků černých polí v daném řádku či sloupci. Mezi jednotlivými bloky černých polí musí ležet alespoň jedno pole s písmenem. Pole, v nichž je zadáno písmeno, se smějí buď začernit, nebo musí obsahovat dané písmeno.
2. U-Bahn (metro): Do tabulky je nutno zakreslit čáry, které procházejí vodorovně nebo svisle mezi středy políček a vznikne z nich souvislý plán trasy metra bez slepých uliček. Čísla na okraji udávají, kolik segmentů trati daného tvaru se v příslušném řádku či sloupci nachází. Segmenty je dovoleno otáčet.
3. Interakce: Na místech, kde je v úloze U-Bahn černé políčko, musíte začernit políčko i v úloze BACA. BACA může obsahovat ještě další černá políčka.

Kód řešení: Pro označený řádek v úloze BACA: Obsah buněk zleva vpravo, - pro černá políčka. Pro označený řádek v úloze U-Bahn: Obsah buněk zleva vpravo, písmena X, T, L, I a – pro prázdná políčka. (V příkladu by kód řešení byl: 'AB--C IIITL')

Bahnhöfe-Dominion-Permakultur

     

Návod: Mřížku rozdělte na úlohu Bahnhöfe a úlohu Dominion tak, aby každé políčko patřilo buď k jedné nebo druhé úloze a obě úlohy byly ortogonálně spojené.

Pak vyřešte úlohy Bahnhöfe a Dominion podle známých pravidel.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo: Pro políčka z úlohy Bahnhöfe: L pro políčko s odbočením, I pro políčko s přímým průchodem a X pro křížení drah. Políčka z úlohy Dominion: Číslo území nebo X v případě políčka s dominem.1) (V příkladu by kód řešení byl: 'LXLXX1 2II33X')

1) V případě vícemístných čísel platí pro kód řešení zásadně, že se zadává pouze poslední číslice.

Bahnhöfe knapp daneben (nádraží těsně vedle)

Návod: Do mřížky zakreslete okružní cestu, která prochází vodorovně a svisle od jednoho středu políčka ke druhému a prochází všemi políčky. Okružní cesta se kříží na vyznačených místech, nikde jinde. Políčky s čísly musí cesta procházet přímo. Okružní cesta prochází čísly ve vzestupném pořadí.

Pozor: Všechna čísla jsou zadána těsně vedle, to znamená, že jsou o jednu menší nebo větší než číslo, které tam ve skutečnosti patří.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; L pro políčko s odbočením, I pro políčko, kterým cesta prochází rovně, X pro křižovatku. (V příkladu by kód řešení byl: 'ILXILI IIILLI')

Basic

Návod: Vepište do tabulky čísla tak, aby se každé ze zadaných čísel vyskytovalo v každém řádku a sloupci právě jednou. Malá čísla v orámovaných oblastech udávají výsledek operace provedené s čísly v dané oblasti použitím operátoru uvedeného za malým číslem. Není-li operátor za malým číslem uveden, znamená to, že je neznámý, musí se však jednat o jednu ze čtyř základních matematických operací!

Pozor: V rámci orámované oblasti se mohou některá čísla vyskytovat dvakrát!

Obsluha:

Obsluha myší:

Prvním kliknutím zapíšete do daného pole číslo 1. Každým dalším kliknutím zvýšíte číslo o 1. Po dosažení posledního čísla se dalším kliknutím obsah pole vymaže. Kliknutím do levého dolního rohu políčka spustíte pro toto políčko expertní režim. V expertním režimu můžete v tomto políčku zapínat a vypínat každou číslici zvlášť. Dalším kliknutím do levého dolního rohu expertní režim ukončíte.

Obsluha na klávesnici:

Číselné klávesy: do pole se zapíše odpovídající číslo.

Mezera: vymaže obsah pole.

Tlačítko minus: vyznačení rozsahu čísel

# a , : přepínání mezi expertním a normálním režimem. V expertním režimu můžete pomocí číselných kláves zapínat a vypínat každou číslici zvlášť.

Berührungsrundweg (Dotekové ploty)

Návod: Podél tečkovaných čar nakreslete uzavřenou cestu (ohradu), která nemusí procházet všemi body mřížky. Čísla v políčkách udávají, kolikrát se cesta dotkne daného políčka. Cesta nesmí sama sebe křížit ani se sebe dotýkat.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro políčka mimo ohradu a 1 pro políčka uvnitř ohrady. (V příkladu by kód řešení byl: '01010 11101')

Buchstabensalat Nonconsecutive

    

Návod: Zapište zadaná písmena do tabulky tak, aby se v každém řádku a v každém sloupci každé písmeno vyskytovalo právě jednou. Písmena na okraji udávají, které písmeno je v příslušném řádku či sloupci umístěno z daného směru jako první. Žádné písmeno se vodorovně ani svisle nedotýká písmena, které je v abecedě těsně za ním nebo těsně před ním.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo, '-' pro prázdná políčka. (V příkladu by kód řešení byl: '-B-AC AC-B-')

zpět na všechna počáteční písmena

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer