Ročenka 2015: Postup pro úlohu L5

Směry pohledů jsem opísmenkoval A-O a všechna čísla jsou vždy ze směru pohledu, finální čísla jsou podbarvená.

1: směr F mám vidět 4 budovy a protože F2=4 pak je to druhá budova a nad ní musí ještě být dvě čili 567 ale protože 7 nemůže být ani v jedné zelené buňce (pohled M1 i L3 nejde 7 mají mít 4 pole a to nejde) proto v linii vůbec sedmička nebude a v M1 nejde ani 6, pak  zbýva jedině F3=5 a F4=6 a dopíšem vpisky F1=23 F6=23

   

2: směr J má mít 4 budovy a tak v J3=3 aby pod ni vešly ještě dvě menší čísla a doplníme J1=1 a J2=2 a M1=2

3: směr I musí mít všech 7 čísel a máme li vidět 4 budovy, pak mezi I1a I3 může být jen 2,3,4 ale 2+4 již se nám vylučují poli G1=2 a F2=4 pak bude I2=3 a dále B2=6 nám umístí I7=6 (jediné volné místo) a doplníme vpisky I5=47 a I6=47

4: směr K má mít 4 budovy a tak je jisté že K1 musí být menší než K2=3 a protože H1=1 pak K1=2 směr L má mít také 4 budovy a protože má mít všech 7 čísel musí být na L3=6 ještě i někde 7 a tak vepíšeme vpisky L1=34 a L2=45

5: směr H má mít 4 budovy a má jen 4 pole pak to vynutí L1=4 a L2=5 a H3=3

6: směr O má mít jen 3 budovy takže na O1=1 s jakýmkoliv jiným číslem na O1 by byly jen dvě(jedna) budova a na O3 smí být jen číslo vyšší než 4 a tedy 567 , ale G4=5 a C2=6 a pak tedy O3=7 a to nám následně určí správné pořadí na I5=4 a I6=7

7: směr M má mít 4 budovy a tak na pozici M2 nemůže být 6 a musí být vyšší jak 2 tak zbývají M2=345, ale L2=5 a H3=3  bude tedy M2=4 a N3=3 jinam v linii nejde dát a musí být všech 7 čísel ( F1=3 vyřadí N6+N7, D6=3 vyřadí N5 )

8: směr N má chybějící čísla 5,6,7 ale na N5 nejde dát ani 5 (F3=5) a ani 6 ( B2=6 ) z tohoo plyne N5=7 a doplníme vpiskyN6=56 a N7=56

9: směr L pozice L7=7 protože B4=7 a I6=7 a doplníme vpisky L5=13 a L6=13

10: směr M musí být 4 budovy , pak na pozici M3 musí být jen M3=5 směr A nesmí obsahovat číslici 7 (A5 blokuje B4=7 a A1+A2 blokuje M4=7 ), pak nejvyšší číslice je tedy A4=6 a když A2=5 pak zbýva z menších čísel jako 5 jen 1234 a N1=1 A6=2 A3=3 pak A1=4

11: F1=3 a to určí na L6=1 a L5=3

12: B1=1 (singl),,, D1=2 (singl) a zněj vyjde D2=6 (musí být mezi 2-7 a ostatní čísla již máme) E1=1 a G3=1 (singly) a pak doplníme všude zbývající možné vpisky ...

13: směr E mám mít tři budovy takže E6=7  a pak N6=5 (protože E2=6) z toho plyne C1=2 (protože N6=5) a N7=6 .

Postup sepsal Petr Melichar.

zpět na seznam

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer