Ročenka 2015: Postup pro úlohu S5

Na vyznačené diagonále, která prochází čtyřmi čtverci, se musí alespoň jedno z čísel vyskytovat 4x, na každé barvě jednou.

Zeleně a žlutě vyznačená oblast může obsahovat všechna čísla. Modré políčko může obsahovat pouze čísla 136, červené pouze čísla 356. Z toho plyne, že námi hledané číslo může být pouze 3 nebo 6. Po doplnění vpisků můžeme do tabulky doplnit dvě čísla, protože jinde ve čtverci být nemohou.

Vyznačená diagonála prochází třemi čtverci a alespoň jedno číslo se musí vyskytovat 3x. Toto číslo musí být přítomno na žlutě vyznačeném políčku, které může obsahovat pouze čísla 146. Šedě vyznačená oblast nemůže obsahovat 1 a hnědě vyznačená oblast nemůže obsahovat 6. Opakující se číslo tedy musí být 4.

   

Totéž platí pro červeně a modře vyznačené diagonály. Na červeně vyznačené diagonále se bude 3x opakovat jedno z čísel 23, na modré 25.

Dále si můžeme všimnout, že na červeně vyznačené diagonále se žádné číslo nesmí opakovat, z prázdných políček tedy můžeme vyloučit čísla 45.

Pokud by červeně zakroužkované políčko obsahovalo šestku, musela by být šestka i v modře zakroužkovaném políčku. To by se ale na vyznačené diagonále vyskytovala 3x. Z červeně zakroužkovaného čísla tedy můžeme šestku vyloučit.

Zajímavé je modře zakřížkované políčko. Bude-li na pozici ř1s1 šestka, na vyznačené diagonále se bude 3x opakovat jednička, takže ve 2. čtverci bude na jedné ze dvou vyznačených pozic. Všechna zmiňovaná políčka ovlivňují zakřížkované políčko (jsou ve stejném řádku nebo čtverci). Pokud na pozici ř1s1 bude jednička, na diagonále se bude opakovat šestka. Z toho plyne, že ze zakřížkovaného políčka můžeme vyloučit čísla 16.

   

Kdyby na tmavě modře zakroužkovaném políčku byla trojka, musela by být trojka i na červeně zakroužkovaném políčku (na zakřížkovaném políčku být nemůže, protože by to byl třetí výskyt na diagonále). Pak by ale další trojka musela být v šedě zakroužkované oblasti, jelikož číslo na červeně zakroužkovaném políčku se na této diagonále musí vyskytovat 3x.

Trojku tedy vyloučíme, jediným zbývajícím kandidátem je dvojka. Nyní je jasné, že na červeně vyznačené diagonále se 3x opakuje trojka.

V prvním čtverci může být šestka pouze na dvou místech, obě políčka jsou součástí modře vyznačené diagonály. Tím je naplněn maximální počet opakování šestky na této diagonále, takže můžeme šestku vyloučit z pozice ř3s3. 

   

Nyní je jasné, že na modře vyznačené diagonále se 4x opakuje šestka.

Další čísla můžeme doplnit podle pravidel klasického sudoku.

Pokud bychom hráli klasické sudoku, tabulka by v této podobě měla dvě řešení. Rozhodnout, které ze dvou možných řešení je to správné, můžeme čtyřmi způsoby.

1)      Modře vyznačená diagonála nemůže obsahovat další dvojku

2)      Zeleně vyznačená diagonála nesmí obsahovat další pětku

3)      Na červeně vyznačené diagonále se alespoň jedno číslo musí vyskytovat 2x

4)      Na růžově vyznačené diagonále se alespoň jedno číslo musí vyskytova 3x

Postup sepsal Honza Zvěřina

zpět na seznam

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer