Ročenka 2015: Postup pro úlohu S1

1: zapíši si tečkou, kde mohou být "7" ..... a hned na první pohled vidím že sloupec 7 ...má jen jednoho kandidáta takže A7=7 , a sloupec 2 zase jen B2=7 B2=7 nám vymaže kandidáta z B4 a proto bude C3=7 (poslední kandidát ve tvaru), ten nám vymaže kandidáta z D3 a tak D5=7 a dál .. D5 vymaže kandidáta z E5 ale i z D6 a pak F4=7 (poslední kandidát ve tvaru). nakonec doplníme i G6=7 (poslední kandidát ve sloupci 6) a E1=7 (poslední kandidát v sloupci 1)

2: nyní si vyznačíme kde mohou být "1" .....první co vidím je jediný kandidát ve středovém tvaru a to C4=1, ten vyřadí A4 a v řádku A zbývá jen jedna pozice A3=1 , pak ale vloupci vyjde G1=1 , pak D7=1 (poslední ve tvaru vpravo dole) pak B6=1 (poslední ve tvaru vpravo nahoře, ta vyřadí B3+B5 a zbyde E2=1 a poslední je F5=1

  

3: nyní si vyznačíme kde mohou být "6" .....první co vidím je jediný kandidát v levém horním tvaru, A1=6 (vyřadí F1 a ve spodním tvaru vlevo) zbyde jen G4=6 (ten vyřadí G5 v pravém spodním tvaru) a máme F6=6 , pravý horní tvar má vyřazený A5(A1=6) a pak B7=6 B7=6 vyřadí kandidáta z B4 a poslední ve tvaru je tedy C2=6. C2=6 vyřadí C5 a středový tvar už má jen D3=6. D3=6 vyřadí F3 a současně i D6 a poslední ve tvaru je E5=6

  

4: nyní si vyznačíme kde mohou být "2"...v prvním sloupci vidíme jedinou možnost a to je D1=2 , to vyruší A2 (tvar) a D2 (řádek) a zbyde ve sloupci 2 pouze F2=2 odsud se podíváme do středového tvaru a D1=2 vyřadí D4 a zbyde jen C5=2 v dolním řádku nám díky C5 vypadne G5 a poslední kandidát je G7=2.
kandidáti na C6 a F3 jsou vyřazeni (C5=2 a F2=2) a zbývá E6=2. v řádku A už nám zbyla jen pole A4 +A6 , ale A6 je vyřazeno E6=2 a tak A4=2 a v sloupci 3 a zbývá jen poslední kandidát B3=2

  

5: ve středovém bloku vidíme tři poslední pole v postupce D4=3,E4=4,E3=5 ,a ta hned vyplníme... při pohledu do spodního řádku G kde může být "5" jen v G3 a G5 hned víme kde bude číslice "5" : G5=5 ale současně v levém tvaru bude tedy F1=5 pak doplníme i E7=3 a F7=4 a F3=3

  

6: doplníme sloupec 1  dle znamének C1=3 a B1=4 , také doplníme G2=3 a G3=4 , B4=5 a B5=3 a nakonec C7=5

  

7: A2=5 (chybějící číslo ve tvaru vlevo nahoře) a pak dle znamének A5=4 a A6=3 , pak dle znamének C6=4 a D6=5 a poslední je D2=4

  

Postup sepsal Petr Melichar.

zpět na seznam

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer